Ledarskapets Tao; John Heider; 2002

Ledarskapets Tao

av John Heider
Under mänsklighetens historia har några böcker levt kvar genom årtusenden - de har de djupt humanistiska och eviga kvaliteter som hjälper människorna, i vilket tidevarv de än lever, att forma och förstå sin värld och sina medmänniskor. Det är skrifter som fyller starka, ofta omedvetna behov och som fungerar som en sköld mot fenomen som stress och dess följdverkningar: sjukdom, hat, egoism, rädsla. En sådan vishetsbok är Lao Tzus Tao Te Ching. Den har alltid betraktats som svårtillgänglig, inte minst för att den förekommer i olika versioner, som skenbart motsäger varandra, varför någon "slutgiltig" översättning knappast existerar. I Ledarskapets Tao har John Heider använt sig av flera olika översättningar till engelska för att vaska fram essensen i Lao Tzus tänkande och ge hans filosofi en språklig form som är tillgänglig och praktiskt användbar i vår tid. Han har själv använt sig av Tao som lärare och gruppledare i sin utbildning av gruppledare, och det är till alla som sysslar med grupper eller vill lära sig leda en grupp på ett konstruktivt sätt som Ledarskapets Tao vänder sig, vare sig det handlar om kyrkan, skolan, affärer, militär verksamhet, politik eller administration. Men under denna uppenbara nyttoaspekt döljer sig det kanske viktigaste: att bli en vis ledare för sig själv, att vinna den rikedom av frihet som ett anammande av Taos väg innebär - frihet från rädsla, frihet från egoism, frihet från hat, kort sagt den möjlighet till kärleksfull vishet, som är människans djupaste behov.
Under mänsklighetens historia har några böcker levt kvar genom årtusenden - de har de djupt humanistiska och eviga kvaliteter som hjälper människorna, i vilket tidevarv de än lever, att forma och förstå sin värld och sina medmänniskor. Det är skrifter som fyller starka, ofta omedvetna behov och som fungerar som en sköld mot fenomen som stress och dess följdverkningar: sjukdom, hat, egoism, rädsla. En sådan vishetsbok är Lao Tzus Tao Te Ching. Den har alltid betraktats som svårtillgänglig, inte minst för att den förekommer i olika versioner, som skenbart motsäger varandra, varför någon "slutgiltig" översättning knappast existerar. I Ledarskapets Tao har John Heider använt sig av flera olika översättningar till engelska för att vaska fram essensen i Lao Tzus tänkande och ge hans filosofi en språklig form som är tillgänglig och praktiskt användbar i vår tid. Han har själv använt sig av Tao som lärare och gruppledare i sin utbildning av gruppledare, och det är till alla som sysslar med grupper eller vill lära sig leda en grupp på ett konstruktivt sätt som Ledarskapets Tao vänder sig, vare sig det handlar om kyrkan, skolan, affärer, militär verksamhet, politik eller administration. Men under denna uppenbara nyttoaspekt döljer sig det kanske viktigaste: att bli en vis ledare för sig själv, att vinna den rikedom av frihet som ett anammande av Taos väg innebär - frihet från rädsla, frihet från egoism, frihet från hat, kort sagt den möjlighet till kärleksfull vishet, som är människans djupaste behov.
Utgiven: 2002
ISBN: 9789146200666
Förlag: Wahlström & Widstrand
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 173 st
Under mänsklighetens historia har några böcker levt kvar genom årtusenden - de har de djupt humanistiska och eviga kvaliteter som hjälper människorna, i vilket tidevarv de än lever, att forma och förstå sin värld och sina medmänniskor. Det är skrifter som fyller starka, ofta omedvetna behov och som fungerar som en sköld mot fenomen som stress och dess följdverkningar: sjukdom, hat, egoism, rädsla. En sådan vishetsbok är Lao Tzus Tao Te Ching. Den har alltid betraktats som svårtillgänglig, inte minst för att den förekommer i olika versioner, som skenbart motsäger varandra, varför någon "slutgiltig" översättning knappast existerar. I Ledarskapets Tao har John Heider använt sig av flera olika översättningar till engelska för att vaska fram essensen i Lao Tzus tänkande och ge hans filosofi en språklig form som är tillgänglig och praktiskt användbar i vår tid. Han har själv använt sig av Tao som lärare och gruppledare i sin utbildning av gruppledare, och det är till alla som sysslar med grupper eller vill lära sig leda en grupp på ett konstruktivt sätt som Ledarskapets Tao vänder sig, vare sig det handlar om kyrkan, skolan, affärer, militär verksamhet, politik eller administration. Men under denna uppenbara nyttoaspekt döljer sig det kanske viktigaste: att bli en vis ledare för sig själv, att vinna den rikedom av frihet som ett anammande av Taos väg innebär - frihet från rädsla, frihet från egoism, frihet från hat, kort sagt den möjlighet till kärleksfull vishet, som är människans djupaste behov.
Under mänsklighetens historia har några böcker levt kvar genom årtusenden - de har de djupt humanistiska och eviga kvaliteter som hjälper människorna, i vilket tidevarv de än lever, att forma och förstå sin värld och sina medmänniskor. Det är skrifter som fyller starka, ofta omedvetna behov och som fungerar som en sköld mot fenomen som stress och dess följdverkningar: sjukdom, hat, egoism, rädsla. En sådan vishetsbok är Lao Tzus Tao Te Ching. Den har alltid betraktats som svårtillgänglig, inte minst för att den förekommer i olika versioner, som skenbart motsäger varandra, varför någon "slutgiltig" översättning knappast existerar. I Ledarskapets Tao har John Heider använt sig av flera olika översättningar till engelska för att vaska fram essensen i Lao Tzus tänkande och ge hans filosofi en språklig form som är tillgänglig och praktiskt användbar i vår tid. Han har själv använt sig av Tao som lärare och gruppledare i sin utbildning av gruppledare, och det är till alla som sysslar med grupper eller vill lära sig leda en grupp på ett konstruktivt sätt som Ledarskapets Tao vänder sig, vare sig det handlar om kyrkan, skolan, affärer, militär verksamhet, politik eller administration. Men under denna uppenbara nyttoaspekt döljer sig det kanske viktigaste: att bli en vis ledare för sig själv, att vinna den rikedom av frihet som ett anammande av Taos väg innebär - frihet från rädsla, frihet från egoism, frihet från hat, kort sagt den möjlighet till kärleksfull vishet, som är människans djupaste behov.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)