Makars pensionsrättigheter; Margareta Brattström; 2004
endast ny

Makars pensionsrättigheter Upplaga 1

av Margareta Brattström
I denna bok ges en grundläggande redogörelse för olika pensionsrättigheter – allmän pension, tjänstepension, privat pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande. Med denna redogörelse som utgångspunkt analyseras hur pensionsrättigheterna behandlas vid upplösning av ett äktenskap, med särskild hänsyn till den egendomsordning som gäller för makar. Värdet av en makes pensionsrättigheter är ofta betydande, men få rättigheter ingår i en bodelning mellan makar. Mot bakgrund av de olika livsvillkor och familjeroller som ofta gällt för kvinnor och män har möjligheterna att utjämna makars pensionsrättigheter diskuterats. Olika länder har infört olika lösningar. I Sverige har frågan fått förnyad aktualitet efter de pensionsreformer som ägt rum det senaste decenniet. Reformerna har fått till följd att det numera ställs höga krav för att en pension som motsvarar tidigare inkomst skall erhållas. Boken avslutas med en rättspolitisk diskussion om hur makars pensionsrättigheter, med tanke på svenska förhållanden, i framtiden skulle kunna beaktas vid upplösning av makars äktenskap.
I denna bok ges en grundläggande redogörelse för olika pensionsrättigheter – allmän pension, tjänstepension, privat pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande. Med denna redogörelse som utgångspunkt analyseras hur pensionsrättigheterna behandlas vid upplösning av ett äktenskap, med särskild hänsyn till den egendomsordning som gäller för makar. Värdet av en makes pensionsrättigheter är ofta betydande, men få rättigheter ingår i en bodelning mellan makar. Mot bakgrund av de olika livsvillkor och familjeroller som ofta gällt för kvinnor och män har möjligheterna att utjämna makars pensionsrättigheter diskuterats. Olika länder har infört olika lösningar. I Sverige har frågan fått förnyad aktualitet efter de pensionsreformer som ägt rum det senaste decenniet. Reformerna har fått till följd att det numera ställs höga krav för att en pension som motsvarar tidigare inkomst skall erhållas. Boken avslutas med en rättspolitisk diskussion om hur makars pensionsrättigheter, med tanke på svenska förhållanden, i framtiden skulle kunna beaktas vid upplösning av makars äktenskap.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2004
ISBN: 9789176785768
Förlag: Iustus
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 346 st
I denna bok ges en grundläggande redogörelse för olika pensionsrättigheter – allmän pension, tjänstepension, privat pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande. Med denna redogörelse som utgångspunkt analyseras hur pensionsrättigheterna behandlas vid upplösning av ett äktenskap, med särskild hänsyn till den egendomsordning som gäller för makar. Värdet av en makes pensionsrättigheter är ofta betydande, men få rättigheter ingår i en bodelning mellan makar. Mot bakgrund av de olika livsvillkor och familjeroller som ofta gällt för kvinnor och män har möjligheterna att utjämna makars pensionsrättigheter diskuterats. Olika länder har infört olika lösningar. I Sverige har frågan fått förnyad aktualitet efter de pensionsreformer som ägt rum det senaste decenniet. Reformerna har fått till följd att det numera ställs höga krav för att en pension som motsvarar tidigare inkomst skall erhållas. Boken avslutas med en rättspolitisk diskussion om hur makars pensionsrättigheter, med tanke på svenska förhållanden, i framtiden skulle kunna beaktas vid upplösning av makars äktenskap.
I denna bok ges en grundläggande redogörelse för olika pensionsrättigheter – allmän pension, tjänstepension, privat pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande. Med denna redogörelse som utgångspunkt analyseras hur pensionsrättigheterna behandlas vid upplösning av ett äktenskap, med särskild hänsyn till den egendomsordning som gäller för makar. Värdet av en makes pensionsrättigheter är ofta betydande, men få rättigheter ingår i en bodelning mellan makar. Mot bakgrund av de olika livsvillkor och familjeroller som ofta gällt för kvinnor och män har möjligheterna att utjämna makars pensionsrättigheter diskuterats. Olika länder har infört olika lösningar. I Sverige har frågan fått förnyad aktualitet efter de pensionsreformer som ägt rum det senaste decenniet. Reformerna har fått till följd att det numera ställs höga krav för att en pension som motsvarar tidigare inkomst skall erhållas. Boken avslutas med en rättspolitisk diskussion om hur makars pensionsrättigheter, med tanke på svenska förhållanden, i framtiden skulle kunna beaktas vid upplösning av makars äktenskap.
Ny bok
433 kr455 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
433 kr455 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)