Mångfald och förändring i socialt arbete; Finnur Magnússon, Lars Plantin; 2004

Mångfald och förändring i socialt arbete Upplaga 1

av Finnur Magnússon, Lars Plantin
Hur har förutsättningarna för den svenska välfärdspolitiken påverkats av den ökade globaliseringen? På vilket sätt har den svenska narkotikapolitiken förändrats under de senaste 30 åren? Hur uppfattar ungdomar mötet med socialtjänsten och hur upplever invandrarmän sin situation i Sverige? Denna antologi är tänkt som en översikt över några olika forskningsteman i socialt arbete. Utgångspunkten är tagen i forskningen vid enheten för socialt arbete i Malmö som sedan några år driver socionomutbildning. Här presenteras forskning på såväl hävdvunna områden som nya och outforskade fält inom socialt arbete. Spännvidden på ämnesområdena är stor och rör bl.a. frågor kring socialpolitik, narkotikapolitik, skola, sexualbrott och äldrevård. Tematiskt har kapitlen delats in i två block. Det första blocket handlar om ideologier, tänkesätt och paradigm medan det senare handlar om aspekter på kön, ungdom och familj i socialt arbete. Boken vänder sig till studenter och verksamma praktiker i socialt arbete. Mer information om våra bokserier och övriga böcker inom ämnesområdet finns på webbplatsen Handikapp och funktionshinder.
Hur har förutsättningarna för den svenska välfärdspolitiken påverkats av den ökade globaliseringen? På vilket sätt har den svenska narkotikapolitiken förändrats under de senaste 30 åren? Hur uppfattar ungdomar mötet med socialtjänsten och hur upplever invandrarmän sin situation i Sverige? Denna antologi är tänkt som en översikt över några olika forskningsteman i socialt arbete. Utgångspunkten är tagen i forskningen vid enheten för socialt arbete i Malmö som sedan några år driver socionomutbildning. Här presenteras forskning på såväl hävdvunna områden som nya och outforskade fält inom socialt arbete. Spännvidden på ämnesområdena är stor och rör bl.a. frågor kring socialpolitik, narkotikapolitik, skola, sexualbrott och äldrevård. Tematiskt har kapitlen delats in i två block. Det första blocket handlar om ideologier, tänkesätt och paradigm medan det senare handlar om aspekter på kön, ungdom och familj i socialt arbete. Boken vänder sig till studenter och verksamma praktiker i socialt arbete. Mer information om våra bokserier och övriga böcker inom ämnesområdet finns på webbplatsen Handikapp och funktionshinder.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2004
ISBN: 9789144061986
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: E-bok
Språk: Svenska
Sidor: 264 st
Hur har förutsättningarna för den svenska välfärdspolitiken påverkats av den ökade globaliseringen? På vilket sätt har den svenska narkotikapolitiken förändrats under de senaste 30 åren? Hur uppfattar ungdomar mötet med socialtjänsten och hur upplever invandrarmän sin situation i Sverige? Denna antologi är tänkt som en översikt över några olika forskningsteman i socialt arbete. Utgångspunkten är tagen i forskningen vid enheten för socialt arbete i Malmö som sedan några år driver socionomutbildning. Här presenteras forskning på såväl hävdvunna områden som nya och outforskade fält inom socialt arbete. Spännvidden på ämnesområdena är stor och rör bl.a. frågor kring socialpolitik, narkotikapolitik, skola, sexualbrott och äldrevård. Tematiskt har kapitlen delats in i två block. Det första blocket handlar om ideologier, tänkesätt och paradigm medan det senare handlar om aspekter på kön, ungdom och familj i socialt arbete. Boken vänder sig till studenter och verksamma praktiker i socialt arbete. Mer information om våra bokserier och övriga böcker inom ämnesområdet finns på webbplatsen Handikapp och funktionshinder.
Hur har förutsättningarna för den svenska välfärdspolitiken påverkats av den ökade globaliseringen? På vilket sätt har den svenska narkotikapolitiken förändrats under de senaste 30 åren? Hur uppfattar ungdomar mötet med socialtjänsten och hur upplever invandrarmän sin situation i Sverige? Denna antologi är tänkt som en översikt över några olika forskningsteman i socialt arbete. Utgångspunkten är tagen i forskningen vid enheten för socialt arbete i Malmö som sedan några år driver socionomutbildning. Här presenteras forskning på såväl hävdvunna områden som nya och outforskade fält inom socialt arbete. Spännvidden på ämnesområdena är stor och rör bl.a. frågor kring socialpolitik, narkotikapolitik, skola, sexualbrott och äldrevård. Tematiskt har kapitlen delats in i två block. Det första blocket handlar om ideologier, tänkesätt och paradigm medan det senare handlar om aspekter på kön, ungdom och familj i socialt arbete. Boken vänder sig till studenter och verksamma praktiker i socialt arbete. Mer information om våra bokserier och övriga böcker inom ämnesområdet finns på webbplatsen Handikapp och funktionshinder.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)