Människovara : funktionell ergonomi för konstruktörer; Ulf-L. Andersson; 1993

Människovara : funktionell ergonomi för konstruktörer

av Ulf-L. Andersson
Människovara är allt det som hjälper människan att hantera (använda och sköta) en produkt: t.ex. reglage och indikatorer, programergonomi, placering av monteringssnitt i delar som skall sättas samman, skyltar och annan märkning, instruktioner, utbildning och teknisk rådgivning.
Kvalificerade köpare räknar på en produkts livskostnad. Däri ingår som en stor post hantering och skötsel. Men även allmänheten börjar bli medveten om hanteringskostnaden. Svåra apparater möter ett köpmotstånd. Dessutom gör modern produktlagstiftning det möjligt att ställa tillverkaren till ansvar för hanteringsfel som beror på bristande människovara. ”Den mänskliga faktorn” skall man ta hänsyn till när man konstruerar – inte skylla på när något gått galet.
Med utgångspunkt från hur människan fungerar när hon hanterar en produkt ges i denna bok råd och principer för hur man bäst utformar människovara: hur man analyserar behov, utformar olika typer av människovara och provar ut den. Konkreta exempel ges från ett brett område. Övningsuppgifter till varje kapitel ger läsaren möjlighet att själv prova på att lösa problem med människovara. Förslag till lösningar lämnas i slutet av boken.
Boken är avsett för yrkesverksamma utvecklare och konstruktörer samt för studerande på ingenjörsskolor.
Människovara är allt det som hjälper människan att hantera (använda och sköta) en produkt: t.ex. reglage och indikatorer, programergonomi, placering av monteringssnitt i delar som skall sättas samman, skyltar och annan märkning, instruktioner, utbildning och teknisk rådgivning.
Kvalificerade köpare räknar på en produkts livskostnad. Däri ingår som en stor post hantering och skötsel. Men även allmänheten börjar bli medveten om hanteringskostnaden. Svåra apparater möter ett köpmotstånd. Dessutom gör modern produktlagstiftning det möjligt att ställa tillverkaren till ansvar för hanteringsfel som beror på bristande människovara. ”Den mänskliga faktorn” skall man ta hänsyn till när man konstruerar – inte skylla på när något gått galet.
Med utgångspunkt från hur människan fungerar när hon hanterar en produkt ges i denna bok råd och principer för hur man bäst utformar människovara: hur man analyserar behov, utformar olika typer av människovara och provar ut den. Konkreta exempel ges från ett brett område. Övningsuppgifter till varje kapitel ger läsaren möjlighet att själv prova på att lösa problem med människovara. Förslag till lösningar lämnas i slutet av boken.
Boken är avsett för yrkesverksamma utvecklare och konstruktörer samt för studerande på ingenjörsskolor.
Utgiven: 1993
ISBN: 9789144379012
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Bok
Språk: Svenska
Sidor: 237 st
Människovara är allt det som hjälper människan att hantera (använda och sköta) en produkt: t.ex. reglage och indikatorer, programergonomi, placering av monteringssnitt i delar som skall sättas samman, skyltar och annan märkning, instruktioner, utbildning och teknisk rådgivning.
Kvalificerade köpare räknar på en produkts livskostnad. Däri ingår som en stor post hantering och skötsel. Men även allmänheten börjar bli medveten om hanteringskostnaden. Svåra apparater möter ett köpmotstånd. Dessutom gör modern produktlagstiftning det möjligt att ställa tillverkaren till ansvar för hanteringsfel som beror på bristande människovara. ”Den mänskliga faktorn” skall man ta hänsyn till när man konstruerar – inte skylla på när något gått galet.
Med utgångspunkt från hur människan fungerar när hon hanterar en produkt ges i denna bok råd och principer för hur man bäst utformar människovara: hur man analyserar behov, utformar olika typer av människovara och provar ut den. Konkreta exempel ges från ett brett område. Övningsuppgifter till varje kapitel ger läsaren möjlighet att själv prova på att lösa problem med människovara. Förslag till lösningar lämnas i slutet av boken.
Boken är avsett för yrkesverksamma utvecklare och konstruktörer samt för studerande på ingenjörsskolor.
Människovara är allt det som hjälper människan att hantera (använda och sköta) en produkt: t.ex. reglage och indikatorer, programergonomi, placering av monteringssnitt i delar som skall sättas samman, skyltar och annan märkning, instruktioner, utbildning och teknisk rådgivning.
Kvalificerade köpare räknar på en produkts livskostnad. Däri ingår som en stor post hantering och skötsel. Men även allmänheten börjar bli medveten om hanteringskostnaden. Svåra apparater möter ett köpmotstånd. Dessutom gör modern produktlagstiftning det möjligt att ställa tillverkaren till ansvar för hanteringsfel som beror på bristande människovara. ”Den mänskliga faktorn” skall man ta hänsyn till när man konstruerar – inte skylla på när något gått galet.
Med utgångspunkt från hur människan fungerar när hon hanterar en produkt ges i denna bok råd och principer för hur man bäst utformar människovara: hur man analyserar behov, utformar olika typer av människovara och provar ut den. Konkreta exempel ges från ett brett område. Övningsuppgifter till varje kapitel ger läsaren möjlighet att själv prova på att lösa problem med människovara. Förslag till lösningar lämnas i slutet av boken.
Boken är avsett för yrkesverksamma utvecklare och konstruktörer samt för studerande på ingenjörsskolor.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)