Marketing : an introduction; Philip Kotler; 1993

Marketing : an introduction Upplaga 3

av Philip Kotler
Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 1993
ISBN: 9780135545935
Förlag: Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall
Språk: Engelska
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)