Matematik B Light; Martin Holmström, Eva Smedhamre; 2004

Matematik B Light Upplaga 1

av Martin Holmström, Eva Smedhamre
Matematik A-light har ersatts med Matematik för gymnasiet kurs A Light.

Matematik B-Light är ett bra alternativ för de gymnasieelever som enbart tänker läsa B-kursen och befaras få problem med att nå betyget Godkänt. Boken är omväxlande, språket är enkelt och illustrationerna är roliga. Här förklaras nya begrepp på ett lättfattligt sätt och ofta med praktisk anknytning.

Läs mer
B-Light är indelad i tre delar: en stor grunddel, en mindre fördjupningsdel samt laborationer. Tanken är att samtliga elever ska kunna klara grunddelen och känna att de verkligen förstår. I fördjupningsdelen kan sedan enstaka elever eller hela gruppen gå vidare med nya begrepp och svårare övningar.
I B Light gäller att grunddelen har samma kapitelindelning som den ordinarie B-boken i serien Matematik från A till E. Det går alltså utmärkt att arbeta med B-boken parallellt med B-Light i samma undervisningsgrupp. Strukturen är densamma i båda böckerna; algebra, geometri, funktioner och sannolikhetslära, men i B-Light är uppgifterna och förklaringarna enklare. Och de svåraste momenten finns naturligtvis i fördjupningsdelen.
Innehåll och upplägg bygger på principen ”ordning och reda” och underlättar ett flexibelt arbetssätt.
Matematik A-light har ersatts med Matematik för gymnasiet kurs A Light.

Matematik B-Light är ett bra alternativ för de gymnasieelever som enbart tänker läsa B-kursen och befaras få problem med att nå betyget Godkänt. Boken är omväxlande, språket är enkelt och illustrationerna är roliga. Här förklaras nya begrepp på ett lättfattligt sätt och ofta med praktisk anknytning.

Läs mer
B-Light är indelad i tre delar: en stor grunddel, en mindre fördjupningsdel samt laborationer. Tanken är att samtliga elever ska kunna klara grunddelen och känna att de verkligen förstår. I fördjupningsdelen kan sedan enstaka elever eller hela gruppen gå vidare med nya begrepp och svårare övningar.
I B Light gäller att grunddelen har samma kapitelindelning som den ordinarie B-boken i serien Matematik från A till E. Det går alltså utmärkt att arbeta med B-boken parallellt med B-Light i samma undervisningsgrupp. Strukturen är densamma i båda böckerna; algebra, geometri, funktioner och sannolikhetslära, men i B-Light är uppgifterna och förklaringarna enklare. Och de svåraste momenten finns naturligtvis i fördjupningsdelen.
Innehåll och upplägg bygger på principen ”ordning och reda” och underlättar ett flexibelt arbetssätt.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2004
ISBN: 9789147018369
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 200 st
Matematik A-light har ersatts med Matematik för gymnasiet kurs A Light.

Matematik B-Light är ett bra alternativ för de gymnasieelever som enbart tänker läsa B-kursen och befaras få problem med att nå betyget Godkänt. Boken är omväxlande, språket är enkelt och illustrationerna är roliga. Här förklaras nya begrepp på ett lättfattligt sätt och ofta med praktisk anknytning.

Läs mer
B-Light är indelad i tre delar: en stor grunddel, en mindre fördjupningsdel samt laborationer. Tanken är att samtliga elever ska kunna klara grunddelen och känna att de verkligen förstår. I fördjupningsdelen kan sedan enstaka elever eller hela gruppen gå vidare med nya begrepp och svårare övningar.
I B Light gäller att grunddelen har samma kapitelindelning som den ordinarie B-boken i serien Matematik från A till E. Det går alltså utmärkt att arbeta med B-boken parallellt med B-Light i samma undervisningsgrupp. Strukturen är densamma i båda böckerna; algebra, geometri, funktioner och sannolikhetslära, men i B-Light är uppgifterna och förklaringarna enklare. Och de svåraste momenten finns naturligtvis i fördjupningsdelen.
Innehåll och upplägg bygger på principen ”ordning och reda” och underlättar ett flexibelt arbetssätt.
Matematik A-light har ersatts med Matematik för gymnasiet kurs A Light.

Matematik B-Light är ett bra alternativ för de gymnasieelever som enbart tänker läsa B-kursen och befaras få problem med att nå betyget Godkänt. Boken är omväxlande, språket är enkelt och illustrationerna är roliga. Här förklaras nya begrepp på ett lättfattligt sätt och ofta med praktisk anknytning.

Läs mer
B-Light är indelad i tre delar: en stor grunddel, en mindre fördjupningsdel samt laborationer. Tanken är att samtliga elever ska kunna klara grunddelen och känna att de verkligen förstår. I fördjupningsdelen kan sedan enstaka elever eller hela gruppen gå vidare med nya begrepp och svårare övningar.
I B Light gäller att grunddelen har samma kapitelindelning som den ordinarie B-boken i serien Matematik från A till E. Det går alltså utmärkt att arbeta med B-boken parallellt med B-Light i samma undervisningsgrupp. Strukturen är densamma i båda böckerna; algebra, geometri, funktioner och sannolikhetslära, men i B-Light är uppgifterna och förklaringarna enklare. Och de svåraste momenten finns naturligtvis i fördjupningsdelen.
Innehåll och upplägg bygger på principen ”ordning och reda” och underlättar ett flexibelt arbetssätt.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)