Medeltidens födelse; Klavs Randsborg, Dan Carlsson, Anders Andrén, Janken Myrdal, Marianne Karlsson-Lönn, Märit Thurborg, Axel Christophersen, Nils Ringstedt, Åke Hyenstrand, Thomas Lindkvist, Jens Peter Schjödt, Gro Steinsland, Preben Meulengracht Sörensen, Gunnar Danbolt, Lena Thunmark-Nylén, Vésteinn Ólason, Ole Fenger; 1989

Medeltidens födelse

av Klavs Randsborg, Dan Carlsson, Anders Andrén, Janken Myrdal, Marianne Karlsson-Lönn
m.fl.
Den 7-9 juni 1988 hölls på krapeprups borg ett nordiskt symposium kring temat "medeltidens födelse". Under dessa tre dagar diskuterade företrädare för en rad olika discipliner frågor kring övergången från förhistorisk tid till medeltid i Norden. Denna övergång, som i runda tal omfattar perioden från omkring 800 till omkring 1200, representerar alltså "medeltidens födelse". Tanken med denna metafor är dock dubbel, eftersom den inte bara syftar på det aktuella tidsavsnittet, utan också på vår nutida uppfattning av perioden. Anders Andrén. De olika avsnitten är Natur och Kultur, Gåvor och handelsvaror, Makten och härligheten, Världsbild och kult respektive Tecken och tanke.
Den 7-9 juni 1988 hölls på krapeprups borg ett nordiskt symposium kring temat "medeltidens födelse". Under dessa tre dagar diskuterade företrädare för en rad olika discipliner frågor kring övergången från förhistorisk tid till medeltid i Norden. Denna övergång, som i runda tal omfattar perioden från omkring 800 till omkring 1200, representerar alltså "medeltidens födelse". Tanken med denna metafor är dock dubbel, eftersom den inte bara syftar på det aktuella tidsavsnittet, utan också på vår nutida uppfattning av perioden. Anders Andrén. De olika avsnitten är Natur och Kultur, Gåvor och handelsvaror, Makten och härligheten, Världsbild och kult respektive Tecken och tanke.
Utgiven: 1989
ISBN: 9789187944000
Förlag: Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 320 st
Den 7-9 juni 1988 hölls på krapeprups borg ett nordiskt symposium kring temat "medeltidens födelse". Under dessa tre dagar diskuterade företrädare för en rad olika discipliner frågor kring övergången från förhistorisk tid till medeltid i Norden. Denna övergång, som i runda tal omfattar perioden från omkring 800 till omkring 1200, representerar alltså "medeltidens födelse". Tanken med denna metafor är dock dubbel, eftersom den inte bara syftar på det aktuella tidsavsnittet, utan också på vår nutida uppfattning av perioden. Anders Andrén. De olika avsnitten är Natur och Kultur, Gåvor och handelsvaror, Makten och härligheten, Världsbild och kult respektive Tecken och tanke.
Den 7-9 juni 1988 hölls på krapeprups borg ett nordiskt symposium kring temat "medeltidens födelse". Under dessa tre dagar diskuterade företrädare för en rad olika discipliner frågor kring övergången från förhistorisk tid till medeltid i Norden. Denna övergång, som i runda tal omfattar perioden från omkring 800 till omkring 1200, representerar alltså "medeltidens födelse". Tanken med denna metafor är dock dubbel, eftersom den inte bara syftar på det aktuella tidsavsnittet, utan också på vår nutida uppfattning av perioden. Anders Andrén. De olika avsnitten är Natur och Kultur, Gåvor och handelsvaror, Makten och härligheten, Världsbild och kult respektive Tecken och tanke.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)