Mekanik : statik och dynamik; Per-Åke Jansson, Ragnar Grahn; 2017
5+ säljare

Mekanik : statik och dynamik Upplaga 3

av Per-Åke Jansson, Ragnar Grahn
Denna bok är tredje upplagan av författarnas sedan lång tid väl etablerade läromedel i mekanik för högskolan. Sedan 2002, då den föregående upplagan gavs ut, har mycket hänt inom ingenjörsutbildningen. En följd av detta är, exempelvis, att denna webbplats utnyttjas i högre grad än tidigare. Under fliken Extramaterial finns nu kompletterande material för boken publicerat. Sedan föregående upplaga har dessutom textavsnitten gjorts mer lättillgängliga genom att vissa delar skurits bort, givetvis utan att avkall gjorts på sammanhang och stringens.

Boken Mekanik innehåller en omfattande exempelsamling med uppgifter klassificerade efter svårighetsgrad. Svar ges till samtliga uppgifter.  Dessutom ges mer eller mindre utförliga ledningar till ett stort antal av exemplen på bokens webbplats. Textdelarna i boken innehåller också ett stort antal illustrationsexempel med utförliga lösningar och kommentarer.

I varje avsnitt har de tillhörande övningsexemplen utökats med ett antal mycket basala övningsuppgifter avsedda att utgöra en träning på de viktigaste grundbegreppen och lagarna inom avsnittet. Utförliga lösningar till samtliga dessa basuppgifter kan laddas ned från bokens webbplats.

Bokens exempelsamling har utvidgats med ett antal datorberäkningsuppgifter avsedda att läsas med hjälp av MATLAB, Mathematica, Maple eller liknande program. Lösningsförslag med hjälp av MATLAB finns publicerade på bokens webbplats för ungefär en tredjedel av uppgifterna.

Framställningen gjordes ursprungligen främst med tanke på hög­skolans treåriga ingenjörsutbildningar. Uppdelningen i kandidat- och masterutbildning har dock medfört att boken även täcker innehållet i de flesta obligatoriska mekanikkurser inom civilingenjörsutbildningen.

Tredje upplagan
Denna bok är tredje upplagan av författarnas sedan lång tid väl etablerade läromedel i mekanik för högskolan. Sedan 2002, då den föregående upplagan gavs ut, har mycket hänt inom ingenjörsutbildningen. En följd av detta är, exempelvis, att denna webbplats utnyttjas i högre grad än tidigare. Under fliken Extramaterial finns nu kompletterande material för boken publicerat. Sedan föregående upplaga har dessutom textavsnitten gjorts mer lättillgängliga genom att vissa delar skurits bort, givetvis utan att avkall gjorts på sammanhang och stringens.

Boken Mekanik innehåller en omfattande exempelsamling med uppgifter klassificerade efter svårighetsgrad. Svar ges till samtliga uppgifter.  Dessutom ges mer eller mindre utförliga ledningar till ett stort antal av exemplen på bokens webbplats. Textdelarna i boken innehåller också ett stort antal illustrationsexempel med utförliga lösningar och kommentarer.

I varje avsnitt har de tillhörande övningsexemplen utökats med ett antal mycket basala övningsuppgifter avsedda att utgöra en träning på de viktigaste grundbegreppen och lagarna inom avsnittet. Utförliga lösningar till samtliga dessa basuppgifter kan laddas ned från bokens webbplats.

Bokens exempelsamling har utvidgats med ett antal datorberäkningsuppgifter avsedda att läsas med hjälp av MATLAB, Mathematica, Maple eller liknande program. Lösningsförslag med hjälp av MATLAB finns publicerade på bokens webbplats för ungefär en tredjedel av uppgifterna.

Framställningen gjordes ursprungligen främst med tanke på hög­skolans treåriga ingenjörsutbildningar. Uppdelningen i kandidat- och masterutbildning har dock medfört att boken även täcker innehållet i de flesta obligatoriska mekanikkurser inom civilingenjörsutbildningen.

Tredje upplagan
Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 2017
ISBN: 9789144085784
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 550 st
Denna bok är tredje upplagan av författarnas sedan lång tid väl etablerade läromedel i mekanik för högskolan. Sedan 2002, då den föregående upplagan gavs ut, har mycket hänt inom ingenjörsutbildningen. En följd av detta är, exempelvis, att denna webbplats utnyttjas i högre grad än tidigare. Under fliken Extramaterial finns nu kompletterande material för boken publicerat. Sedan föregående upplaga har dessutom textavsnitten gjorts mer lättillgängliga genom att vissa delar skurits bort, givetvis utan att avkall gjorts på sammanhang och stringens.

Boken Mekanik innehåller en omfattande exempelsamling med uppgifter klassificerade efter svårighetsgrad. Svar ges till samtliga uppgifter.  Dessutom ges mer eller mindre utförliga ledningar till ett stort antal av exemplen på bokens webbplats. Textdelarna i boken innehåller också ett stort antal illustrationsexempel med utförliga lösningar och kommentarer.

I varje avsnitt har de tillhörande övningsexemplen utökats med ett antal mycket basala övningsuppgifter avsedda att utgöra en träning på de viktigaste grundbegreppen och lagarna inom avsnittet. Utförliga lösningar till samtliga dessa basuppgifter kan laddas ned från bokens webbplats.

Bokens exempelsamling har utvidgats med ett antal datorberäkningsuppgifter avsedda att läsas med hjälp av MATLAB, Mathematica, Maple eller liknande program. Lösningsförslag med hjälp av MATLAB finns publicerade på bokens webbplats för ungefär en tredjedel av uppgifterna.

Framställningen gjordes ursprungligen främst med tanke på hög­skolans treåriga ingenjörsutbildningar. Uppdelningen i kandidat- och masterutbildning har dock medfört att boken även täcker innehållet i de flesta obligatoriska mekanikkurser inom civilingenjörsutbildningen.

Tredje upplagan
Denna bok är tredje upplagan av författarnas sedan lång tid väl etablerade läromedel i mekanik för högskolan. Sedan 2002, då den föregående upplagan gavs ut, har mycket hänt inom ingenjörsutbildningen. En följd av detta är, exempelvis, att denna webbplats utnyttjas i högre grad än tidigare. Under fliken Extramaterial finns nu kompletterande material för boken publicerat. Sedan föregående upplaga har dessutom textavsnitten gjorts mer lättillgängliga genom att vissa delar skurits bort, givetvis utan att avkall gjorts på sammanhang och stringens.

Boken Mekanik innehåller en omfattande exempelsamling med uppgifter klassificerade efter svårighetsgrad. Svar ges till samtliga uppgifter.  Dessutom ges mer eller mindre utförliga ledningar till ett stort antal av exemplen på bokens webbplats. Textdelarna i boken innehåller också ett stort antal illustrationsexempel med utförliga lösningar och kommentarer.

I varje avsnitt har de tillhörande övningsexemplen utökats med ett antal mycket basala övningsuppgifter avsedda att utgöra en träning på de viktigaste grundbegreppen och lagarna inom avsnittet. Utförliga lösningar till samtliga dessa basuppgifter kan laddas ned från bokens webbplats.

Bokens exempelsamling har utvidgats med ett antal datorberäkningsuppgifter avsedda att läsas med hjälp av MATLAB, Mathematica, Maple eller liknande program. Lösningsförslag med hjälp av MATLAB finns publicerade på bokens webbplats för ungefär en tredjedel av uppgifterna.

Framställningen gjordes ursprungligen främst med tanke på hög­skolans treåriga ingenjörsutbildningar. Uppdelningen i kandidat- och masterutbildning har dock medfört att boken även täcker innehållet i de flesta obligatoriska mekanikkurser inom civilingenjörsutbildningen.

Tredje upplagan
Begagnad bok
175 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
175 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar