Metodpraktikan : Konsten att studera samhälle, individ och marknad; Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnerud; 2007
5+ säljare

Metodpraktikan : Konsten att studera samhälle, individ och marknad Upplaga 3

av Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnerud
En vägledning för den som vill ta ett helhetsgrepp på empirisk samhällsforskning. Boken ger ett samlat perspektiv på hela forskningsprocessen...

...från de viktiga inledande stegen med problemformulering och designval via den ofta arbetsamma materialinsamlingen till momenten av analys och tolkning. Den ger en fyllig genomgång av såväl kvantitativa som kvalitativa angreppssätt.

Boken har vuxit fram ur en metodkurs för studerande på fördjupningsnivån som har belönats med Göteborgs universitets pedagogiska lagpris. Författarna är samtliga verksamma vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Boken används idag både på grundnivå samt i fortbildning inom bl.a. statsvetenskap och sociologi. Den 3e upplagan beaktar ny svensk och internationell forskning och den inhemska samhällsutvecklingen. Den är omarbetad, i synnerhet avsnitten om processpårning, diskursanalys, experiment och deltagande analys. Bolognaanpassningen till högre utbildning i Sverige har beaktats.
En vägledning för den som vill ta ett helhetsgrepp på empirisk samhällsforskning. Boken ger ett samlat perspektiv på hela forskningsprocessen...

...från de viktiga inledande stegen med problemformulering och designval via den ofta arbetsamma materialinsamlingen till momenten av analys och tolkning. Den ger en fyllig genomgång av såväl kvantitativa som kvalitativa angreppssätt.

Boken har vuxit fram ur en metodkurs för studerande på fördjupningsnivån som har belönats med Göteborgs universitets pedagogiska lagpris. Författarna är samtliga verksamma vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Boken används idag både på grundnivå samt i fortbildning inom bl.a. statsvetenskap och sociologi. Den 3e upplagan beaktar ny svensk och internationell forskning och den inhemska samhällsutvecklingen. Den är omarbetad, i synnerhet avsnitten om processpårning, diskursanalys, experiment och deltagande analys. Bolognaanpassningen till högre utbildning i Sverige har beaktats.
Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 2007
ISBN: 9789139108658
Förlag: Norstedts Juridik AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 462 st
En vägledning för den som vill ta ett helhetsgrepp på empirisk samhällsforskning. Boken ger ett samlat perspektiv på hela forskningsprocessen...

...från de viktiga inledande stegen med problemformulering och designval via den ofta arbetsamma materialinsamlingen till momenten av analys och tolkning. Den ger en fyllig genomgång av såväl kvantitativa som kvalitativa angreppssätt.

Boken har vuxit fram ur en metodkurs för studerande på fördjupningsnivån som har belönats med Göteborgs universitets pedagogiska lagpris. Författarna är samtliga verksamma vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Boken används idag både på grundnivå samt i fortbildning inom bl.a. statsvetenskap och sociologi. Den 3e upplagan beaktar ny svensk och internationell forskning och den inhemska samhällsutvecklingen. Den är omarbetad, i synnerhet avsnitten om processpårning, diskursanalys, experiment och deltagande analys. Bolognaanpassningen till högre utbildning i Sverige har beaktats.
En vägledning för den som vill ta ett helhetsgrepp på empirisk samhällsforskning. Boken ger ett samlat perspektiv på hela forskningsprocessen...

...från de viktiga inledande stegen med problemformulering och designval via den ofta arbetsamma materialinsamlingen till momenten av analys och tolkning. Den ger en fyllig genomgång av såväl kvantitativa som kvalitativa angreppssätt.

Boken har vuxit fram ur en metodkurs för studerande på fördjupningsnivån som har belönats med Göteborgs universitets pedagogiska lagpris. Författarna är samtliga verksamma vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Boken används idag både på grundnivå samt i fortbildning inom bl.a. statsvetenskap och sociologi. Den 3e upplagan beaktar ny svensk och internationell forskning och den inhemska samhällsutvecklingen. Den är omarbetad, i synnerhet avsnitten om processpårning, diskursanalys, experiment och deltagande analys. Bolognaanpassningen till högre utbildning i Sverige har beaktats.
Begagnad bok
119 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
119 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar