Miljömanagement : miljö- och hållbarhetsarbete i företag och andra organisationer; Jonas Ammenberg; 2023
endast ny

Miljömanagement : miljö- och hållbarhetsarbete i företag och andra organisationer Upplaga 3

av Jonas Ammenberg
Boken behandlar förutsättningar avseende företags, och andra typer av organisationers, arbete med hållbar utveckling. Vidare bidrar boken till kunskaper om relevanta strategier, affärsmodeller, verktyg, metoder och koncept inom området. Boken är i första hand skriven för kurser i hållbart företagande (corporate sustainability management) vid högskolor och universitet, men kan också med fördel användas för utbildningar på företag och inom andra typer av organisationer.

Boken är uppdelad i tre delar, där den första är inriktad på omvärlden. Inledningsvis berörs hållbar utveckling, inklusive begreppets dimensioner och komplexitet. FN:s globala mål för hållbar utveckling presenteras. Därefter följer kapitel som berör miljöutmaningar, miljö- och hållbarhetspolitik (inklusive styrmedel), miljölagstiftning, de ekonomiska systemen (miljöekonomi) samt etik.

Den andra delen behandlar verksamhetens hållbarhetsstrategiska arbete. Boken beskriver affärsmodeller, strategier, marknadsföring och organisation samt hur prioritering av hållbarhetsfrågor kan göras. Vidare beskrivs vanliga strategier för miljö- och hållbarhetsarbete, ledningssystem och specifikt miljöledningssystem. Företag står i fokus, men även offentliga organisationers perspektiv beaktas.

Den tredje delen introducerar vanliga metoder, verktyg och koncept. Den innefattar miljörevision, hållbar produktutveckling, miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning, riskhantering samt extern kommunikation (inklusive hållbarhetsredovisning). I det sista, sammanfattande kapitlet kombineras bokens innehåll till en metod för miljö- och hållbarhetsstrategisk analys av företag.
Boken behandlar förutsättningar avseende företags, och andra typer av organisationers, arbete med hållbar utveckling. Vidare bidrar boken till kunskaper om relevanta strategier, affärsmodeller, verktyg, metoder och koncept inom området. Boken är i första hand skriven för kurser i hållbart företagande (corporate sustainability management) vid högskolor och universitet, men kan också med fördel användas för utbildningar på företag och inom andra typer av organisationer.

Boken är uppdelad i tre delar, där den första är inriktad på omvärlden. Inledningsvis berörs hållbar utveckling, inklusive begreppets dimensioner och komplexitet. FN:s globala mål för hållbar utveckling presenteras. Därefter följer kapitel som berör miljöutmaningar, miljö- och hållbarhetspolitik (inklusive styrmedel), miljölagstiftning, de ekonomiska systemen (miljöekonomi) samt etik.

Den andra delen behandlar verksamhetens hållbarhetsstrategiska arbete. Boken beskriver affärsmodeller, strategier, marknadsföring och organisation samt hur prioritering av hållbarhetsfrågor kan göras. Vidare beskrivs vanliga strategier för miljö- och hållbarhetsarbete, ledningssystem och specifikt miljöledningssystem. Företag står i fokus, men även offentliga organisationers perspektiv beaktas.

Den tredje delen introducerar vanliga metoder, verktyg och koncept. Den innefattar miljörevision, hållbar produktutveckling, miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning, riskhantering samt extern kommunikation (inklusive hållbarhetsredovisning). I det sista, sammanfattande kapitlet kombineras bokens innehåll till en metod för miljö- och hållbarhetsstrategisk analys av företag.
Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 2023
ISBN: 9789144115597
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 502 st
Boken behandlar förutsättningar avseende företags, och andra typer av organisationers, arbete med hållbar utveckling. Vidare bidrar boken till kunskaper om relevanta strategier, affärsmodeller, verktyg, metoder och koncept inom området. Boken är i första hand skriven för kurser i hållbart företagande (corporate sustainability management) vid högskolor och universitet, men kan också med fördel användas för utbildningar på företag och inom andra typer av organisationer.

Boken är uppdelad i tre delar, där den första är inriktad på omvärlden. Inledningsvis berörs hållbar utveckling, inklusive begreppets dimensioner och komplexitet. FN:s globala mål för hållbar utveckling presenteras. Därefter följer kapitel som berör miljöutmaningar, miljö- och hållbarhetspolitik (inklusive styrmedel), miljölagstiftning, de ekonomiska systemen (miljöekonomi) samt etik.

Den andra delen behandlar verksamhetens hållbarhetsstrategiska arbete. Boken beskriver affärsmodeller, strategier, marknadsföring och organisation samt hur prioritering av hållbarhetsfrågor kan göras. Vidare beskrivs vanliga strategier för miljö- och hållbarhetsarbete, ledningssystem och specifikt miljöledningssystem. Företag står i fokus, men även offentliga organisationers perspektiv beaktas.

Den tredje delen introducerar vanliga metoder, verktyg och koncept. Den innefattar miljörevision, hållbar produktutveckling, miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning, riskhantering samt extern kommunikation (inklusive hållbarhetsredovisning). I det sista, sammanfattande kapitlet kombineras bokens innehåll till en metod för miljö- och hållbarhetsstrategisk analys av företag.
Boken behandlar förutsättningar avseende företags, och andra typer av organisationers, arbete med hållbar utveckling. Vidare bidrar boken till kunskaper om relevanta strategier, affärsmodeller, verktyg, metoder och koncept inom området. Boken är i första hand skriven för kurser i hållbart företagande (corporate sustainability management) vid högskolor och universitet, men kan också med fördel användas för utbildningar på företag och inom andra typer av organisationer.

Boken är uppdelad i tre delar, där den första är inriktad på omvärlden. Inledningsvis berörs hållbar utveckling, inklusive begreppets dimensioner och komplexitet. FN:s globala mål för hållbar utveckling presenteras. Därefter följer kapitel som berör miljöutmaningar, miljö- och hållbarhetspolitik (inklusive styrmedel), miljölagstiftning, de ekonomiska systemen (miljöekonomi) samt etik.

Den andra delen behandlar verksamhetens hållbarhetsstrategiska arbete. Boken beskriver affärsmodeller, strategier, marknadsföring och organisation samt hur prioritering av hållbarhetsfrågor kan göras. Vidare beskrivs vanliga strategier för miljö- och hållbarhetsarbete, ledningssystem och specifikt miljöledningssystem. Företag står i fokus, men även offentliga organisationers perspektiv beaktas.

Den tredje delen introducerar vanliga metoder, verktyg och koncept. Den innefattar miljörevision, hållbar produktutveckling, miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning, riskhantering samt extern kommunikation (inklusive hållbarhetsredovisning). I det sista, sammanfattande kapitlet kombineras bokens innehåll till en metod för miljö- och hållbarhetsstrategisk analys av företag.
Ny bok
653 kr687 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
653 kr687 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)