Mindre företag blir internationella - Marknadsföring i nätverk; Susanne Hertz, Lars-Gunnar Mattsson; 1998

Mindre företag blir internationella - Marknadsföring i nätverk Upplaga 1

av Susanne Hertz, Lars-Gunnar Mattsson
Internationell verksamhet blir för små och medelstora företag en allt viktigare förutsättning för tillväxt. Boken behandlar möjligheter och begränsningar för en lyckosam internationalisering med tyngdpunkt på internationell marknadsföring och distribution. Hur kan viktiga affärsrelationer utvecklas? Hur kan man skapa kunskap och resurser och hur undviker man ett alltför stort risktagande?

Läs mer
Internationell verksamhet blir för små och medelstora företag en allt viktigare förutsättning för tillväxt. Boken behandlar möjligheter och begränsningar för en lyckosam internationalisering.
Tyngdpunkten ligger på internationell marknadsföring och distribution. Hur kan viktiga relationer utvecklas med kunder, leverantörer, distributörer och samarbetspartners? Hur kan man skapa kunskap och resurser och undvika ett alltför stort risktagande?
Boken tar upp ett antal olika val som företag måste göra vid en internationaliseringsprocess:
- kunder och kundprioriteringar
- produkt och servicekoncept
- geografiska områden
- utlandsrepresentation och distributionskanaler
- inköp och tillverkning
- logistik
Boken är lämplig som kurslitteratur vid kurser om mindre företags internationalisering och vänder sig också till personer inom små och medelstora företag och andra personer inom näringsliv och förvaltning som arbetar med företags internationalisering.
Författarna är verksamma som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.
Internationell verksamhet blir för små och medelstora företag en allt viktigare förutsättning för tillväxt. Boken behandlar möjligheter och begränsningar för en lyckosam internationalisering med tyngdpunkt på internationell marknadsföring och distribution. Hur kan viktiga affärsrelationer utvecklas? Hur kan man skapa kunskap och resurser och hur undviker man ett alltför stort risktagande?

Läs mer
Internationell verksamhet blir för små och medelstora företag en allt viktigare förutsättning för tillväxt. Boken behandlar möjligheter och begränsningar för en lyckosam internationalisering.
Tyngdpunkten ligger på internationell marknadsföring och distribution. Hur kan viktiga relationer utvecklas med kunder, leverantörer, distributörer och samarbetspartners? Hur kan man skapa kunskap och resurser och undvika ett alltför stort risktagande?
Boken tar upp ett antal olika val som företag måste göra vid en internationaliseringsprocess:
- kunder och kundprioriteringar
- produkt och servicekoncept
- geografiska områden
- utlandsrepresentation och distributionskanaler
- inköp och tillverkning
- logistik
Boken är lämplig som kurslitteratur vid kurser om mindre företags internationalisering och vänder sig också till personer inom små och medelstora företag och andra personer inom näringsliv och förvaltning som arbetar med företags internationalisering.
Författarna är verksamma som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1998
ISBN: 9789147040100
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 240 st
Internationell verksamhet blir för små och medelstora företag en allt viktigare förutsättning för tillväxt. Boken behandlar möjligheter och begränsningar för en lyckosam internationalisering med tyngdpunkt på internationell marknadsföring och distribution. Hur kan viktiga affärsrelationer utvecklas? Hur kan man skapa kunskap och resurser och hur undviker man ett alltför stort risktagande?

Läs mer
Internationell verksamhet blir för små och medelstora företag en allt viktigare förutsättning för tillväxt. Boken behandlar möjligheter och begränsningar för en lyckosam internationalisering.
Tyngdpunkten ligger på internationell marknadsföring och distribution. Hur kan viktiga relationer utvecklas med kunder, leverantörer, distributörer och samarbetspartners? Hur kan man skapa kunskap och resurser och undvika ett alltför stort risktagande?
Boken tar upp ett antal olika val som företag måste göra vid en internationaliseringsprocess:
- kunder och kundprioriteringar
- produkt och servicekoncept
- geografiska områden
- utlandsrepresentation och distributionskanaler
- inköp och tillverkning
- logistik
Boken är lämplig som kurslitteratur vid kurser om mindre företags internationalisering och vänder sig också till personer inom små och medelstora företag och andra personer inom näringsliv och förvaltning som arbetar med företags internationalisering.
Författarna är verksamma som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.
Internationell verksamhet blir för små och medelstora företag en allt viktigare förutsättning för tillväxt. Boken behandlar möjligheter och begränsningar för en lyckosam internationalisering med tyngdpunkt på internationell marknadsföring och distribution. Hur kan viktiga affärsrelationer utvecklas? Hur kan man skapa kunskap och resurser och hur undviker man ett alltför stort risktagande?

Läs mer
Internationell verksamhet blir för små och medelstora företag en allt viktigare förutsättning för tillväxt. Boken behandlar möjligheter och begränsningar för en lyckosam internationalisering.
Tyngdpunkten ligger på internationell marknadsföring och distribution. Hur kan viktiga relationer utvecklas med kunder, leverantörer, distributörer och samarbetspartners? Hur kan man skapa kunskap och resurser och undvika ett alltför stort risktagande?
Boken tar upp ett antal olika val som företag måste göra vid en internationaliseringsprocess:
- kunder och kundprioriteringar
- produkt och servicekoncept
- geografiska områden
- utlandsrepresentation och distributionskanaler
- inköp och tillverkning
- logistik
Boken är lämplig som kurslitteratur vid kurser om mindre företags internationalisering och vänder sig också till personer inom små och medelstora företag och andra personer inom näringsliv och förvaltning som arbetar med företags internationalisering.
Författarna är verksamma som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)