Moral i verksamhet; Hans de Geer; 2010

Moral i verksamhet Upplaga 1

av Hans de Geer
"'Vi lever i en tid då grundläggande värderingar på nytt omprövas. För somliga ger det en känsla av befrielse
"'Vi lever i en tid då grundläggande värderingar på nytt omprövas. För somliga ger det en känsla av befrielse
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2010
ISBN: 9789127122789
Förlag: Natur & Kultur Digital
Format: E-bok
Språk: Svenska
Sidor: 115 st
"'Vi lever i en tid då grundläggande värderingar på nytt omprövas. För somliga ger det en känsla av befrielse
"'Vi lever i en tid då grundläggande värderingar på nytt omprövas. För somliga ger det en känsla av befrielse
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)