Nedslag i den nya arbetsrätten; Birgitta Nyström, Örjan Edström, Jonas Malmberg; 2012
1 säljare

Nedslag i den nya arbetsrätten Upplaga 1

av Birgitta Nyström, Örjan Edström, Jonas Malmberg
Vad innebär uttrycket den nya arbetsrätten? Vad är det som är ”nytt” och vad av det ”gamla” fungerar inte längre i dagens samhälle?
När vi på 1970-talet talade om ”den nya arbetsrätten” syftade vi på den mängd ny arbetsrättslig lagstiftning som tillkom då, bland annat medbestämmandelagen (MBL), lagen om anställningsskydd (LAS) och jämställdhetslagen. Den arbetsrättsliga lagstiftningen har härefter anpassats och kompletterats, men är i stora drag väsentligen oförändrad.
Förändringar i produktion, samhällsförhållanden och – inte minst – den tilltagande internationaliseringen, har dock medfört att nya arbetsrättsliga frågor uppkommit eller att vissa frågor fått ökad betydelse.

Läs mer
Denna antologi behandlar frågor som på senare år hamnat i fokus, såsom mänskliga rättigheter och yttrandefrihet i arbetslivet, arbetsrättens europeisering, diskriminering på arbetsmarknaden, arbetsrätten som ett hinder för den fria rörligheten, flexicurity och nya anställningsformer.

Om författarna
Birgitta Nyström är professor vid Juridiska institutionen vid Lunds universitet. Örjan Edström är professor vid Juridiska institutionen vid Umeå universitet. Jonas Malmberg är professor vid Juridiska institutionen vid Uppsala universitet.
Vad innebär uttrycket den nya arbetsrätten? Vad är det som är ”nytt” och vad av det ”gamla” fungerar inte längre i dagens samhälle?
När vi på 1970-talet talade om ”den nya arbetsrätten” syftade vi på den mängd ny arbetsrättslig lagstiftning som tillkom då, bland annat medbestämmandelagen (MBL), lagen om anställningsskydd (LAS) och jämställdhetslagen. Den arbetsrättsliga lagstiftningen har härefter anpassats och kompletterats, men är i stora drag väsentligen oförändrad.
Förändringar i produktion, samhällsförhållanden och – inte minst – den tilltagande internationaliseringen, har dock medfört att nya arbetsrättsliga frågor uppkommit eller att vissa frågor fått ökad betydelse.

Läs mer
Denna antologi behandlar frågor som på senare år hamnat i fokus, såsom mänskliga rättigheter och yttrandefrihet i arbetslivet, arbetsrättens europeisering, diskriminering på arbetsmarknaden, arbetsrätten som ett hinder för den fria rörligheten, flexicurity och nya anställningsformer.

Om författarna
Birgitta Nyström är professor vid Juridiska institutionen vid Lunds universitet. Örjan Edström är professor vid Juridiska institutionen vid Umeå universitet. Jonas Malmberg är professor vid Juridiska institutionen vid Uppsala universitet.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2012
ISBN: 9789147097951
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 237 st
Vad innebär uttrycket den nya arbetsrätten? Vad är det som är ”nytt” och vad av det ”gamla” fungerar inte längre i dagens samhälle?
När vi på 1970-talet talade om ”den nya arbetsrätten” syftade vi på den mängd ny arbetsrättslig lagstiftning som tillkom då, bland annat medbestämmandelagen (MBL), lagen om anställningsskydd (LAS) och jämställdhetslagen. Den arbetsrättsliga lagstiftningen har härefter anpassats och kompletterats, men är i stora drag väsentligen oförändrad.
Förändringar i produktion, samhällsförhållanden och – inte minst – den tilltagande internationaliseringen, har dock medfört att nya arbetsrättsliga frågor uppkommit eller att vissa frågor fått ökad betydelse.

Läs mer
Denna antologi behandlar frågor som på senare år hamnat i fokus, såsom mänskliga rättigheter och yttrandefrihet i arbetslivet, arbetsrättens europeisering, diskriminering på arbetsmarknaden, arbetsrätten som ett hinder för den fria rörligheten, flexicurity och nya anställningsformer.

Om författarna
Birgitta Nyström är professor vid Juridiska institutionen vid Lunds universitet. Örjan Edström är professor vid Juridiska institutionen vid Umeå universitet. Jonas Malmberg är professor vid Juridiska institutionen vid Uppsala universitet.
Vad innebär uttrycket den nya arbetsrätten? Vad är det som är ”nytt” och vad av det ”gamla” fungerar inte längre i dagens samhälle?
När vi på 1970-talet talade om ”den nya arbetsrätten” syftade vi på den mängd ny arbetsrättslig lagstiftning som tillkom då, bland annat medbestämmandelagen (MBL), lagen om anställningsskydd (LAS) och jämställdhetslagen. Den arbetsrättsliga lagstiftningen har härefter anpassats och kompletterats, men är i stora drag väsentligen oförändrad.
Förändringar i produktion, samhällsförhållanden och – inte minst – den tilltagande internationaliseringen, har dock medfört att nya arbetsrättsliga frågor uppkommit eller att vissa frågor fått ökad betydelse.

Läs mer
Denna antologi behandlar frågor som på senare år hamnat i fokus, såsom mänskliga rättigheter och yttrandefrihet i arbetslivet, arbetsrättens europeisering, diskriminering på arbetsmarknaden, arbetsrätten som ett hinder för den fria rörligheten, flexicurity och nya anställningsformer.

Om författarna
Birgitta Nyström är professor vid Juridiska institutionen vid Lunds universitet. Örjan Edström är professor vid Juridiska institutionen vid Umeå universitet. Jonas Malmberg är professor vid Juridiska institutionen vid Uppsala universitet.
Begagnad bok
289 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
289 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar