Nöjsam läsning för barn 2; H Ehriander, B Hedén; 1995

Nöjsam läsning för barn 2 Upplaga 1

av H Ehriander, B Hedén
Tvåbandsantologin Nöjsam läsning för barn presenterar ett fyrtiotal texter alltifrån Geoffroy de la Tour Landrys uppfostringsskrift Till mina döttrar från slutet av 1300-talet till Birgitta Järvstads ungdomsroman Väg mot i morgon (1961). En ledstjärna vid urvalet har varit antagandet att de här texterna på olika sätt har fungerat som roande läsning för barn eller unga, även i sådana fall där författarna har haft klart uttalade moraliska, pedagogiska eller religiösa intentioner och inte syftat till att i första hand skriva skönlitteratur. Läsaren möter gamla och nya uppfostringsideal, kuvade och frigjorda barn, arbetarflickor och äventyrslystna hjältar, förnumstiga pedagoger och glada rackarungar, självsäkra söderkisar och välmenande guvernanter.
Många av texterna har spelat en viktig roll i barnlitteraturens historia, men är svåråtkomliga för dem som undervisar i eller studerar ämnet.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Tvåbandsantologin Nöjsam läsning för barn presenterar ett fyrtiotal texter alltifrån Geoffroy de la Tour Landrys uppfostringsskrift Till mina döttrar från slutet av 1300-talet till Birgitta Järvstads ungdomsroman Väg mot i morgon (1961). En ledstjärna vid urvalet har varit antagandet att de här texterna på olika sätt har fungerat som roande läsning för barn eller unga, även i sådana fall där författarna har haft klart uttalade moraliska, pedagogiska eller religiösa intentioner och inte syftat till att i första hand skriva skönlitteratur. Läsaren möter gamla och nya uppfostringsideal, kuvade och frigjorda barn, arbetarflickor och äventyrslystna hjältar, förnumstiga pedagoger och glada rackarungar, självsäkra söderkisar och välmenande guvernanter.
Många av texterna har spelat en viktig roll i barnlitteraturens historia, men är svåråtkomliga för dem som undervisar i eller studerar ämnet.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1995
ISBN: 9789144495019
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 287 st
Tvåbandsantologin Nöjsam läsning för barn presenterar ett fyrtiotal texter alltifrån Geoffroy de la Tour Landrys uppfostringsskrift Till mina döttrar från slutet av 1300-talet till Birgitta Järvstads ungdomsroman Väg mot i morgon (1961). En ledstjärna vid urvalet har varit antagandet att de här texterna på olika sätt har fungerat som roande läsning för barn eller unga, även i sådana fall där författarna har haft klart uttalade moraliska, pedagogiska eller religiösa intentioner och inte syftat till att i första hand skriva skönlitteratur. Läsaren möter gamla och nya uppfostringsideal, kuvade och frigjorda barn, arbetarflickor och äventyrslystna hjältar, förnumstiga pedagoger och glada rackarungar, självsäkra söderkisar och välmenande guvernanter.
Många av texterna har spelat en viktig roll i barnlitteraturens historia, men är svåråtkomliga för dem som undervisar i eller studerar ämnet.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Tvåbandsantologin Nöjsam läsning för barn presenterar ett fyrtiotal texter alltifrån Geoffroy de la Tour Landrys uppfostringsskrift Till mina döttrar från slutet av 1300-talet till Birgitta Järvstads ungdomsroman Väg mot i morgon (1961). En ledstjärna vid urvalet har varit antagandet att de här texterna på olika sätt har fungerat som roande läsning för barn eller unga, även i sådana fall där författarna har haft klart uttalade moraliska, pedagogiska eller religiösa intentioner och inte syftat till att i första hand skriva skönlitteratur. Läsaren möter gamla och nya uppfostringsideal, kuvade och frigjorda barn, arbetarflickor och äventyrslystna hjältar, förnumstiga pedagoger och glada rackarungar, självsäkra söderkisar och välmenande guvernanter.
Många av texterna har spelat en viktig roll i barnlitteraturens historia, men är svåråtkomliga för dem som undervisar i eller studerar ämnet.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)