Nordisk socialrättslig tidskrift 9-10(2014); Elin Elvgren, Martine Stagelund Kiel, Njål Wang Andersen, Anna-Sara Lind; 2014

Nordisk socialrättslig tidskrift 9-10(2014) Upplaga 1

av Elin Elvgren, Martine Stagelund Kiel, Njål Wang Andersen, Anna-Sara Lind
Nordisk Socialrättslig Tidskrifts målsättning är att främja nordisk samverkan inom forskning, normgivning och tillämpning på det socialrättsliga området. Den nordiska forskningssamverkan är det primära syftet men också kunskap om och påverkan på nationell lagstiftning från ett nordiskt och europeiskt integrationsperspektiv är centralt.
Nordisk Socialrättslig Tidskrifts målsättning är att främja nordisk samverkan inom forskning, normgivning och tillämpning på det socialrättsliga området. Den nordiska forskningssamverkan är det primära syftet men också kunskap om och påverkan på nationell lagstiftning från ett nordiskt och europeiskt integrationsperspektiv är centralt.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2014
ISBN: 9789173350426
Förlag: Santérus Förlag
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 139 st
Nordisk Socialrättslig Tidskrifts målsättning är att främja nordisk samverkan inom forskning, normgivning och tillämpning på det socialrättsliga området. Den nordiska forskningssamverkan är det primära syftet men också kunskap om och påverkan på nationell lagstiftning från ett nordiskt och europeiskt integrationsperspektiv är centralt.
Nordisk Socialrättslig Tidskrifts målsättning är att främja nordisk samverkan inom forskning, normgivning och tillämpning på det socialrättsliga området. Den nordiska forskningssamverkan är det primära syftet men också kunskap om och påverkan på nationell lagstiftning från ett nordiskt och europeiskt integrationsperspektiv är centralt.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)