Nordiska; Gorm Larsen, Johanna Barddal, Bente Martinussen, Nils Jörgensen; 1997

Nordiska Upplaga 1

av Gorm Larsen, Johanna Barddal, Bente Martinussen, Nils Jörgensen
I den här boken ges för första gången en samlad framställning av de nordiska språken, danska, svenska, norska, isländska och färöiska, där språken behandlas tillsammans i stället för vart och ett för sig. Perspektivet är jämförande, med huvudvikten på det gemensamma när det gäller den språkhistoriska och kulturhistoriska utvecklingen, och vid det åtskiljande när det gäller språkstrukturen. Med utgångspunkt i språkens historia ges en bild av deras utveckling till vad de är idag. Här beskrivs också de nordiska språkens geografiska utbredning under historiens gång liksom de politiska och sociala faktorer som har varit av betydelse för språkens utveckling.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
I den här boken ges för första gången en samlad framställning av de nordiska språken, danska, svenska, norska, isländska och färöiska, där språken behandlas tillsammans i stället för vart och ett för sig. Perspektivet är jämförande, med huvudvikten på det gemensamma när det gäller den språkhistoriska och kulturhistoriska utvecklingen, och vid det åtskiljande när det gäller språkstrukturen. Med utgångspunkt i språkens historia ges en bild av deras utveckling till vad de är idag. Här beskrivs också de nordiska språkens geografiska utbredning under historiens gång liksom de politiska och sociala faktorer som har varit av betydelse för språkens utveckling.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1997
ISBN: 9789144482514
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 536 st
I den här boken ges för första gången en samlad framställning av de nordiska språken, danska, svenska, norska, isländska och färöiska, där språken behandlas tillsammans i stället för vart och ett för sig. Perspektivet är jämförande, med huvudvikten på det gemensamma när det gäller den språkhistoriska och kulturhistoriska utvecklingen, och vid det åtskiljande när det gäller språkstrukturen. Med utgångspunkt i språkens historia ges en bild av deras utveckling till vad de är idag. Här beskrivs också de nordiska språkens geografiska utbredning under historiens gång liksom de politiska och sociala faktorer som har varit av betydelse för språkens utveckling.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
I den här boken ges för första gången en samlad framställning av de nordiska språken, danska, svenska, norska, isländska och färöiska, där språken behandlas tillsammans i stället för vart och ett för sig. Perspektivet är jämförande, med huvudvikten på det gemensamma när det gäller den språkhistoriska och kulturhistoriska utvecklingen, och vid det åtskiljande när det gäller språkstrukturen. Med utgångspunkt i språkens historia ges en bild av deras utveckling till vad de är idag. Här beskrivs också de nordiska språkens geografiska utbredning under historiens gång liksom de politiska och sociala faktorer som har varit av betydelse för språkens utveckling.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)