Obemärkta kvinnor och okända män; Anita Maria Karlsson; 2016

Obemärkta kvinnor och okända män Upplaga 1

av Anita Maria Karlsson
Det var ont om tidigare forskning, men genom att sammanställa uppgifter från olika källor har jag kommit fram till att det funnits flera hundra förlossningshem på 1900-talet i Sverige. Det här var en övergångsperiod mellan hem-förlossningar och allmänna BB. (Annonserna försvann på 1960-talet.) Förlossningshemmen riktade sig till både gifta och ogifta blivande mödrar, men en del specialiserade sig. Ett tjugotal större förlossningshem har jag hittat som verkar ha riktat sig speciellt till obemärkta. Det fanns säkert många fler – så små att det bara fanns en eller två sängar och som aldrig kom med i någon statistik. I boken finns både berättelser och historik och förteckningar över de förlossningshem jag hittat.
Det var ont om tidigare forskning, men genom att sammanställa uppgifter från olika källor har jag kommit fram till att det funnits flera hundra förlossningshem på 1900-talet i Sverige. Det här var en övergångsperiod mellan hem-förlossningar och allmänna BB. (Annonserna försvann på 1960-talet.) Förlossningshemmen riktade sig till både gifta och ogifta blivande mödrar, men en del specialiserade sig. Ett tjugotal större förlossningshem har jag hittat som verkar ha riktat sig speciellt till obemärkta. Det fanns säkert många fler – så små att det bara fanns en eller två sängar och som aldrig kom med i någon statistik. I boken finns både berättelser och historik och förteckningar över de förlossningshem jag hittat.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2016
ISBN: 9789198221138
Förlag: Mariakamelus förlag
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 196 st
Det var ont om tidigare forskning, men genom att sammanställa uppgifter från olika källor har jag kommit fram till att det funnits flera hundra förlossningshem på 1900-talet i Sverige. Det här var en övergångsperiod mellan hem-förlossningar och allmänna BB. (Annonserna försvann på 1960-talet.) Förlossningshemmen riktade sig till både gifta och ogifta blivande mödrar, men en del specialiserade sig. Ett tjugotal större förlossningshem har jag hittat som verkar ha riktat sig speciellt till obemärkta. Det fanns säkert många fler – så små att det bara fanns en eller två sängar och som aldrig kom med i någon statistik. I boken finns både berättelser och historik och förteckningar över de förlossningshem jag hittat.
Det var ont om tidigare forskning, men genom att sammanställa uppgifter från olika källor har jag kommit fram till att det funnits flera hundra förlossningshem på 1900-talet i Sverige. Det här var en övergångsperiod mellan hem-förlossningar och allmänna BB. (Annonserna försvann på 1960-talet.) Förlossningshemmen riktade sig till både gifta och ogifta blivande mödrar, men en del specialiserade sig. Ett tjugotal större förlossningshem har jag hittat som verkar ha riktat sig speciellt till obemärkta. Det fanns säkert många fler – så små att det bara fanns en eller två sängar och som aldrig kom med i någon statistik. I boken finns både berättelser och historik och förteckningar över de förlossningshem jag hittat.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)