Offentlig rätt; Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind; 2021
spara 10%
2 säljare

Offentlig rätt Upplaga 4

av Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind
Offentlig rätt ger en samlad överblick av den offentliga rätten i Sverige. Den fjärde upplagan har uppdaterats med anledning av att omfattande ny lagstiftning på det offentligrättsliga området trätt i kraft, bland annat har tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen reviderats.
Boken är avsedd för kurser i grundläggande offentlig rätt och anpassad till socionomprogrammet och övriga professionsutbildningars kunskapsbehov.

Upplaga 4 (2021) av Offentlig rätt omfattar följande rättsområden:

Konstitutionell rätt – vårt statsskick, statsorganen, grundläggande fri- och rättigheter, normgivningsmakten samt övriga delar av regeringsformen. Integrerat med den konstitutionella rätten behandlas också folkrättens källor och subjekt samt EU-rättens källor och subjekt. EU-rätt – EU:s framväxt, styrelseskicket, EU:s institutioner, Sveriges medlemskap samt den gemensamma marknaden lyfts särskilt fram i ett eget kapitel. Offentlighet och sekretess – grundläggande regler för handlingsoffentligheten såsom allmänna handlingars offentlighet samt sekretess. Förvaltningsrätt – grundläggande allmän förvaltningsrätt, förfarandet i förvaltningslagen, ändringar av förvaltningsbeslut samt delar av förvaltningsprocessen. Straffrätt – straffrättens grunder, brotten, osjälvständiga brottsformer (försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott), ansvarsfrihetsgrunder, straff och andra brottspåföljder samt straffprocessen. Processrätt – civilprocessen med fokus på rättegången i allmänhet, rättegången i tvistemål, överklagande m.m. samt skiljeförfarande och andra utomrättsliga tvistelösningar. Tips! Ett heltäckande komplement till huvudboken är Övningsbok Offentlig rätt av samma författare. Köps separat.

Sagt om boken
"Offentlig rätt [Upplaga 2] täcker mycket stora och komplicerade rättsområden. Beskrivningarna av dessa blir därför med nödvändighet kortfattade och koncentrerade. Trots det är språket förhållandevis lättillgängligt. En stor mängd juridiska termer används men förklaras. Stickord i marginalen och ett mycket omfattande register underlättar läsningen. Därtill kommer sammanfattningar och källförteckningar med hänvisningar till annan litteratur. Boken fyller därför väl sitt syfte. I denna upplaga har en inledande text om rättskällor och offentligrättslig metod tillkommit, antalet kapitel har minskat och frågor om konstitutionell rätt har integrerats med avsnitt om EU-rätt och folkrätt. Tidigare upplaga bör därför bytas ut." Leif S. Persson, lektör, BTJ-häftet nr 19, 2016.

Om författarna
Stefan Zetterström är jur.kand. och verksam som universitetsadjunkt vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Han har tidigare skrivit flera läroböcker.
Anna-Sara Lind är professor i offentlig rätt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet. Hon har medverkat i flera läroböcker inom området för offentlig rätt.
Offentlig rätt ger en samlad överblick av den offentliga rätten i Sverige. Den fjärde upplagan har uppdaterats med anledning av att omfattande ny lagstiftning på det offentligrättsliga området trätt i kraft, bland annat har tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen reviderats.
Boken är avsedd för kurser i grundläggande offentlig rätt och anpassad till socionomprogrammet och övriga professionsutbildningars kunskapsbehov.

Upplaga 4 (2021) av Offentlig rätt omfattar följande rättsområden:

Konstitutionell rätt – vårt statsskick, statsorganen, grundläggande fri- och rättigheter, normgivningsmakten samt övriga delar av regeringsformen. Integrerat med den konstitutionella rätten behandlas också folkrättens källor och subjekt samt EU-rättens källor och subjekt. EU-rätt – EU:s framväxt, styrelseskicket, EU:s institutioner, Sveriges medlemskap samt den gemensamma marknaden lyfts särskilt fram i ett eget kapitel. Offentlighet och sekretess – grundläggande regler för handlingsoffentligheten såsom allmänna handlingars offentlighet samt sekretess. Förvaltningsrätt – grundläggande allmän förvaltningsrätt, förfarandet i förvaltningslagen, ändringar av förvaltningsbeslut samt delar av förvaltningsprocessen. Straffrätt – straffrättens grunder, brotten, osjälvständiga brottsformer (försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott), ansvarsfrihetsgrunder, straff och andra brottspåföljder samt straffprocessen. Processrätt – civilprocessen med fokus på rättegången i allmänhet, rättegången i tvistemål, överklagande m.m. samt skiljeförfarande och andra utomrättsliga tvistelösningar. Tips! Ett heltäckande komplement till huvudboken är Övningsbok Offentlig rätt av samma författare. Köps separat.

Sagt om boken
"Offentlig rätt [Upplaga 2] täcker mycket stora och komplicerade rättsområden. Beskrivningarna av dessa blir därför med nödvändighet kortfattade och koncentrerade. Trots det är språket förhållandevis lättillgängligt. En stor mängd juridiska termer används men förklaras. Stickord i marginalen och ett mycket omfattande register underlättar läsningen. Därtill kommer sammanfattningar och källförteckningar med hänvisningar till annan litteratur. Boken fyller därför väl sitt syfte. I denna upplaga har en inledande text om rättskällor och offentligrättslig metod tillkommit, antalet kapitel har minskat och frågor om konstitutionell rätt har integrerats med avsnitt om EU-rätt och folkrätt. Tidigare upplaga bör därför bytas ut." Leif S. Persson, lektör, BTJ-häftet nr 19, 2016.

Om författarna
Stefan Zetterström är jur.kand. och verksam som universitetsadjunkt vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Han har tidigare skrivit flera läroböcker.
Anna-Sara Lind är professor i offentlig rätt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet. Hon har medverkat i flera läroböcker inom området för offentlig rätt.
Upplaga: 4e upplagan
Utgiven: 2021
ISBN: 9789147140879
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 374 st
Offentlig rätt ger en samlad överblick av den offentliga rätten i Sverige. Den fjärde upplagan har uppdaterats med anledning av att omfattande ny lagstiftning på det offentligrättsliga området trätt i kraft, bland annat har tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen reviderats.
Boken är avsedd för kurser i grundläggande offentlig rätt och anpassad till socionomprogrammet och övriga professionsutbildningars kunskapsbehov.

Upplaga 4 (2021) av Offentlig rätt omfattar följande rättsområden:

Konstitutionell rätt – vårt statsskick, statsorganen, grundläggande fri- och rättigheter, normgivningsmakten samt övriga delar av regeringsformen. Integrerat med den konstitutionella rätten behandlas också folkrättens källor och subjekt samt EU-rättens källor och subjekt. EU-rätt – EU:s framväxt, styrelseskicket, EU:s institutioner, Sveriges medlemskap samt den gemensamma marknaden lyfts särskilt fram i ett eget kapitel. Offentlighet och sekretess – grundläggande regler för handlingsoffentligheten såsom allmänna handlingars offentlighet samt sekretess. Förvaltningsrätt – grundläggande allmän förvaltningsrätt, förfarandet i förvaltningslagen, ändringar av förvaltningsbeslut samt delar av förvaltningsprocessen. Straffrätt – straffrättens grunder, brotten, osjälvständiga brottsformer (försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott), ansvarsfrihetsgrunder, straff och andra brottspåföljder samt straffprocessen. Processrätt – civilprocessen med fokus på rättegången i allmänhet, rättegången i tvistemål, överklagande m.m. samt skiljeförfarande och andra utomrättsliga tvistelösningar. Tips! Ett heltäckande komplement till huvudboken är Övningsbok Offentlig rätt av samma författare. Köps separat.

Sagt om boken
"Offentlig rätt [Upplaga 2] täcker mycket stora och komplicerade rättsområden. Beskrivningarna av dessa blir därför med nödvändighet kortfattade och koncentrerade. Trots det är språket förhållandevis lättillgängligt. En stor mängd juridiska termer används men förklaras. Stickord i marginalen och ett mycket omfattande register underlättar läsningen. Därtill kommer sammanfattningar och källförteckningar med hänvisningar till annan litteratur. Boken fyller därför väl sitt syfte. I denna upplaga har en inledande text om rättskällor och offentligrättslig metod tillkommit, antalet kapitel har minskat och frågor om konstitutionell rätt har integrerats med avsnitt om EU-rätt och folkrätt. Tidigare upplaga bör därför bytas ut." Leif S. Persson, lektör, BTJ-häftet nr 19, 2016.

Om författarna
Stefan Zetterström är jur.kand. och verksam som universitetsadjunkt vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Han har tidigare skrivit flera läroböcker.
Anna-Sara Lind är professor i offentlig rätt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet. Hon har medverkat i flera läroböcker inom området för offentlig rätt.
Offentlig rätt ger en samlad överblick av den offentliga rätten i Sverige. Den fjärde upplagan har uppdaterats med anledning av att omfattande ny lagstiftning på det offentligrättsliga området trätt i kraft, bland annat har tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen reviderats.
Boken är avsedd för kurser i grundläggande offentlig rätt och anpassad till socionomprogrammet och övriga professionsutbildningars kunskapsbehov.

Upplaga 4 (2021) av Offentlig rätt omfattar följande rättsområden:

Konstitutionell rätt – vårt statsskick, statsorganen, grundläggande fri- och rättigheter, normgivningsmakten samt övriga delar av regeringsformen. Integrerat med den konstitutionella rätten behandlas också folkrättens källor och subjekt samt EU-rättens källor och subjekt. EU-rätt – EU:s framväxt, styrelseskicket, EU:s institutioner, Sveriges medlemskap samt den gemensamma marknaden lyfts särskilt fram i ett eget kapitel. Offentlighet och sekretess – grundläggande regler för handlingsoffentligheten såsom allmänna handlingars offentlighet samt sekretess. Förvaltningsrätt – grundläggande allmän förvaltningsrätt, förfarandet i förvaltningslagen, ändringar av förvaltningsbeslut samt delar av förvaltningsprocessen. Straffrätt – straffrättens grunder, brotten, osjälvständiga brottsformer (försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott), ansvarsfrihetsgrunder, straff och andra brottspåföljder samt straffprocessen. Processrätt – civilprocessen med fokus på rättegången i allmänhet, rättegången i tvistemål, överklagande m.m. samt skiljeförfarande och andra utomrättsliga tvistelösningar. Tips! Ett heltäckande komplement till huvudboken är Övningsbok Offentlig rätt av samma författare. Köps separat.

Sagt om boken
"Offentlig rätt [Upplaga 2] täcker mycket stora och komplicerade rättsområden. Beskrivningarna av dessa blir därför med nödvändighet kortfattade och koncentrerade. Trots det är språket förhållandevis lättillgängligt. En stor mängd juridiska termer används men förklaras. Stickord i marginalen och ett mycket omfattande register underlättar läsningen. Därtill kommer sammanfattningar och källförteckningar med hänvisningar till annan litteratur. Boken fyller därför väl sitt syfte. I denna upplaga har en inledande text om rättskällor och offentligrättslig metod tillkommit, antalet kapitel har minskat och frågor om konstitutionell rätt har integrerats med avsnitt om EU-rätt och folkrätt. Tidigare upplaga bör därför bytas ut." Leif S. Persson, lektör, BTJ-häftet nr 19, 2016.

Om författarna
Stefan Zetterström är jur.kand. och verksam som universitetsadjunkt vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Han har tidigare skrivit flera läroböcker.
Anna-Sara Lind är professor i offentlig rätt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet. Hon har medverkat i flera läroböcker inom området för offentlig rätt.
Begagnad bok
749 kr829 krSpara 80 kr (10%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
749 kr829 krSpara 80 kr (10%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar