Offentlig sektor och komplexitet : om hantering av mål, strategier och professioner; Petra Adolfsson, Thomas Andersson, Johan Berlin, Maria Blomgren, Mats Brommels, Eric Carlström, Andreas Diedrich, Ulla Eriksson-Zetterquist, Patrik Hall, Ulla Idänpään-Heikkilä, Mikael Jonasson, Roy Liff, Kent Nilsson, Lars Nordgren, Johan Quist, David Renemark, Magnus Rönn, Rolf Solli; 2009

Offentlig sektor och komplexitet : om hantering av mål, strategier och professioner Upplaga 1

av Petra Adolfsson, Thomas Andersson, Johan Berlin, Maria Blomgren, Mats Brommels
m.fl.
Den offentliga sektorn har många kännetecken. Ett av de mest framträdande är dess komplexitet, vilket gäller på många plan. Många olika intressen såsom exploatering och miljöhänsyn kan inrymmas inom en och samma kommun, dvs. inom samma organisation. Politiken levererar per definition motstridiga mål, professionen har andra och administrationen formulerar sina, ibland oberoende av varandra. Målen för verksamheten kan utan vidare variera närmast i det oändliga beroende på vem man frågar. Inget blir enklare av att samhällsorganisationen i sig tenderar att bli alltmer komplex – hyperkomplex är ett ord i tiden. Vi får i boken ta del av studier av hur olika utövare och verksamheter hanterar den komplexitet som offentlig verksamhet innefattar, såsom motstridiga mål, politisk styrning och krav på samverkan över både professionella och organisatoriska gränser. Exemplen är i huvudsak tagna från skola, sjukvård samt kris- och riskhantering. Boken är ett resultat av en konferens, Göteborg Public Management Seminar, som skapats i anslutning till Kvalitetsmässan i Göteborg. Precis som konferensen vänder sig boken till såväl praktiker som forskare.
Den offentliga sektorn har många kännetecken. Ett av de mest framträdande är dess komplexitet, vilket gäller på många plan. Många olika intressen såsom exploatering och miljöhänsyn kan inrymmas inom en och samma kommun, dvs. inom samma organisation. Politiken levererar per definition motstridiga mål, professionen har andra och administrationen formulerar sina, ibland oberoende av varandra. Målen för verksamheten kan utan vidare variera närmast i det oändliga beroende på vem man frågar. Inget blir enklare av att samhällsorganisationen i sig tenderar att bli alltmer komplex – hyperkomplex är ett ord i tiden. Vi får i boken ta del av studier av hur olika utövare och verksamheter hanterar den komplexitet som offentlig verksamhet innefattar, såsom motstridiga mål, politisk styrning och krav på samverkan över både professionella och organisatoriska gränser. Exemplen är i huvudsak tagna från skola, sjukvård samt kris- och riskhantering. Boken är ett resultat av en konferens, Göteborg Public Management Seminar, som skapats i anslutning till Kvalitetsmässan i Göteborg. Precis som konferensen vänder sig boken till såväl praktiker som forskare.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2009
ISBN: 9789144057804
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 320 st
Den offentliga sektorn har många kännetecken. Ett av de mest framträdande är dess komplexitet, vilket gäller på många plan. Många olika intressen såsom exploatering och miljöhänsyn kan inrymmas inom en och samma kommun, dvs. inom samma organisation. Politiken levererar per definition motstridiga mål, professionen har andra och administrationen formulerar sina, ibland oberoende av varandra. Målen för verksamheten kan utan vidare variera närmast i det oändliga beroende på vem man frågar. Inget blir enklare av att samhällsorganisationen i sig tenderar att bli alltmer komplex – hyperkomplex är ett ord i tiden. Vi får i boken ta del av studier av hur olika utövare och verksamheter hanterar den komplexitet som offentlig verksamhet innefattar, såsom motstridiga mål, politisk styrning och krav på samverkan över både professionella och organisatoriska gränser. Exemplen är i huvudsak tagna från skola, sjukvård samt kris- och riskhantering. Boken är ett resultat av en konferens, Göteborg Public Management Seminar, som skapats i anslutning till Kvalitetsmässan i Göteborg. Precis som konferensen vänder sig boken till såväl praktiker som forskare.
Den offentliga sektorn har många kännetecken. Ett av de mest framträdande är dess komplexitet, vilket gäller på många plan. Många olika intressen såsom exploatering och miljöhänsyn kan inrymmas inom en och samma kommun, dvs. inom samma organisation. Politiken levererar per definition motstridiga mål, professionen har andra och administrationen formulerar sina, ibland oberoende av varandra. Målen för verksamheten kan utan vidare variera närmast i det oändliga beroende på vem man frågar. Inget blir enklare av att samhällsorganisationen i sig tenderar att bli alltmer komplex – hyperkomplex är ett ord i tiden. Vi får i boken ta del av studier av hur olika utövare och verksamheter hanterar den komplexitet som offentlig verksamhet innefattar, såsom motstridiga mål, politisk styrning och krav på samverkan över både professionella och organisatoriska gränser. Exemplen är i huvudsak tagna från skola, sjukvård samt kris- och riskhantering. Boken är ett resultat av en konferens, Göteborg Public Management Seminar, som skapats i anslutning till Kvalitetsmässan i Göteborg. Precis som konferensen vänder sig boken till såväl praktiker som forskare.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)