Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområde; Anna-Karin Edberg, Anna Ehrenberg, Helle Wijk, Joakim Öhlén, Ann-Christine Andersson, Åsa Andersson, Eric Carlström, Anki Delin Eriksson, Eva Drevenhorn, Inger Ekman, Ann Catrine Eldh, Carina Elmqvist, Jan Florin, Anna Forsberg, Sebastian Gabrielsson, Camilla Göras, Ingela Henoch, Ami Hommel, Jenny Jakobsson, Inger Jansson, Christine Kumlien, Susanne Kvarnström, Ann-Sofie Källberg, Jeanette Lindahl, Catharina Melander, Astrid Norberg, Susanna Nordin, Birgitta Olofsson, Lotti Orvelius, Håkan Sandberg, Stefan Sävenstedt, Lars Wallin, Albert Westergren, Emma Westin, Eva Åkerman; 2021
spara 22%
5+ säljare

Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområde Upplaga 2

av Anna-Karin Edberg, Anna Ehrenberg, Helle Wijk, Joakim Öhlén, Ann-Christine Andersson
m.fl.
Denna andra upplaga av boken har ett helt nytt upplägg. Boken består av sex delar, en för varje kärnkompetens. Varje del består i sin tur av fem kapitel; ett kapitel som beskriver kärnkompetensen generellt, ett kapitel som beskriver kärnkompetensen inom omvårdnad samt tre kapitel med exempel på praktiska tillämpningar inom specialistsjuksköterskans ansvars­områden.

Boken har sin utgångspunkt i de sex kärnkompetenserna som är gemensamma för alla professioner inom hälso- och sjukvården; person­centrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, kvalitets­utveckling genom förbättringsarbete, säker vård och digital vård. Det finns internationell enighet om att dessa kompetenser är avgörande för hälso- och sjukvårdens utveckling. Det unika med boken är att den belyser dessa kompetenser ur ett omvårdnadsperspektiv och på en avancerad nivå.

Avsikten är att boken ska bidra till en utveckling av ett gemensamt innehåll i specialistsjuksköterskeutbildningarna och till en utveckling av sjuk­sköterskans kompetens på avancerad nivå. Boken syftar till att både beskriva och problematisera vad omvårdnad på avancerad nivå kan vara.

Boken vänder sig till dig som studerar på avancerad nivå eller arbetar inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde och den är en fristående fortsättning på bokverket Omvårdnadens grunder.
Denna andra upplaga av boken har ett helt nytt upplägg. Boken består av sex delar, en för varje kärnkompetens. Varje del består i sin tur av fem kapitel; ett kapitel som beskriver kärnkompetensen generellt, ett kapitel som beskriver kärnkompetensen inom omvårdnad samt tre kapitel med exempel på praktiska tillämpningar inom specialistsjuksköterskans ansvars­områden.

Boken har sin utgångspunkt i de sex kärnkompetenserna som är gemensamma för alla professioner inom hälso- och sjukvården; person­centrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, kvalitets­utveckling genom förbättringsarbete, säker vård och digital vård. Det finns internationell enighet om att dessa kompetenser är avgörande för hälso- och sjukvårdens utveckling. Det unika med boken är att den belyser dessa kompetenser ur ett omvårdnadsperspektiv och på en avancerad nivå.

Avsikten är att boken ska bidra till en utveckling av ett gemensamt innehåll i specialistsjuksköterskeutbildningarna och till en utveckling av sjuk­sköterskans kompetens på avancerad nivå. Boken syftar till att både beskriva och problematisera vad omvårdnad på avancerad nivå kan vara.

Boken vänder sig till dig som studerar på avancerad nivå eller arbetar inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde och den är en fristående fortsättning på bokverket Omvårdnadens grunder.
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2021
ISBN: 9789144136240
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 595 st
Denna andra upplaga av boken har ett helt nytt upplägg. Boken består av sex delar, en för varje kärnkompetens. Varje del består i sin tur av fem kapitel; ett kapitel som beskriver kärnkompetensen generellt, ett kapitel som beskriver kärnkompetensen inom omvårdnad samt tre kapitel med exempel på praktiska tillämpningar inom specialistsjuksköterskans ansvars­områden.

Boken har sin utgångspunkt i de sex kärnkompetenserna som är gemensamma för alla professioner inom hälso- och sjukvården; person­centrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, kvalitets­utveckling genom förbättringsarbete, säker vård och digital vård. Det finns internationell enighet om att dessa kompetenser är avgörande för hälso- och sjukvårdens utveckling. Det unika med boken är att den belyser dessa kompetenser ur ett omvårdnadsperspektiv och på en avancerad nivå.

Avsikten är att boken ska bidra till en utveckling av ett gemensamt innehåll i specialistsjuksköterskeutbildningarna och till en utveckling av sjuk­sköterskans kompetens på avancerad nivå. Boken syftar till att både beskriva och problematisera vad omvårdnad på avancerad nivå kan vara.

Boken vänder sig till dig som studerar på avancerad nivå eller arbetar inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde och den är en fristående fortsättning på bokverket Omvårdnadens grunder.
Denna andra upplaga av boken har ett helt nytt upplägg. Boken består av sex delar, en för varje kärnkompetens. Varje del består i sin tur av fem kapitel; ett kapitel som beskriver kärnkompetensen generellt, ett kapitel som beskriver kärnkompetensen inom omvårdnad samt tre kapitel med exempel på praktiska tillämpningar inom specialistsjuksköterskans ansvars­områden.

Boken har sin utgångspunkt i de sex kärnkompetenserna som är gemensamma för alla professioner inom hälso- och sjukvården; person­centrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, kvalitets­utveckling genom förbättringsarbete, säker vård och digital vård. Det finns internationell enighet om att dessa kompetenser är avgörande för hälso- och sjukvårdens utveckling. Det unika med boken är att den belyser dessa kompetenser ur ett omvårdnadsperspektiv och på en avancerad nivå.

Avsikten är att boken ska bidra till en utveckling av ett gemensamt innehåll i specialistsjuksköterskeutbildningarna och till en utveckling av sjuk­sköterskans kompetens på avancerad nivå. Boken syftar till att både beskriva och problematisera vad omvårdnad på avancerad nivå kan vara.

Boken vänder sig till dig som studerar på avancerad nivå eller arbetar inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde och den är en fristående fortsättning på bokverket Omvårdnadens grunder.
Begagnad bok
525 kr669 krSpara 144 kr (22%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
525 kr669 krSpara 144 kr (22%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar