Omvårdnadens mosaik; Astrid Norberg m fl; 1997

Omvårdnadens mosaik Upplaga 1

av Astrid Norberg m fl
Läs mer
All omvårdnad uttrycker en syn på etiken, människan och världen. Författarna, som alla är knutna till Institutionen för omvårdnadsforskning vid Umeå universitet, anser att varje vårdare och omvårdnadsforskare, bör tänka igenom sin syn på omvårdnad, hur han/hon förhåller sig i omvårdnadsarbetet och vilka handlingar han/hon utför.
Boken vänder sig till studerande vid vårdhögskolan och yrkesverksamma.

Om författarna
Författare: Astrid Norberg, Karin Axelsson, Ingalill R Hallberg, Berit Lundman, Elsy Athlin, Sirkka-Liisa Ekman, Birgitta Engström, Lilian Jansson, Mona Kihlgren.
Läs mer
All omvårdnad uttrycker en syn på etiken, människan och världen. Författarna, som alla är knutna till Institutionen för omvårdnadsforskning vid Umeå universitet, anser att varje vårdare och omvårdnadsforskare, bör tänka igenom sin syn på omvårdnad, hur han/hon förhåller sig i omvårdnadsarbetet och vilka handlingar han/hon utför.
Boken vänder sig till studerande vid vårdhögskolan och yrkesverksamma.

Om författarna
Författare: Astrid Norberg, Karin Axelsson, Ingalill R Hallberg, Berit Lundman, Elsy Athlin, Sirkka-Liisa Ekman, Birgitta Engström, Lilian Jansson, Mona Kihlgren.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1997
ISBN: 9789147002511
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 128 st
Läs mer
All omvårdnad uttrycker en syn på etiken, människan och världen. Författarna, som alla är knutna till Institutionen för omvårdnadsforskning vid Umeå universitet, anser att varje vårdare och omvårdnadsforskare, bör tänka igenom sin syn på omvårdnad, hur han/hon förhåller sig i omvårdnadsarbetet och vilka handlingar han/hon utför.
Boken vänder sig till studerande vid vårdhögskolan och yrkesverksamma.

Om författarna
Författare: Astrid Norberg, Karin Axelsson, Ingalill R Hallberg, Berit Lundman, Elsy Athlin, Sirkka-Liisa Ekman, Birgitta Engström, Lilian Jansson, Mona Kihlgren.
Läs mer
All omvårdnad uttrycker en syn på etiken, människan och världen. Författarna, som alla är knutna till Institutionen för omvårdnadsforskning vid Umeå universitet, anser att varje vårdare och omvårdnadsforskare, bör tänka igenom sin syn på omvårdnad, hur han/hon förhåller sig i omvårdnadsarbetet och vilka handlingar han/hon utför.
Boken vänder sig till studerande vid vårdhögskolan och yrkesverksamma.

Om författarna
Författare: Astrid Norberg, Karin Axelsson, Ingalill R Hallberg, Berit Lundman, Elsy Athlin, Sirkka-Liisa Ekman, Birgitta Engström, Lilian Jansson, Mona Kihlgren.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)