Organisationsteori : Moderna, symboliska och postmoderna perspektiv; Mary Jo Hatch, Ann Faulkner, Peter Maguire; 2001
5+ säljare

Organisationsteori : Moderna, symboliska och postmoderna perspektiv Upplaga 2

av Mary Jo Hatch, Ann Faulkner, Peter Maguire
Denna introducerande bok i organisationsteori har som sin utgångspunkt tre olika perspektiv; det modernistiska, det symboliskt-tolkande och det postmoderna. Författaren vill visa hur en användning av dessa olika perspektiv kan bidra till vår förståelse för hur organisationer fungerar.
Boken är uppbyggd kring ett antal grundläggande begrepp, t.ex. kultur, teknologi och social struktur, vilka används för att beskriva organisationer. Dessa begrepp relateras också till olika teman såsom makt, konflikt, styrning och förändring.
Detta är en omarbetning av den tidigare svenska utgåvan - både vad gäller språkligt och fackmässigt.
Boken riktar sig främst till studerande vid universitet och högskola, både på grundutbildningar och mer avancerade nivåer, i ämnen som organisationsteori och organisationspsykologi.

"Boken ger läsaren både en historisk överblick och en inblick i organisationsämnets framtida utveckling. Boken är ett centralt verk för alla som är intresserade av organisationsstudier."

- Barbara Czarniawska, Göteborgs universitet
Denna introducerande bok i organisationsteori har som sin utgångspunkt tre olika perspektiv; det modernistiska, det symboliskt-tolkande och det postmoderna. Författaren vill visa hur en användning av dessa olika perspektiv kan bidra till vår förståelse för hur organisationer fungerar.
Boken är uppbyggd kring ett antal grundläggande begrepp, t.ex. kultur, teknologi och social struktur, vilka används för att beskriva organisationer. Dessa begrepp relateras också till olika teman såsom makt, konflikt, styrning och förändring.
Detta är en omarbetning av den tidigare svenska utgåvan - både vad gäller språkligt och fackmässigt.
Boken riktar sig främst till studerande vid universitet och högskola, både på grundutbildningar och mer avancerade nivåer, i ämnen som organisationsteori och organisationspsykologi.

"Boken ger läsaren både en historisk överblick och en inblick i organisationsämnets framtida utveckling. Boken är ett centralt verk för alla som är intresserade av organisationsstudier."

- Barbara Czarniawska, Göteborgs universitet
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2001
ISBN: 9789144021287
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 440 st
Denna introducerande bok i organisationsteori har som sin utgångspunkt tre olika perspektiv; det modernistiska, det symboliskt-tolkande och det postmoderna. Författaren vill visa hur en användning av dessa olika perspektiv kan bidra till vår förståelse för hur organisationer fungerar.
Boken är uppbyggd kring ett antal grundläggande begrepp, t.ex. kultur, teknologi och social struktur, vilka används för att beskriva organisationer. Dessa begrepp relateras också till olika teman såsom makt, konflikt, styrning och förändring.
Detta är en omarbetning av den tidigare svenska utgåvan - både vad gäller språkligt och fackmässigt.
Boken riktar sig främst till studerande vid universitet och högskola, både på grundutbildningar och mer avancerade nivåer, i ämnen som organisationsteori och organisationspsykologi.

"Boken ger läsaren både en historisk överblick och en inblick i organisationsämnets framtida utveckling. Boken är ett centralt verk för alla som är intresserade av organisationsstudier."

- Barbara Czarniawska, Göteborgs universitet
Denna introducerande bok i organisationsteori har som sin utgångspunkt tre olika perspektiv; det modernistiska, det symboliskt-tolkande och det postmoderna. Författaren vill visa hur en användning av dessa olika perspektiv kan bidra till vår förståelse för hur organisationer fungerar.
Boken är uppbyggd kring ett antal grundläggande begrepp, t.ex. kultur, teknologi och social struktur, vilka används för att beskriva organisationer. Dessa begrepp relateras också till olika teman såsom makt, konflikt, styrning och förändring.
Detta är en omarbetning av den tidigare svenska utgåvan - både vad gäller språkligt och fackmässigt.
Boken riktar sig främst till studerande vid universitet och högskola, både på grundutbildningar och mer avancerade nivåer, i ämnen som organisationsteori och organisationspsykologi.

"Boken ger läsaren både en historisk överblick och en inblick i organisationsämnets framtida utveckling. Boken är ett centralt verk för alla som är intresserade av organisationsstudier."

- Barbara Czarniawska, Göteborgs universitet
Begagnad bok
99 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
99 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar