Personligt tilltal : om brev i affärer; Erik Hamberg, Hans De Geer, Anne-Marie Lenander Fällström, Per-Olof Mattsson; 2017

Personligt tilltal : om brev i affärer

av Erik Hamberg, Hans De Geer, Anne-Marie Lenander Fällström, Per-Olof Mattsson
Ett brev betyder så mycket. För ett företag kan det varsla om en kommande storfusion, ägarbyten eller kanske förestående konkurs. Företagsledares brevväxlingar kan vara personliga men ändå inte privata, och därmed ge unika ingångar in till många företags historia. Men brev är i dag ofta en historisk källa i skymundan. I Personligt tilltal – om brev i affärer möter vi fem forskare som ger skilda perspektiv på brevet som genre och som källa till förståelse av svensk näringslivshistoria. Medverkande författare: Hans De Geer, Anne-Marie Lenander Fällström, Per-Olof Mattsson, Björn Edsta och Erik Hamberg. Rapporten bygger på ett forskningsprojekt vid Centrum för Näringslivshistoria, lett av professon Hans De Geer och finansierat av Söderbergska Stiftelserna. Denna rapport är den sjätte i skriftserien Näringslivshistoria som ges ut av Centrum för Näringslivshistoria.
Ett brev betyder så mycket. För ett företag kan det varsla om en kommande storfusion, ägarbyten eller kanske förestående konkurs. Företagsledares brevväxlingar kan vara personliga men ändå inte privata, och därmed ge unika ingångar in till många företags historia. Men brev är i dag ofta en historisk källa i skymundan. I Personligt tilltal – om brev i affärer möter vi fem forskare som ger skilda perspektiv på brevet som genre och som källa till förståelse av svensk näringslivshistoria. Medverkande författare: Hans De Geer, Anne-Marie Lenander Fällström, Per-Olof Mattsson, Björn Edsta och Erik Hamberg. Rapporten bygger på ett forskningsprojekt vid Centrum för Näringslivshistoria, lett av professon Hans De Geer och finansierat av Söderbergska Stiftelserna. Denna rapport är den sjätte i skriftserien Näringslivshistoria som ges ut av Centrum för Näringslivshistoria.
Utgiven: 2017
ISBN: 9789197897433
Förlag: Centrum för Näringslivshistoria AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 186 st
Ett brev betyder så mycket. För ett företag kan det varsla om en kommande storfusion, ägarbyten eller kanske förestående konkurs. Företagsledares brevväxlingar kan vara personliga men ändå inte privata, och därmed ge unika ingångar in till många företags historia. Men brev är i dag ofta en historisk källa i skymundan. I Personligt tilltal – om brev i affärer möter vi fem forskare som ger skilda perspektiv på brevet som genre och som källa till förståelse av svensk näringslivshistoria. Medverkande författare: Hans De Geer, Anne-Marie Lenander Fällström, Per-Olof Mattsson, Björn Edsta och Erik Hamberg. Rapporten bygger på ett forskningsprojekt vid Centrum för Näringslivshistoria, lett av professon Hans De Geer och finansierat av Söderbergska Stiftelserna. Denna rapport är den sjätte i skriftserien Näringslivshistoria som ges ut av Centrum för Näringslivshistoria.
Ett brev betyder så mycket. För ett företag kan det varsla om en kommande storfusion, ägarbyten eller kanske förestående konkurs. Företagsledares brevväxlingar kan vara personliga men ändå inte privata, och därmed ge unika ingångar in till många företags historia. Men brev är i dag ofta en historisk källa i skymundan. I Personligt tilltal – om brev i affärer möter vi fem forskare som ger skilda perspektiv på brevet som genre och som källa till förståelse av svensk näringslivshistoria. Medverkande författare: Hans De Geer, Anne-Marie Lenander Fällström, Per-Olof Mattsson, Björn Edsta och Erik Hamberg. Rapporten bygger på ett forskningsprojekt vid Centrum för Näringslivshistoria, lett av professon Hans De Geer och finansierat av Söderbergska Stiftelserna. Denna rapport är den sjätte i skriftserien Näringslivshistoria som ges ut av Centrum för Näringslivshistoria.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)