Pioneer 1; Christer Lundfall, Eva Österberg, Jeremy Taylor; 2012
spara 62%
5+ säljare

Pioneer 1 Upplaga 1

av Christer Lundfall, Eva Österberg, Jeremy Taylor
Pioneer är ett kursläromedel i engelska för gymnasiet. Det är främst avsett för elever på de högskoleförberedande programmen. Utöver engagerande skönlitterär läsning finner du spännande fakta- och populärvetenskapliga texter på lämplig nivå, texter som instruerar, sammanfattar, förklarar, rapporterar och argumenterar, enligt riktlinjerna i GY2011.

Läs mer
Utmärkande drag
- Tar populärvetenskapliga texter på allvar
- Har fokus på formellt skrivande för att klara högskolekrav
- ”The Yellow Pages” med mönstertexter och språkråd stöttar effektivt utvecklingen av elevens produktiva förmåga
- Lärarhandledningen ger värdefullt stöd vid både planering, genomförande och uppföljning

Pedagogiska tankar
Ämnen och texter i Pioneer är valda och skrivna med stor omsorg för att ge eleverna det ordförråd som krävs för högre studier inom framför allt samhälls- och naturvetenskapliga program. Pioneer har därför fler faktabaserade texter än skönlitterära, vilket ger eleverna möjligheten att bygga den engelska de så väl behöver för sina vidare universitets- och högskolestudier. Texterna i Pioneer har noggrant utprövats i testskolor och vunnit deras hjärtan. Ämnena berör, ifrågasätter och får i gång diskussioner.

Komponenter
Serien Pioneer består av allt-i-ett-böcker, facit, lärarhandledningar och nedladdningsbart lärarljud. Du kan välja att använda allt-i-ett-böckerna som tryckta böcker eller som Onlineböcker. I Onlineböckerna ligger elevernas ljudspår i form av en länk på varje sida i boken, vilket är smidigt när man tränar hörförståelse i en digital studiemiljö.

Upplägg
Pioneer 1 & 2 allt-i-ett-bok
Allt-i-ett-böckerna är uppdelade i sex tematiska kapitel som behandlar ämnen såsom Thinking outside the Box, Under the Surface, Turning Points och Who Do You Think You Are? Alla kapitel bjuder på engagerande läsning och stor variation av texttyper. Böckerna innehåller även sånger som knyter an till de teman som tas upp. Ordlistorna står i direkt anslutning till varje text och glosorna är frekvensmarkerade enligt Macmillan English Dictionary.
Allra sist i boken ligger några Extra Reading-texter för de elever som vill läsa mer.
Övningar med progression och variation
Varje text följs av innehålls- och diskussionsfrågor samt varierade övningar på vokabulär och språkliga strukturer under rubriken Word Work. Musikinslagen betraktas också som texter, varför även de åtföljs av innehålls- och diskussionsfrågor. Övningarna är skapade utifrån samma krav som texterna. Deras syfte är att bygga upp en språknivå som motsvarar de förväntningar eleverna möter vid högskolor och universitet.
Varje språk behöver lite TLC
Förkortningen TLC står i Pioneer för Traditions, Language and Culture. I återkommande avsnitt som avslutar varje kapitel får eleverna arbeta med engelskan ur ett internationellt perspektiv. Vi tittar närmare på dialekter, språkhistoria och hur nya ord bildas. Vi knyter an till kulturella förhållanden i delar av världen där engelskan används och vi belyser det engelska språkets utbredning och ställning i världen. I Pioneer 2 ligger TLC i lärarhandledningen och ger en fördjupning i litterära epoker, författare och viktiga historiska händelser samt hur regering och politiska partier fungerar i Storbritannien och USA.
The Big Picture
Avsnittet The Big Picture återkommer i slutet av varje kapitel. Här lyfter vi blicken och breddar perspektiven. Eleverna övar upp språkproduktion och interaktion genom formella tal- och skrivövningar, vilket skapar stora utvecklings- och valmöjligheter. De arbetar med verklighetsbaserade uppdrag och väljer uppgifter utifrån intresse och behov.
The Yellow Pages
Hjälp och stöd att genomföra muntliga och skriftliga övningar tillhörande dels bokens texter, dels The Big Picture, får eleverna i The Yellow Pages bak i boken. Där finns mönstertexter med marginalkommentarer och enkla, tydliga instruktioner om olika text- och taltypers uppbyggnad och syfte.
Language Awareness
Boken avslutas med ett avsnitt med regler, exempel och övningar på den grundläggande grammatik som eleverna förväntas lära sig i respektive kurs.

Pioneer lärarhandledning
Utmärkande drag
- Grundliga kapiteltester som hjälper dig att utvärdera elevernas kunskaper
- Tips på film, litteratur och annat material som passar till bokens olika teman
- Mängder av extramaterial
Lärarhandledningen är en riktig guldgruva som sparar tid och underlättar ditt arbete. Här hittar du bland annat:
- presentation av boken
- tips och idéer på hur du kan arbeta med texter och teman från boken
- konkreta förslag på elevuppgifter med medier utanför boken – såsom musik, böcker, film och webb
- extraövningar i grammatik för såväl repetition som fördjupning
- kompletterande övningar till kapitel
- mallar för textproduktion
- färdiga läxförhör, kapitelprov och ett större färdighetstest som alla hjälper dig med bedömning och att se elevens framsteg.
- bedömningsmatriser för muntlig och skriftlig framställning
- hörmanus till både textbokens och övningsbokens hörförståelsetexter
Lärarhandledningen ligger på en pdf-fil på en cd. Du kan därför lätt skriva ut och kopiera det material du behöver till dina elever. Det sparar dig tid. Dessutom kan du lättare individualisera din undervisning. Eftersom en redigeringsbar Word-fil medföljer skivan, kan du enkelt ändra i t.ex. prov, läxförhör och grammatikövningar så att det passar just dina elever.
Lärarhandledning finns endast kvar till Pioneer 1.

Pioneer facit
Facit innehåller svar till alla övningar. Till texternas öppna innehållsfrågor ges alltid förslag på svar.

Pioneer Onlinebok
I Onlineboken kan man få texten uppspelad och man kan enkelt lägga in länkar m.m.

Innehåll
Mer om de tematiska kapitlen i Pioneer 1&2
I Pioneer 1 finns följande 6 tematiska kapitel:
- I kapitlet Who Do You Think You Are? får eleverna ta ställning till vad som format dem till de individer som de blivit.
- Not What It Seems presenterar märkliga fenomen som utmanar elevernas verklighetsuppfattning.
- I kapitlet 30 % of Your Life frågar vi oss vad som händer när vi sover och drömmer.
- Thinking Outside the Box handlar om vikten av kreativitet och fantasi.
- Rymdforskning och science fiction kittlar fantasin i Where No Man Has Gone Before.
- There Is No Planet B engagerar läsarna i miljöpåverkan och hållbar utveckling.
Varje kapitel pryds också med ett musikaliskt inslag som tätt följer kapitlets tema.
Allra sist kommer tre Extra Reading-texter för de elever som vill läsa mer. Här finns en faktatext, en skönlitterär text och en dikt.
Pioneer 2 följer samma upplägg som Pioneer 1, men texterna är längre och mer utmanande för att möta de ökade kraven som engelska 6 innebär. I Pioneer 2 finns följande 6 tematiska kapitel:
- Under the Surface där eleverna får fundera på vad som lurar under ytan, både i havet och hos människan.
- Hearts ser på hjärtat både ur ett medicinskt och ett romantiskt perspektiv samt lyfter frågan om hjärtat verkligen är centrum för våra känslor.
- Style presenterar bland annat The Swinging 60's samt Hemingways iceberg theory of writing.
- I Survivors möter vi extraordinära överlevare från djurriket och från människans värld.
- Turning Points bjuder på stora vändpunkter, både på det personliga planet och för samhället i stort.
- Tidsresor, tidsperspektiv och poesi engagerar läsarna i Time.
Tre av kapitlen innehåller även en sång som knyter an till temat som tas upp.
Längst bak finns Extra Reading som bjuder på en sakprosatext och ett skönlitterärt utdrag med tillhörande litterär analys.

Om författarna
Christer Lundfall är gymnasielärare i svenska och engelska i Stockholm och har författat flera läromedel i både svenska och engelska, som Blueprint och Om-serien.
Eva Österberg är gymnasielärare i engelska och franska i Stockholm, men är också läromedelsförfattare till bl.a. serierna Contact och What's up.
Jeremy Taylor är författare och populär föredragshållare från England, men har sin hemvist i Tjeckien.

Karolina Brosché, Lernia Utbildning AB Borlänge:
Varje kapitel följer ett tema med mycket tänkvärda och dagsaktuella texter som bjuder in till diskussion och skapar nyfikenhet att ta reda på mer, även utan de diskussionsfrågor som tillhör varje text. De tillhörande övningarna i läsförståelse och ordkunskap bidrar till en djupare förståelse av texterna som ofta vänder sig direkt till läsaren i en ganska lättsam ton. Lärarhandledningen innehåller förslag till introduktion till de olika texterna, extra kopieringsunderlag, färdiga läxförhör med facit, färdiga kapitelprov med facit och förslag till lektionsupplägg. Jag har lärt mig väldigt mycket nytt och samtidigt aldrig blivit så bortskämd av en lärarhandledning förut.
Pioneer är ett kursläromedel i engelska för gymnasiet. Det är främst avsett för elever på de högskoleförberedande programmen. Utöver engagerande skönlitterär läsning finner du spännande fakta- och populärvetenskapliga texter på lämplig nivå, texter som instruerar, sammanfattar, förklarar, rapporterar och argumenterar, enligt riktlinjerna i GY2011.

Läs mer
Utmärkande drag
- Tar populärvetenskapliga texter på allvar
- Har fokus på formellt skrivande för att klara högskolekrav
- ”The Yellow Pages” med mönstertexter och språkråd stöttar effektivt utvecklingen av elevens produktiva förmåga
- Lärarhandledningen ger värdefullt stöd vid både planering, genomförande och uppföljning

Pedagogiska tankar
Ämnen och texter i Pioneer är valda och skrivna med stor omsorg för att ge eleverna det ordförråd som krävs för högre studier inom framför allt samhälls- och naturvetenskapliga program. Pioneer har därför fler faktabaserade texter än skönlitterära, vilket ger eleverna möjligheten att bygga den engelska de så väl behöver för sina vidare universitets- och högskolestudier. Texterna i Pioneer har noggrant utprövats i testskolor och vunnit deras hjärtan. Ämnena berör, ifrågasätter och får i gång diskussioner.

Komponenter
Serien Pioneer består av allt-i-ett-böcker, facit, lärarhandledningar och nedladdningsbart lärarljud. Du kan välja att använda allt-i-ett-böckerna som tryckta böcker eller som Onlineböcker. I Onlineböckerna ligger elevernas ljudspår i form av en länk på varje sida i boken, vilket är smidigt när man tränar hörförståelse i en digital studiemiljö.

Upplägg
Pioneer 1 & 2 allt-i-ett-bok
Allt-i-ett-böckerna är uppdelade i sex tematiska kapitel som behandlar ämnen såsom Thinking outside the Box, Under the Surface, Turning Points och Who Do You Think You Are? Alla kapitel bjuder på engagerande läsning och stor variation av texttyper. Böckerna innehåller även sånger som knyter an till de teman som tas upp. Ordlistorna står i direkt anslutning till varje text och glosorna är frekvensmarkerade enligt Macmillan English Dictionary.
Allra sist i boken ligger några Extra Reading-texter för de elever som vill läsa mer.
Övningar med progression och variation
Varje text följs av innehålls- och diskussionsfrågor samt varierade övningar på vokabulär och språkliga strukturer under rubriken Word Work. Musikinslagen betraktas också som texter, varför även de åtföljs av innehålls- och diskussionsfrågor. Övningarna är skapade utifrån samma krav som texterna. Deras syfte är att bygga upp en språknivå som motsvarar de förväntningar eleverna möter vid högskolor och universitet.
Varje språk behöver lite TLC
Förkortningen TLC står i Pioneer för Traditions, Language and Culture. I återkommande avsnitt som avslutar varje kapitel får eleverna arbeta med engelskan ur ett internationellt perspektiv. Vi tittar närmare på dialekter, språkhistoria och hur nya ord bildas. Vi knyter an till kulturella förhållanden i delar av världen där engelskan används och vi belyser det engelska språkets utbredning och ställning i världen. I Pioneer 2 ligger TLC i lärarhandledningen och ger en fördjupning i litterära epoker, författare och viktiga historiska händelser samt hur regering och politiska partier fungerar i Storbritannien och USA.
The Big Picture
Avsnittet The Big Picture återkommer i slutet av varje kapitel. Här lyfter vi blicken och breddar perspektiven. Eleverna övar upp språkproduktion och interaktion genom formella tal- och skrivövningar, vilket skapar stora utvecklings- och valmöjligheter. De arbetar med verklighetsbaserade uppdrag och väljer uppgifter utifrån intresse och behov.
The Yellow Pages
Hjälp och stöd att genomföra muntliga och skriftliga övningar tillhörande dels bokens texter, dels The Big Picture, får eleverna i The Yellow Pages bak i boken. Där finns mönstertexter med marginalkommentarer och enkla, tydliga instruktioner om olika text- och taltypers uppbyggnad och syfte.
Language Awareness
Boken avslutas med ett avsnitt med regler, exempel och övningar på den grundläggande grammatik som eleverna förväntas lära sig i respektive kurs.

Pioneer lärarhandledning
Utmärkande drag
- Grundliga kapiteltester som hjälper dig att utvärdera elevernas kunskaper
- Tips på film, litteratur och annat material som passar till bokens olika teman
- Mängder av extramaterial
Lärarhandledningen är en riktig guldgruva som sparar tid och underlättar ditt arbete. Här hittar du bland annat:
- presentation av boken
- tips och idéer på hur du kan arbeta med texter och teman från boken
- konkreta förslag på elevuppgifter med medier utanför boken – såsom musik, böcker, film och webb
- extraövningar i grammatik för såväl repetition som fördjupning
- kompletterande övningar till kapitel
- mallar för textproduktion
- färdiga läxförhör, kapitelprov och ett större färdighetstest som alla hjälper dig med bedömning och att se elevens framsteg.
- bedömningsmatriser för muntlig och skriftlig framställning
- hörmanus till både textbokens och övningsbokens hörförståelsetexter
Lärarhandledningen ligger på en pdf-fil på en cd. Du kan därför lätt skriva ut och kopiera det material du behöver till dina elever. Det sparar dig tid. Dessutom kan du lättare individualisera din undervisning. Eftersom en redigeringsbar Word-fil medföljer skivan, kan du enkelt ändra i t.ex. prov, läxförhör och grammatikövningar så att det passar just dina elever.
Lärarhandledning finns endast kvar till Pioneer 1.

Pioneer facit
Facit innehåller svar till alla övningar. Till texternas öppna innehållsfrågor ges alltid förslag på svar.

Pioneer Onlinebok
I Onlineboken kan man få texten uppspelad och man kan enkelt lägga in länkar m.m.

Innehåll
Mer om de tematiska kapitlen i Pioneer 1&2
I Pioneer 1 finns följande 6 tematiska kapitel:
- I kapitlet Who Do You Think You Are? får eleverna ta ställning till vad som format dem till de individer som de blivit.
- Not What It Seems presenterar märkliga fenomen som utmanar elevernas verklighetsuppfattning.
- I kapitlet 30 % of Your Life frågar vi oss vad som händer när vi sover och drömmer.
- Thinking Outside the Box handlar om vikten av kreativitet och fantasi.
- Rymdforskning och science fiction kittlar fantasin i Where No Man Has Gone Before.
- There Is No Planet B engagerar läsarna i miljöpåverkan och hållbar utveckling.
Varje kapitel pryds också med ett musikaliskt inslag som tätt följer kapitlets tema.
Allra sist kommer tre Extra Reading-texter för de elever som vill läsa mer. Här finns en faktatext, en skönlitterär text och en dikt.
Pioneer 2 följer samma upplägg som Pioneer 1, men texterna är längre och mer utmanande för att möta de ökade kraven som engelska 6 innebär. I Pioneer 2 finns följande 6 tematiska kapitel:
- Under the Surface där eleverna får fundera på vad som lurar under ytan, både i havet och hos människan.
- Hearts ser på hjärtat både ur ett medicinskt och ett romantiskt perspektiv samt lyfter frågan om hjärtat verkligen är centrum för våra känslor.
- Style presenterar bland annat The Swinging 60's samt Hemingways iceberg theory of writing.
- I Survivors möter vi extraordinära överlevare från djurriket och från människans värld.
- Turning Points bjuder på stora vändpunkter, både på det personliga planet och för samhället i stort.
- Tidsresor, tidsperspektiv och poesi engagerar läsarna i Time.
Tre av kapitlen innehåller även en sång som knyter an till temat som tas upp.
Längst bak finns Extra Reading som bjuder på en sakprosatext och ett skönlitterärt utdrag med tillhörande litterär analys.

Om författarna
Christer Lundfall är gymnasielärare i svenska och engelska i Stockholm och har författat flera läromedel i både svenska och engelska, som Blueprint och Om-serien.
Eva Österberg är gymnasielärare i engelska och franska i Stockholm, men är också läromedelsförfattare till bl.a. serierna Contact och What's up.
Jeremy Taylor är författare och populär föredragshållare från England, men har sin hemvist i Tjeckien.

Karolina Brosché, Lernia Utbildning AB Borlänge:
Varje kapitel följer ett tema med mycket tänkvärda och dagsaktuella texter som bjuder in till diskussion och skapar nyfikenhet att ta reda på mer, även utan de diskussionsfrågor som tillhör varje text. De tillhörande övningarna i läsförståelse och ordkunskap bidrar till en djupare förståelse av texterna som ofta vänder sig direkt till läsaren i en ganska lättsam ton. Lärarhandledningen innehåller förslag till introduktion till de olika texterna, extra kopieringsunderlag, färdiga läxförhör med facit, färdiga kapitelprov med facit och förslag till lektionsupplägg. Jag har lärt mig väldigt mycket nytt och samtidigt aldrig blivit så bortskämd av en lärarhandledning förut.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2012
ISBN: 9789147104130
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Engelska
Sidor: 296 st
Pioneer är ett kursläromedel i engelska för gymnasiet. Det är främst avsett för elever på de högskoleförberedande programmen. Utöver engagerande skönlitterär läsning finner du spännande fakta- och populärvetenskapliga texter på lämplig nivå, texter som instruerar, sammanfattar, förklarar, rapporterar och argumenterar, enligt riktlinjerna i GY2011.

Läs mer
Utmärkande drag
- Tar populärvetenskapliga texter på allvar
- Har fokus på formellt skrivande för att klara högskolekrav
- ”The Yellow Pages” med mönstertexter och språkråd stöttar effektivt utvecklingen av elevens produktiva förmåga
- Lärarhandledningen ger värdefullt stöd vid både planering, genomförande och uppföljning

Pedagogiska tankar
Ämnen och texter i Pioneer är valda och skrivna med stor omsorg för att ge eleverna det ordförråd som krävs för högre studier inom framför allt samhälls- och naturvetenskapliga program. Pioneer har därför fler faktabaserade texter än skönlitterära, vilket ger eleverna möjligheten att bygga den engelska de så väl behöver för sina vidare universitets- och högskolestudier. Texterna i Pioneer har noggrant utprövats i testskolor och vunnit deras hjärtan. Ämnena berör, ifrågasätter och får i gång diskussioner.

Komponenter
Serien Pioneer består av allt-i-ett-böcker, facit, lärarhandledningar och nedladdningsbart lärarljud. Du kan välja att använda allt-i-ett-böckerna som tryckta böcker eller som Onlineböcker. I Onlineböckerna ligger elevernas ljudspår i form av en länk på varje sida i boken, vilket är smidigt när man tränar hörförståelse i en digital studiemiljö.

Upplägg
Pioneer 1 & 2 allt-i-ett-bok
Allt-i-ett-böckerna är uppdelade i sex tematiska kapitel som behandlar ämnen såsom Thinking outside the Box, Under the Surface, Turning Points och Who Do You Think You Are? Alla kapitel bjuder på engagerande läsning och stor variation av texttyper. Böckerna innehåller även sånger som knyter an till de teman som tas upp. Ordlistorna står i direkt anslutning till varje text och glosorna är frekvensmarkerade enligt Macmillan English Dictionary.
Allra sist i boken ligger några Extra Reading-texter för de elever som vill läsa mer.
Övningar med progression och variation
Varje text följs av innehålls- och diskussionsfrågor samt varierade övningar på vokabulär och språkliga strukturer under rubriken Word Work. Musikinslagen betraktas också som texter, varför även de åtföljs av innehålls- och diskussionsfrågor. Övningarna är skapade utifrån samma krav som texterna. Deras syfte är att bygga upp en språknivå som motsvarar de förväntningar eleverna möter vid högskolor och universitet.
Varje språk behöver lite TLC
Förkortningen TLC står i Pioneer för Traditions, Language and Culture. I återkommande avsnitt som avslutar varje kapitel får eleverna arbeta med engelskan ur ett internationellt perspektiv. Vi tittar närmare på dialekter, språkhistoria och hur nya ord bildas. Vi knyter an till kulturella förhållanden i delar av världen där engelskan används och vi belyser det engelska språkets utbredning och ställning i världen. I Pioneer 2 ligger TLC i lärarhandledningen och ger en fördjupning i litterära epoker, författare och viktiga historiska händelser samt hur regering och politiska partier fungerar i Storbritannien och USA.
The Big Picture
Avsnittet The Big Picture återkommer i slutet av varje kapitel. Här lyfter vi blicken och breddar perspektiven. Eleverna övar upp språkproduktion och interaktion genom formella tal- och skrivövningar, vilket skapar stora utvecklings- och valmöjligheter. De arbetar med verklighetsbaserade uppdrag och väljer uppgifter utifrån intresse och behov.
The Yellow Pages
Hjälp och stöd att genomföra muntliga och skriftliga övningar tillhörande dels bokens texter, dels The Big Picture, får eleverna i The Yellow Pages bak i boken. Där finns mönstertexter med marginalkommentarer och enkla, tydliga instruktioner om olika text- och taltypers uppbyggnad och syfte.
Language Awareness
Boken avslutas med ett avsnitt med regler, exempel och övningar på den grundläggande grammatik som eleverna förväntas lära sig i respektive kurs.

Pioneer lärarhandledning
Utmärkande drag
- Grundliga kapiteltester som hjälper dig att utvärdera elevernas kunskaper
- Tips på film, litteratur och annat material som passar till bokens olika teman
- Mängder av extramaterial
Lärarhandledningen är en riktig guldgruva som sparar tid och underlättar ditt arbete. Här hittar du bland annat:
- presentation av boken
- tips och idéer på hur du kan arbeta med texter och teman från boken
- konkreta förslag på elevuppgifter med medier utanför boken – såsom musik, böcker, film och webb
- extraövningar i grammatik för såväl repetition som fördjupning
- kompletterande övningar till kapitel
- mallar för textproduktion
- färdiga läxförhör, kapitelprov och ett större färdighetstest som alla hjälper dig med bedömning och att se elevens framsteg.
- bedömningsmatriser för muntlig och skriftlig framställning
- hörmanus till både textbokens och övningsbokens hörförståelsetexter
Lärarhandledningen ligger på en pdf-fil på en cd. Du kan därför lätt skriva ut och kopiera det material du behöver till dina elever. Det sparar dig tid. Dessutom kan du lättare individualisera din undervisning. Eftersom en redigeringsbar Word-fil medföljer skivan, kan du enkelt ändra i t.ex. prov, läxförhör och grammatikövningar så att det passar just dina elever.
Lärarhandledning finns endast kvar till Pioneer 1.

Pioneer facit
Facit innehåller svar till alla övningar. Till texternas öppna innehållsfrågor ges alltid förslag på svar.

Pioneer Onlinebok
I Onlineboken kan man få texten uppspelad och man kan enkelt lägga in länkar m.m.

Innehåll
Mer om de tematiska kapitlen i Pioneer 1&2
I Pioneer 1 finns följande 6 tematiska kapitel:
- I kapitlet Who Do You Think You Are? får eleverna ta ställning till vad som format dem till de individer som de blivit.
- Not What It Seems presenterar märkliga fenomen som utmanar elevernas verklighetsuppfattning.
- I kapitlet 30 % of Your Life frågar vi oss vad som händer när vi sover och drömmer.
- Thinking Outside the Box handlar om vikten av kreativitet och fantasi.
- Rymdforskning och science fiction kittlar fantasin i Where No Man Has Gone Before.
- There Is No Planet B engagerar läsarna i miljöpåverkan och hållbar utveckling.
Varje kapitel pryds också med ett musikaliskt inslag som tätt följer kapitlets tema.
Allra sist kommer tre Extra Reading-texter för de elever som vill läsa mer. Här finns en faktatext, en skönlitterär text och en dikt.
Pioneer 2 följer samma upplägg som Pioneer 1, men texterna är längre och mer utmanande för att möta de ökade kraven som engelska 6 innebär. I Pioneer 2 finns följande 6 tematiska kapitel:
- Under the Surface där eleverna får fundera på vad som lurar under ytan, både i havet och hos människan.
- Hearts ser på hjärtat både ur ett medicinskt och ett romantiskt perspektiv samt lyfter frågan om hjärtat verkligen är centrum för våra känslor.
- Style presenterar bland annat The Swinging 60's samt Hemingways iceberg theory of writing.
- I Survivors möter vi extraordinära överlevare från djurriket och från människans värld.
- Turning Points bjuder på stora vändpunkter, både på det personliga planet och för samhället i stort.
- Tidsresor, tidsperspektiv och poesi engagerar läsarna i Time.
Tre av kapitlen innehåller även en sång som knyter an till temat som tas upp.
Längst bak finns Extra Reading som bjuder på en sakprosatext och ett skönlitterärt utdrag med tillhörande litterär analys.

Om författarna
Christer Lundfall är gymnasielärare i svenska och engelska i Stockholm och har författat flera läromedel i både svenska och engelska, som Blueprint och Om-serien.
Eva Österberg är gymnasielärare i engelska och franska i Stockholm, men är också läromedelsförfattare till bl.a. serierna Contact och What's up.
Jeremy Taylor är författare och populär föredragshållare från England, men har sin hemvist i Tjeckien.

Karolina Brosché, Lernia Utbildning AB Borlänge:
Varje kapitel följer ett tema med mycket tänkvärda och dagsaktuella texter som bjuder in till diskussion och skapar nyfikenhet att ta reda på mer, även utan de diskussionsfrågor som tillhör varje text. De tillhörande övningarna i läsförståelse och ordkunskap bidrar till en djupare förståelse av texterna som ofta vänder sig direkt till läsaren i en ganska lättsam ton. Lärarhandledningen innehåller förslag till introduktion till de olika texterna, extra kopieringsunderlag, färdiga läxförhör med facit, färdiga kapitelprov med facit och förslag till lektionsupplägg. Jag har lärt mig väldigt mycket nytt och samtidigt aldrig blivit så bortskämd av en lärarhandledning förut.
Pioneer är ett kursläromedel i engelska för gymnasiet. Det är främst avsett för elever på de högskoleförberedande programmen. Utöver engagerande skönlitterär läsning finner du spännande fakta- och populärvetenskapliga texter på lämplig nivå, texter som instruerar, sammanfattar, förklarar, rapporterar och argumenterar, enligt riktlinjerna i GY2011.

Läs mer
Utmärkande drag
- Tar populärvetenskapliga texter på allvar
- Har fokus på formellt skrivande för att klara högskolekrav
- ”The Yellow Pages” med mönstertexter och språkråd stöttar effektivt utvecklingen av elevens produktiva förmåga
- Lärarhandledningen ger värdefullt stöd vid både planering, genomförande och uppföljning

Pedagogiska tankar
Ämnen och texter i Pioneer är valda och skrivna med stor omsorg för att ge eleverna det ordförråd som krävs för högre studier inom framför allt samhälls- och naturvetenskapliga program. Pioneer har därför fler faktabaserade texter än skönlitterära, vilket ger eleverna möjligheten att bygga den engelska de så väl behöver för sina vidare universitets- och högskolestudier. Texterna i Pioneer har noggrant utprövats i testskolor och vunnit deras hjärtan. Ämnena berör, ifrågasätter och får i gång diskussioner.

Komponenter
Serien Pioneer består av allt-i-ett-böcker, facit, lärarhandledningar och nedladdningsbart lärarljud. Du kan välja att använda allt-i-ett-böckerna som tryckta böcker eller som Onlineböcker. I Onlineböckerna ligger elevernas ljudspår i form av en länk på varje sida i boken, vilket är smidigt när man tränar hörförståelse i en digital studiemiljö.

Upplägg
Pioneer 1 & 2 allt-i-ett-bok
Allt-i-ett-böckerna är uppdelade i sex tematiska kapitel som behandlar ämnen såsom Thinking outside the Box, Under the Surface, Turning Points och Who Do You Think You Are? Alla kapitel bjuder på engagerande läsning och stor variation av texttyper. Böckerna innehåller även sånger som knyter an till de teman som tas upp. Ordlistorna står i direkt anslutning till varje text och glosorna är frekvensmarkerade enligt Macmillan English Dictionary.
Allra sist i boken ligger några Extra Reading-texter för de elever som vill läsa mer.
Övningar med progression och variation
Varje text följs av innehålls- och diskussionsfrågor samt varierade övningar på vokabulär och språkliga strukturer under rubriken Word Work. Musikinslagen betraktas också som texter, varför även de åtföljs av innehålls- och diskussionsfrågor. Övningarna är skapade utifrån samma krav som texterna. Deras syfte är att bygga upp en språknivå som motsvarar de förväntningar eleverna möter vid högskolor och universitet.
Varje språk behöver lite TLC
Förkortningen TLC står i Pioneer för Traditions, Language and Culture. I återkommande avsnitt som avslutar varje kapitel får eleverna arbeta med engelskan ur ett internationellt perspektiv. Vi tittar närmare på dialekter, språkhistoria och hur nya ord bildas. Vi knyter an till kulturella förhållanden i delar av världen där engelskan används och vi belyser det engelska språkets utbredning och ställning i världen. I Pioneer 2 ligger TLC i lärarhandledningen och ger en fördjupning i litterära epoker, författare och viktiga historiska händelser samt hur regering och politiska partier fungerar i Storbritannien och USA.
The Big Picture
Avsnittet The Big Picture återkommer i slutet av varje kapitel. Här lyfter vi blicken och breddar perspektiven. Eleverna övar upp språkproduktion och interaktion genom formella tal- och skrivövningar, vilket skapar stora utvecklings- och valmöjligheter. De arbetar med verklighetsbaserade uppdrag och väljer uppgifter utifrån intresse och behov.
The Yellow Pages
Hjälp och stöd att genomföra muntliga och skriftliga övningar tillhörande dels bokens texter, dels The Big Picture, får eleverna i The Yellow Pages bak i boken. Där finns mönstertexter med marginalkommentarer och enkla, tydliga instruktioner om olika text- och taltypers uppbyggnad och syfte.
Language Awareness
Boken avslutas med ett avsnitt med regler, exempel och övningar på den grundläggande grammatik som eleverna förväntas lära sig i respektive kurs.

Pioneer lärarhandledning
Utmärkande drag
- Grundliga kapiteltester som hjälper dig att utvärdera elevernas kunskaper
- Tips på film, litteratur och annat material som passar till bokens olika teman
- Mängder av extramaterial
Lärarhandledningen är en riktig guldgruva som sparar tid och underlättar ditt arbete. Här hittar du bland annat:
- presentation av boken
- tips och idéer på hur du kan arbeta med texter och teman från boken
- konkreta förslag på elevuppgifter med medier utanför boken – såsom musik, böcker, film och webb
- extraövningar i grammatik för såväl repetition som fördjupning
- kompletterande övningar till kapitel
- mallar för textproduktion
- färdiga läxförhör, kapitelprov och ett större färdighetstest som alla hjälper dig med bedömning och att se elevens framsteg.
- bedömningsmatriser för muntlig och skriftlig framställning
- hörmanus till både textbokens och övningsbokens hörförståelsetexter
Lärarhandledningen ligger på en pdf-fil på en cd. Du kan därför lätt skriva ut och kopiera det material du behöver till dina elever. Det sparar dig tid. Dessutom kan du lättare individualisera din undervisning. Eftersom en redigeringsbar Word-fil medföljer skivan, kan du enkelt ändra i t.ex. prov, läxförhör och grammatikövningar så att det passar just dina elever.
Lärarhandledning finns endast kvar till Pioneer 1.

Pioneer facit
Facit innehåller svar till alla övningar. Till texternas öppna innehållsfrågor ges alltid förslag på svar.

Pioneer Onlinebok
I Onlineboken kan man få texten uppspelad och man kan enkelt lägga in länkar m.m.

Innehåll
Mer om de tematiska kapitlen i Pioneer 1&2
I Pioneer 1 finns följande 6 tematiska kapitel:
- I kapitlet Who Do You Think You Are? får eleverna ta ställning till vad som format dem till de individer som de blivit.
- Not What It Seems presenterar märkliga fenomen som utmanar elevernas verklighetsuppfattning.
- I kapitlet 30 % of Your Life frågar vi oss vad som händer när vi sover och drömmer.
- Thinking Outside the Box handlar om vikten av kreativitet och fantasi.
- Rymdforskning och science fiction kittlar fantasin i Where No Man Has Gone Before.
- There Is No Planet B engagerar läsarna i miljöpåverkan och hållbar utveckling.
Varje kapitel pryds också med ett musikaliskt inslag som tätt följer kapitlets tema.
Allra sist kommer tre Extra Reading-texter för de elever som vill läsa mer. Här finns en faktatext, en skönlitterär text och en dikt.
Pioneer 2 följer samma upplägg som Pioneer 1, men texterna är längre och mer utmanande för att möta de ökade kraven som engelska 6 innebär. I Pioneer 2 finns följande 6 tematiska kapitel:
- Under the Surface där eleverna får fundera på vad som lurar under ytan, både i havet och hos människan.
- Hearts ser på hjärtat både ur ett medicinskt och ett romantiskt perspektiv samt lyfter frågan om hjärtat verkligen är centrum för våra känslor.
- Style presenterar bland annat The Swinging 60's samt Hemingways iceberg theory of writing.
- I Survivors möter vi extraordinära överlevare från djurriket och från människans värld.
- Turning Points bjuder på stora vändpunkter, både på det personliga planet och för samhället i stort.
- Tidsresor, tidsperspektiv och poesi engagerar läsarna i Time.
Tre av kapitlen innehåller även en sång som knyter an till temat som tas upp.
Längst bak finns Extra Reading som bjuder på en sakprosatext och ett skönlitterärt utdrag med tillhörande litterär analys.

Om författarna
Christer Lundfall är gymnasielärare i svenska och engelska i Stockholm och har författat flera läromedel i både svenska och engelska, som Blueprint och Om-serien.
Eva Österberg är gymnasielärare i engelska och franska i Stockholm, men är också läromedelsförfattare till bl.a. serierna Contact och What's up.
Jeremy Taylor är författare och populär föredragshållare från England, men har sin hemvist i Tjeckien.

Karolina Brosché, Lernia Utbildning AB Borlänge:
Varje kapitel följer ett tema med mycket tänkvärda och dagsaktuella texter som bjuder in till diskussion och skapar nyfikenhet att ta reda på mer, även utan de diskussionsfrågor som tillhör varje text. De tillhörande övningarna i läsförståelse och ordkunskap bidrar till en djupare förståelse av texterna som ofta vänder sig direkt till läsaren i en ganska lättsam ton. Lärarhandledningen innehåller förslag till introduktion till de olika texterna, extra kopieringsunderlag, färdiga läxförhör med facit, färdiga kapitelprov med facit och förslag till lektionsupplägg. Jag har lärt mig väldigt mycket nytt och samtidigt aldrig blivit så bortskämd av en lärarhandledning förut.
Begagnad bok
245 kr636 krSpara 391 kr (62%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
245 kr636 krSpara 391 kr (62%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar