Placebo; null; 2000

Placebo Upplaga 1

av
Vad är placeboeffekten? Finns den över huvud taget? Vad består den i så fall av och hur kan den förklaras? Kan den bättre utnyttjas i behandling av sjuka människor?

SBU är en statlig myndighet som har till uppgift att på vetenskaplig grund göra kunskapssammanställningar inom olika medicinska områden. Hösten 1999 samlade SBU ett antal forskare till en konferens för att presentera studier och diskutera olika aspekter som belyser begreppet placebo - medicinska, kirurgiska, psykiatriska, idéhistoriska, etiska och juridiska.
Resultatet är nu samlat i en bok av stort intresse för alla som reflekterat över samspelet mellan kropp och själ, över hur tanke och tro kan frigöra starka krafter i kroppen och hur detta skall biologiskt förklaras. Placebo ger intressanta exempel på var forskningen står idag och spännande inblickar i ett mångfasetterat fenomen.
Vad är placeboeffekten? Finns den över huvud taget? Vad består den i så fall av och hur kan den förklaras? Kan den bättre utnyttjas i behandling av sjuka människor?

SBU är en statlig myndighet som har till uppgift att på vetenskaplig grund göra kunskapssammanställningar inom olika medicinska områden. Hösten 1999 samlade SBU ett antal forskare till en konferens för att presentera studier och diskutera olika aspekter som belyser begreppet placebo - medicinska, kirurgiska, psykiatriska, idéhistoriska, etiska och juridiska.
Resultatet är nu samlat i en bok av stort intresse för alla som reflekterat över samspelet mellan kropp och själ, över hur tanke och tro kan frigöra starka krafter i kroppen och hur detta skall biologiskt förklaras. Placebo ger intressanta exempel på var forskningen står idag och spännande inblickar i ett mångfasetterat fenomen.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2000
ISBN: 9789147049998
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 192 st
Vad är placeboeffekten? Finns den över huvud taget? Vad består den i så fall av och hur kan den förklaras? Kan den bättre utnyttjas i behandling av sjuka människor?

SBU är en statlig myndighet som har till uppgift att på vetenskaplig grund göra kunskapssammanställningar inom olika medicinska områden. Hösten 1999 samlade SBU ett antal forskare till en konferens för att presentera studier och diskutera olika aspekter som belyser begreppet placebo - medicinska, kirurgiska, psykiatriska, idéhistoriska, etiska och juridiska.
Resultatet är nu samlat i en bok av stort intresse för alla som reflekterat över samspelet mellan kropp och själ, över hur tanke och tro kan frigöra starka krafter i kroppen och hur detta skall biologiskt förklaras. Placebo ger intressanta exempel på var forskningen står idag och spännande inblickar i ett mångfasetterat fenomen.
Vad är placeboeffekten? Finns den över huvud taget? Vad består den i så fall av och hur kan den förklaras? Kan den bättre utnyttjas i behandling av sjuka människor?

SBU är en statlig myndighet som har till uppgift att på vetenskaplig grund göra kunskapssammanställningar inom olika medicinska områden. Hösten 1999 samlade SBU ett antal forskare till en konferens för att presentera studier och diskutera olika aspekter som belyser begreppet placebo - medicinska, kirurgiska, psykiatriska, idéhistoriska, etiska och juridiska.
Resultatet är nu samlat i en bok av stort intresse för alla som reflekterat över samspelet mellan kropp och själ, över hur tanke och tro kan frigöra starka krafter i kroppen och hur detta skall biologiskt förklaras. Placebo ger intressanta exempel på var forskningen står idag och spännande inblickar i ett mångfasetterat fenomen.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)