Praktisk export; Leif Holmvall; 1995

Praktisk export Upplaga 1

av Leif Holmvall
Praktisk export är en lättläst handbok som beskriver steg för steg hur man ska gå tillväga vid marknadsföring på den internationella marknaden. I bokens inledning tar man upp hur exporten påverkar företaget samt vilka mål och vilken strategi man ska ha med sin export.

Läs mer
Praktisk export är en lättläst handbok som beskriver steg för steg hur man ska gå tillväga vid marknadsföring på den internationella marknaden.
I bokens inledning tar man upp hur exporten påverkar företaget samt vilka mål och vilken strategi man ska ha med sin export. Därefter behandlas bl a valet av exportmarknad och distributionssätt, prissättning och produktanpassning, internationell marknadsföring, betalnings- och leveransvillkor, beteende och språk, motköpsaffärer, krav på den egna och den lokala organisationen samt hur man gör en marknadsanalys, bl a med hjälp av databaser.
I ett längre avsnitt behandlas utvecklingen på dagens och morgondagens exportmarknader samt ges förslag på produktområden där det kan förväntas finnas en framtida tillväxt. Boken innehåller ett stort antal exempel på författarens erfarenheter av både lyckade och misslyckade exportaffärer.
Leif Holmvall har lång erfarenhet av internationella affärer - mer än 100 länder och driver eget exportkonsultföretag. Han håller seminarier i marknadsföring samt föreläser vid universitet och business School. Han är också medförfattare till Internationell ekonomi (läromedel för gymnasieskolan). Mer information och kontakt med författaren får du på www.exportpro.com.
Praktisk export är en lättläst handbok som beskriver steg för steg hur man ska gå tillväga vid marknadsföring på den internationella marknaden. I bokens inledning tar man upp hur exporten påverkar företaget samt vilka mål och vilken strategi man ska ha med sin export.

Läs mer
Praktisk export är en lättläst handbok som beskriver steg för steg hur man ska gå tillväga vid marknadsföring på den internationella marknaden.
I bokens inledning tar man upp hur exporten påverkar företaget samt vilka mål och vilken strategi man ska ha med sin export. Därefter behandlas bl a valet av exportmarknad och distributionssätt, prissättning och produktanpassning, internationell marknadsföring, betalnings- och leveransvillkor, beteende och språk, motköpsaffärer, krav på den egna och den lokala organisationen samt hur man gör en marknadsanalys, bl a med hjälp av databaser.
I ett längre avsnitt behandlas utvecklingen på dagens och morgondagens exportmarknader samt ges förslag på produktområden där det kan förväntas finnas en framtida tillväxt. Boken innehåller ett stort antal exempel på författarens erfarenheter av både lyckade och misslyckade exportaffärer.
Leif Holmvall har lång erfarenhet av internationella affärer - mer än 100 länder och driver eget exportkonsultföretag. Han håller seminarier i marknadsföring samt föreläser vid universitet och business School. Han är också medförfattare till Internationell ekonomi (läromedel för gymnasieskolan). Mer information och kontakt med författaren får du på www.exportpro.com.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1995
ISBN: 9789123016792
Förlag: Liber
Format: Bok
Språk: Svenska
Sidor: 329 st
Praktisk export är en lättläst handbok som beskriver steg för steg hur man ska gå tillväga vid marknadsföring på den internationella marknaden. I bokens inledning tar man upp hur exporten påverkar företaget samt vilka mål och vilken strategi man ska ha med sin export.

Läs mer
Praktisk export är en lättläst handbok som beskriver steg för steg hur man ska gå tillväga vid marknadsföring på den internationella marknaden.
I bokens inledning tar man upp hur exporten påverkar företaget samt vilka mål och vilken strategi man ska ha med sin export. Därefter behandlas bl a valet av exportmarknad och distributionssätt, prissättning och produktanpassning, internationell marknadsföring, betalnings- och leveransvillkor, beteende och språk, motköpsaffärer, krav på den egna och den lokala organisationen samt hur man gör en marknadsanalys, bl a med hjälp av databaser.
I ett längre avsnitt behandlas utvecklingen på dagens och morgondagens exportmarknader samt ges förslag på produktområden där det kan förväntas finnas en framtida tillväxt. Boken innehåller ett stort antal exempel på författarens erfarenheter av både lyckade och misslyckade exportaffärer.
Leif Holmvall har lång erfarenhet av internationella affärer - mer än 100 länder och driver eget exportkonsultföretag. Han håller seminarier i marknadsföring samt föreläser vid universitet och business School. Han är också medförfattare till Internationell ekonomi (läromedel för gymnasieskolan). Mer information och kontakt med författaren får du på www.exportpro.com.
Praktisk export är en lättläst handbok som beskriver steg för steg hur man ska gå tillväga vid marknadsföring på den internationella marknaden. I bokens inledning tar man upp hur exporten påverkar företaget samt vilka mål och vilken strategi man ska ha med sin export.

Läs mer
Praktisk export är en lättläst handbok som beskriver steg för steg hur man ska gå tillväga vid marknadsföring på den internationella marknaden.
I bokens inledning tar man upp hur exporten påverkar företaget samt vilka mål och vilken strategi man ska ha med sin export. Därefter behandlas bl a valet av exportmarknad och distributionssätt, prissättning och produktanpassning, internationell marknadsföring, betalnings- och leveransvillkor, beteende och språk, motköpsaffärer, krav på den egna och den lokala organisationen samt hur man gör en marknadsanalys, bl a med hjälp av databaser.
I ett längre avsnitt behandlas utvecklingen på dagens och morgondagens exportmarknader samt ges förslag på produktområden där det kan förväntas finnas en framtida tillväxt. Boken innehåller ett stort antal exempel på författarens erfarenheter av både lyckade och misslyckade exportaffärer.
Leif Holmvall har lång erfarenhet av internationella affärer - mer än 100 länder och driver eget exportkonsultföretag. Han håller seminarier i marknadsföring samt föreläser vid universitet och business School. Han är också medförfattare till Internationell ekonomi (läromedel för gymnasieskolan). Mer information och kontakt med författaren får du på www.exportpro.com.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)