Produktionstek studieb; Allan Petersson, Lena Petersson, Bertil Axberg, Lena Axberg; 1997

Produktionstek studieb Upplaga 3

av Allan Petersson, Lena Petersson, Bertil Axberg, Lena Axberg
Läs mer
Ämnet Produktionsteknik behandlas här ur produktionsteknikerns, företagsledarens, företagekonomens och yrkesarbetarens synvinkel.
Läromedlet består av faktabok, studiebok, slutprov och lärarhandledning.
Faktaboken är indelad i två delar:
1. Förutsättningar för en bra produktion
2. Produktionsteknik i praktiken
Lärarhandledning
Lärarhandledningen innehåller pedagogiska och metodiska förslag och tips samt förslag till lösningar på uppgifter i studieboken och slutproven.
Läs mer
Ämnet Produktionsteknik behandlas här ur produktionsteknikerns, företagsledarens, företagekonomens och yrkesarbetarens synvinkel.
Läromedlet består av faktabok, studiebok, slutprov och lärarhandledning.
Faktaboken är indelad i två delar:
1. Förutsättningar för en bra produktion
2. Produktionsteknik i praktiken
Lärarhandledning
Lärarhandledningen innehåller pedagogiska och metodiska förslag och tips samt förslag till lösningar på uppgifter i studieboken och slutproven.
Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 1997
ISBN: 9789147001781
Förlag: Liber
Format: Bok
Språk: Svenska
Sidor: 86 st
Läs mer
Ämnet Produktionsteknik behandlas här ur produktionsteknikerns, företagsledarens, företagekonomens och yrkesarbetarens synvinkel.
Läromedlet består av faktabok, studiebok, slutprov och lärarhandledning.
Faktaboken är indelad i två delar:
1. Förutsättningar för en bra produktion
2. Produktionsteknik i praktiken
Lärarhandledning
Lärarhandledningen innehåller pedagogiska och metodiska förslag och tips samt förslag till lösningar på uppgifter i studieboken och slutproven.
Läs mer
Ämnet Produktionsteknik behandlas här ur produktionsteknikerns, företagsledarens, företagekonomens och yrkesarbetarens synvinkel.
Läromedlet består av faktabok, studiebok, slutprov och lärarhandledning.
Faktaboken är indelad i två delar:
1. Förutsättningar för en bra produktion
2. Produktionsteknik i praktiken
Lärarhandledning
Lärarhandledningen innehåller pedagogiska och metodiska förslag och tips samt förslag till lösningar på uppgifter i studieboken och slutproven.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)