Programmering i Lisp; Anders Haraldsson; 1993
5+ säljare

Programmering i Lisp Upplaga 1

av Anders Haraldsson
Programspråket Lisp har med standardiseringen Common Lisp blivit ett modernt programspråk. Från början användes Lisp mest inom artificiell intelligensforskning, men används numera som grundläggande programspråk inom många datautbildningar. Som produktionsspråk finner vi användning av Lisp i bl a expertsystem och som inbyggt språk i exempelvis editorer och verktyg för CAD-system. Denna bok är ett resultat av flera års undervisning i grundläggande programmering byggt på Lisp-språket. Boken förutsätter inga direkta förkunskaper i programmering annat än grundläggande databegrepp och att man kan hantera ett datorsystem. Boken kan med fördel användas i en första programmeringskurs och växlar därför mellan språk- och metodikbetonade kapitel. Lisp är ett språk som verkligen kan utveckla kreativiteten hos nybörjare i programmering. Metodiken fokuserar på ett funktionellt programmeringssätt med abstrakta datatyper. Boken passar även för fortsättningskurser i programmering när man fått en bakgrund i imperativ programmering i språk som t ex Pascal eller C och för kurser i artificiell intelligens där Lisp lämpligen används som laborationsspråk. Common Lisp är ett omfattande språk där standarden innehåller flera hundra funktioner och där många funktioner finns i olika varianter. För att även boken skall kunna användas av programmerare som använder Lisp har vi i funktionssammanställningar försökt få med en mer fullständig uppräkning av de vanligaste och kanske mest användbara funktionerna. Till boken finns författarens rättelser att ladda ner.
Programspråket Lisp har med standardiseringen Common Lisp blivit ett modernt programspråk. Från början användes Lisp mest inom artificiell intelligensforskning, men används numera som grundläggande programspråk inom många datautbildningar. Som produktionsspråk finner vi användning av Lisp i bl a expertsystem och som inbyggt språk i exempelvis editorer och verktyg för CAD-system. Denna bok är ett resultat av flera års undervisning i grundläggande programmering byggt på Lisp-språket. Boken förutsätter inga direkta förkunskaper i programmering annat än grundläggande databegrepp och att man kan hantera ett datorsystem. Boken kan med fördel användas i en första programmeringskurs och växlar därför mellan språk- och metodikbetonade kapitel. Lisp är ett språk som verkligen kan utveckla kreativiteten hos nybörjare i programmering. Metodiken fokuserar på ett funktionellt programmeringssätt med abstrakta datatyper. Boken passar även för fortsättningskurser i programmering när man fått en bakgrund i imperativ programmering i språk som t ex Pascal eller C och för kurser i artificiell intelligens där Lisp lämpligen används som laborationsspråk. Common Lisp är ett omfattande språk där standarden innehåller flera hundra funktioner och där många funktioner finns i olika varianter. För att även boken skall kunna användas av programmerare som använder Lisp har vi i funktionssammanställningar försökt få med en mer fullständig uppräkning av de vanligaste och kanske mest användbara funktionerna. Till boken finns författarens rättelser att ladda ner.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1993
ISBN: 9789144396316
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 470 st
Programspråket Lisp har med standardiseringen Common Lisp blivit ett modernt programspråk. Från början användes Lisp mest inom artificiell intelligensforskning, men används numera som grundläggande programspråk inom många datautbildningar. Som produktionsspråk finner vi användning av Lisp i bl a expertsystem och som inbyggt språk i exempelvis editorer och verktyg för CAD-system. Denna bok är ett resultat av flera års undervisning i grundläggande programmering byggt på Lisp-språket. Boken förutsätter inga direkta förkunskaper i programmering annat än grundläggande databegrepp och att man kan hantera ett datorsystem. Boken kan med fördel användas i en första programmeringskurs och växlar därför mellan språk- och metodikbetonade kapitel. Lisp är ett språk som verkligen kan utveckla kreativiteten hos nybörjare i programmering. Metodiken fokuserar på ett funktionellt programmeringssätt med abstrakta datatyper. Boken passar även för fortsättningskurser i programmering när man fått en bakgrund i imperativ programmering i språk som t ex Pascal eller C och för kurser i artificiell intelligens där Lisp lämpligen används som laborationsspråk. Common Lisp är ett omfattande språk där standarden innehåller flera hundra funktioner och där många funktioner finns i olika varianter. För att även boken skall kunna användas av programmerare som använder Lisp har vi i funktionssammanställningar försökt få med en mer fullständig uppräkning av de vanligaste och kanske mest användbara funktionerna. Till boken finns författarens rättelser att ladda ner.
Programspråket Lisp har med standardiseringen Common Lisp blivit ett modernt programspråk. Från början användes Lisp mest inom artificiell intelligensforskning, men används numera som grundläggande programspråk inom många datautbildningar. Som produktionsspråk finner vi användning av Lisp i bl a expertsystem och som inbyggt språk i exempelvis editorer och verktyg för CAD-system. Denna bok är ett resultat av flera års undervisning i grundläggande programmering byggt på Lisp-språket. Boken förutsätter inga direkta förkunskaper i programmering annat än grundläggande databegrepp och att man kan hantera ett datorsystem. Boken kan med fördel användas i en första programmeringskurs och växlar därför mellan språk- och metodikbetonade kapitel. Lisp är ett språk som verkligen kan utveckla kreativiteten hos nybörjare i programmering. Metodiken fokuserar på ett funktionellt programmeringssätt med abstrakta datatyper. Boken passar även för fortsättningskurser i programmering när man fått en bakgrund i imperativ programmering i språk som t ex Pascal eller C och för kurser i artificiell intelligens där Lisp lämpligen används som laborationsspråk. Common Lisp är ett omfattande språk där standarden innehåller flera hundra funktioner och där många funktioner finns i olika varianter. För att även boken skall kunna användas av programmerare som använder Lisp har vi i funktionssammanställningar försökt få med en mer fullständig uppräkning av de vanligaste och kanske mest användbara funktionerna. Till boken finns författarens rättelser att ladda ner.
Begagnad bok
89 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
89 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar