Rådgivning på värdepappersmarknaden : licensieringstest för rådgivare; Mats Beckman, Magnus Björkman, Robert Dahlström, Ella Grundell, Erik Holmstrand, Lennart Lundquist, Urban Rydin, Alf-Peter Svensson, Jan Wiberg; 2013
1 säljare

Rådgivning på värdepappersmarknaden : licensieringstest för rådgivare Upplaga 1

av Mats Beckman, Magnus Björkman, Robert Dahlström, Ella Grundell, Erik Holmstrand
m.fl.
”Rådgivning på värdepappersmarknaden” är framtagen av Liber utifrån SwedSec:s kunskapskrav för Licensieringstest för rådgivare. Boken är anpassad till 2015 års kunskapskrav och ger aktuella, grundläggande kunskaper. Kunskapskraven utgör en grundnivå av kunskap som licenshavare i målgruppen måste ha, oavsett arbetsuppgift er och roll. Författarnas ambition är att boken ska bli ett bra hjälpmedel för den som står inför sin licensiering.

Läs mer
SwedSec ansvarar för licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen, genom att säkerställa en hög kunskapsnivå hos de anställda.
Författarna har lång erfarenhet från värdepappersmarknaden, utifrån en rad olika roller.

Om författarna
Mats Beckman är bolagsjurist hos Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, och var tidigare verksam inom olika företag på den svenska finansmarknaden. Han var bl.a. ansvarig för compliance inom SEB:s division Stora Företag & Institutioner fram till oktober 2014 och som ledamot i SwedSec:s prövningsnämnd. Han har tidigare också haft befattningar som chefsjurist på Nasdaq OMX Nordiska Börs, bolagsjurist hos VPC (nu Euroclear Sweden) och som kansliråd/rättssakkunnig på Finansdepartementets värdepappersmarknadsenhet.
Magnus Björkman är vice vd för Folksam Fondförsäkring AB. Han har tidigare arbetat som advokat på Linklaters Advokatbyrå, varit chef för Compliancefunktionen på Danske Bank i Sverige samt rättsenhetschef på Finansinspektionen. Magnus är specialist på finansmarknadsfrågor och särskilt inriktad på finansiell rådgivning.
Robert Dahlström är jur.kand. och har mångårig erfarenhet inom finans- och försäkringsbranschen. Han är föredragande i Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd och driver idag juristfirman RODA Finans & Juridik AB med specialisering inom finans och försäkring, med uppdrag från aktörer som InsureSec. Robert har tidigare arbetat som biträdande jurist på en advokatfirma med specialisering inom pensionsrätt, arbetat som licensierad försäkringsförmedlare samt varit ägare av och delägare i försäkringsförmedlarföretagen.
Ella Grundell är idag Skattejurist på Swedbank och arbetar med internationella skattefrågor. Hon har tidigare varit verksam som bolagsjurist vid Euroclear Sweden AB, med särskild inriktning på bolagsrätt, värdepappersrätt, skatterätt och compliance-frågor. Hon har även varit expert i Fiscal Compliance Group (FISCO) i EU kommissionen samt i Aktievinstkontrollutredningen på Finansdepartementet.
Erik Holmstrand är civilingenjör inom teknisk fysik (Lunds Tekniska högskola) och civilekonom (Ekonomihögskolan i Lund). Han arbetar som analytiker på Danske Bank med fokus på modeller för risk- och skatterådgivning inom private banking.
Lennart Lundquist, civ.ek, har över 40 års erfarenhet av bank inom området investeringsrådgivning och Wealth Management. Han har även arbetat flera år med projekt inom samma områden i de skandinaviska länderna samt i Luxemburg.
Urban Rydin är jur.dr och chef för Skattebyrån inom LRF Konsult. Han är skatteansvarig inom Lantbrukarnas Riksförbund och har uppdrag som expert i flera statliga skatteutredningar.
Alf-Peter Svensson är advokat och delägare vid Grönberg Advokatbyrå, med särskild inriktning på värdepappersmarknadsrätt. Han har lång erfarenhet från värdepappersmarknaden, bland annat som värdepappersjurist inom SEB samt som chefsjurist och Compliance Officer hos Nordiska Fondkommission.
Jan Wiberg är grundare av och Managing Partner i DuLac Familj Office Ltd. i Zurich. Han har lång erfarenhet av kapitalförvaltning från både SEB och Swedbank, i Sverige och internationellt. Jan är medförfattare till flera böcker om kapitalmarknaden och är även styrelseledamot i SNS lokalförening i Zürich och i Scientia Fund Management.
”Rådgivning på värdepappersmarknaden” är framtagen av Liber utifrån SwedSec:s kunskapskrav för Licensieringstest för rådgivare. Boken är anpassad till 2015 års kunskapskrav och ger aktuella, grundläggande kunskaper. Kunskapskraven utgör en grundnivå av kunskap som licenshavare i målgruppen måste ha, oavsett arbetsuppgift er och roll. Författarnas ambition är att boken ska bli ett bra hjälpmedel för den som står inför sin licensiering.

Läs mer
SwedSec ansvarar för licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen, genom att säkerställa en hög kunskapsnivå hos de anställda.
Författarna har lång erfarenhet från värdepappersmarknaden, utifrån en rad olika roller.

Om författarna
Mats Beckman är bolagsjurist hos Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, och var tidigare verksam inom olika företag på den svenska finansmarknaden. Han var bl.a. ansvarig för compliance inom SEB:s division Stora Företag & Institutioner fram till oktober 2014 och som ledamot i SwedSec:s prövningsnämnd. Han har tidigare också haft befattningar som chefsjurist på Nasdaq OMX Nordiska Börs, bolagsjurist hos VPC (nu Euroclear Sweden) och som kansliråd/rättssakkunnig på Finansdepartementets värdepappersmarknadsenhet.
Magnus Björkman är vice vd för Folksam Fondförsäkring AB. Han har tidigare arbetat som advokat på Linklaters Advokatbyrå, varit chef för Compliancefunktionen på Danske Bank i Sverige samt rättsenhetschef på Finansinspektionen. Magnus är specialist på finansmarknadsfrågor och särskilt inriktad på finansiell rådgivning.
Robert Dahlström är jur.kand. och har mångårig erfarenhet inom finans- och försäkringsbranschen. Han är föredragande i Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd och driver idag juristfirman RODA Finans & Juridik AB med specialisering inom finans och försäkring, med uppdrag från aktörer som InsureSec. Robert har tidigare arbetat som biträdande jurist på en advokatfirma med specialisering inom pensionsrätt, arbetat som licensierad försäkringsförmedlare samt varit ägare av och delägare i försäkringsförmedlarföretagen.
Ella Grundell är idag Skattejurist på Swedbank och arbetar med internationella skattefrågor. Hon har tidigare varit verksam som bolagsjurist vid Euroclear Sweden AB, med särskild inriktning på bolagsrätt, värdepappersrätt, skatterätt och compliance-frågor. Hon har även varit expert i Fiscal Compliance Group (FISCO) i EU kommissionen samt i Aktievinstkontrollutredningen på Finansdepartementet.
Erik Holmstrand är civilingenjör inom teknisk fysik (Lunds Tekniska högskola) och civilekonom (Ekonomihögskolan i Lund). Han arbetar som analytiker på Danske Bank med fokus på modeller för risk- och skatterådgivning inom private banking.
Lennart Lundquist, civ.ek, har över 40 års erfarenhet av bank inom området investeringsrådgivning och Wealth Management. Han har även arbetat flera år med projekt inom samma områden i de skandinaviska länderna samt i Luxemburg.
Urban Rydin är jur.dr och chef för Skattebyrån inom LRF Konsult. Han är skatteansvarig inom Lantbrukarnas Riksförbund och har uppdrag som expert i flera statliga skatteutredningar.
Alf-Peter Svensson är advokat och delägare vid Grönberg Advokatbyrå, med särskild inriktning på värdepappersmarknadsrätt. Han har lång erfarenhet från värdepappersmarknaden, bland annat som värdepappersjurist inom SEB samt som chefsjurist och Compliance Officer hos Nordiska Fondkommission.
Jan Wiberg är grundare av och Managing Partner i DuLac Familj Office Ltd. i Zurich. Han har lång erfarenhet av kapitalförvaltning från både SEB och Swedbank, i Sverige och internationellt. Jan är medförfattare till flera böcker om kapitalmarknaden och är även styrelseledamot i SNS lokalförening i Zürich och i Scientia Fund Management.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2013
ISBN: 9789147111213
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 459 st
”Rådgivning på värdepappersmarknaden” är framtagen av Liber utifrån SwedSec:s kunskapskrav för Licensieringstest för rådgivare. Boken är anpassad till 2015 års kunskapskrav och ger aktuella, grundläggande kunskaper. Kunskapskraven utgör en grundnivå av kunskap som licenshavare i målgruppen måste ha, oavsett arbetsuppgift er och roll. Författarnas ambition är att boken ska bli ett bra hjälpmedel för den som står inför sin licensiering.

Läs mer
SwedSec ansvarar för licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen, genom att säkerställa en hög kunskapsnivå hos de anställda.
Författarna har lång erfarenhet från värdepappersmarknaden, utifrån en rad olika roller.

Om författarna
Mats Beckman är bolagsjurist hos Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, och var tidigare verksam inom olika företag på den svenska finansmarknaden. Han var bl.a. ansvarig för compliance inom SEB:s division Stora Företag & Institutioner fram till oktober 2014 och som ledamot i SwedSec:s prövningsnämnd. Han har tidigare också haft befattningar som chefsjurist på Nasdaq OMX Nordiska Börs, bolagsjurist hos VPC (nu Euroclear Sweden) och som kansliråd/rättssakkunnig på Finansdepartementets värdepappersmarknadsenhet.
Magnus Björkman är vice vd för Folksam Fondförsäkring AB. Han har tidigare arbetat som advokat på Linklaters Advokatbyrå, varit chef för Compliancefunktionen på Danske Bank i Sverige samt rättsenhetschef på Finansinspektionen. Magnus är specialist på finansmarknadsfrågor och särskilt inriktad på finansiell rådgivning.
Robert Dahlström är jur.kand. och har mångårig erfarenhet inom finans- och försäkringsbranschen. Han är föredragande i Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd och driver idag juristfirman RODA Finans & Juridik AB med specialisering inom finans och försäkring, med uppdrag från aktörer som InsureSec. Robert har tidigare arbetat som biträdande jurist på en advokatfirma med specialisering inom pensionsrätt, arbetat som licensierad försäkringsförmedlare samt varit ägare av och delägare i försäkringsförmedlarföretagen.
Ella Grundell är idag Skattejurist på Swedbank och arbetar med internationella skattefrågor. Hon har tidigare varit verksam som bolagsjurist vid Euroclear Sweden AB, med särskild inriktning på bolagsrätt, värdepappersrätt, skatterätt och compliance-frågor. Hon har även varit expert i Fiscal Compliance Group (FISCO) i EU kommissionen samt i Aktievinstkontrollutredningen på Finansdepartementet.
Erik Holmstrand är civilingenjör inom teknisk fysik (Lunds Tekniska högskola) och civilekonom (Ekonomihögskolan i Lund). Han arbetar som analytiker på Danske Bank med fokus på modeller för risk- och skatterådgivning inom private banking.
Lennart Lundquist, civ.ek, har över 40 års erfarenhet av bank inom området investeringsrådgivning och Wealth Management. Han har även arbetat flera år med projekt inom samma områden i de skandinaviska länderna samt i Luxemburg.
Urban Rydin är jur.dr och chef för Skattebyrån inom LRF Konsult. Han är skatteansvarig inom Lantbrukarnas Riksförbund och har uppdrag som expert i flera statliga skatteutredningar.
Alf-Peter Svensson är advokat och delägare vid Grönberg Advokatbyrå, med särskild inriktning på värdepappersmarknadsrätt. Han har lång erfarenhet från värdepappersmarknaden, bland annat som värdepappersjurist inom SEB samt som chefsjurist och Compliance Officer hos Nordiska Fondkommission.
Jan Wiberg är grundare av och Managing Partner i DuLac Familj Office Ltd. i Zurich. Han har lång erfarenhet av kapitalförvaltning från både SEB och Swedbank, i Sverige och internationellt. Jan är medförfattare till flera böcker om kapitalmarknaden och är även styrelseledamot i SNS lokalförening i Zürich och i Scientia Fund Management.
”Rådgivning på värdepappersmarknaden” är framtagen av Liber utifrån SwedSec:s kunskapskrav för Licensieringstest för rådgivare. Boken är anpassad till 2015 års kunskapskrav och ger aktuella, grundläggande kunskaper. Kunskapskraven utgör en grundnivå av kunskap som licenshavare i målgruppen måste ha, oavsett arbetsuppgift er och roll. Författarnas ambition är att boken ska bli ett bra hjälpmedel för den som står inför sin licensiering.

Läs mer
SwedSec ansvarar för licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen, genom att säkerställa en hög kunskapsnivå hos de anställda.
Författarna har lång erfarenhet från värdepappersmarknaden, utifrån en rad olika roller.

Om författarna
Mats Beckman är bolagsjurist hos Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, och var tidigare verksam inom olika företag på den svenska finansmarknaden. Han var bl.a. ansvarig för compliance inom SEB:s division Stora Företag & Institutioner fram till oktober 2014 och som ledamot i SwedSec:s prövningsnämnd. Han har tidigare också haft befattningar som chefsjurist på Nasdaq OMX Nordiska Börs, bolagsjurist hos VPC (nu Euroclear Sweden) och som kansliråd/rättssakkunnig på Finansdepartementets värdepappersmarknadsenhet.
Magnus Björkman är vice vd för Folksam Fondförsäkring AB. Han har tidigare arbetat som advokat på Linklaters Advokatbyrå, varit chef för Compliancefunktionen på Danske Bank i Sverige samt rättsenhetschef på Finansinspektionen. Magnus är specialist på finansmarknadsfrågor och särskilt inriktad på finansiell rådgivning.
Robert Dahlström är jur.kand. och har mångårig erfarenhet inom finans- och försäkringsbranschen. Han är föredragande i Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd och driver idag juristfirman RODA Finans & Juridik AB med specialisering inom finans och försäkring, med uppdrag från aktörer som InsureSec. Robert har tidigare arbetat som biträdande jurist på en advokatfirma med specialisering inom pensionsrätt, arbetat som licensierad försäkringsförmedlare samt varit ägare av och delägare i försäkringsförmedlarföretagen.
Ella Grundell är idag Skattejurist på Swedbank och arbetar med internationella skattefrågor. Hon har tidigare varit verksam som bolagsjurist vid Euroclear Sweden AB, med särskild inriktning på bolagsrätt, värdepappersrätt, skatterätt och compliance-frågor. Hon har även varit expert i Fiscal Compliance Group (FISCO) i EU kommissionen samt i Aktievinstkontrollutredningen på Finansdepartementet.
Erik Holmstrand är civilingenjör inom teknisk fysik (Lunds Tekniska högskola) och civilekonom (Ekonomihögskolan i Lund). Han arbetar som analytiker på Danske Bank med fokus på modeller för risk- och skatterådgivning inom private banking.
Lennart Lundquist, civ.ek, har över 40 års erfarenhet av bank inom området investeringsrådgivning och Wealth Management. Han har även arbetat flera år med projekt inom samma områden i de skandinaviska länderna samt i Luxemburg.
Urban Rydin är jur.dr och chef för Skattebyrån inom LRF Konsult. Han är skatteansvarig inom Lantbrukarnas Riksförbund och har uppdrag som expert i flera statliga skatteutredningar.
Alf-Peter Svensson är advokat och delägare vid Grönberg Advokatbyrå, med särskild inriktning på värdepappersmarknadsrätt. Han har lång erfarenhet från värdepappersmarknaden, bland annat som värdepappersjurist inom SEB samt som chefsjurist och Compliance Officer hos Nordiska Fondkommission.
Jan Wiberg är grundare av och Managing Partner i DuLac Familj Office Ltd. i Zurich. Han har lång erfarenhet av kapitalförvaltning från både SEB och Swedbank, i Sverige och internationellt. Jan är medförfattare till flera böcker om kapitalmarknaden och är även styrelseledamot i SNS lokalförening i Zürich och i Scientia Fund Management.
Begagnad bok
500 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
500 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar