Rättfallskonkordans; Hans-Heinrich Vogel; 1976

Rättfallskonkordans Upplaga 1

av Hans-Heinrich Vogel
Högsta domstolens rättspraxis under åren 1874 till 1888 är till stor del offentliggjord genom två med varandra konkurrerande juridiska tidskrifter. Sedan 1864 utkom Tidskrift för Lagstiftning, Lagskipning och Förvaltning (NT), utgiven av justitierådet Christian Naumann till hans död den 30 augusti 1888. Därefter utgavs tidskriften till 1888 års slut av dåvarande rådmannen i Stockholm Walfrid Billing, som hade medverkat vid tidskriftens redigering alltsedan begynnelsen 1864.
1874 började vice häradshövdingen Gustaf Birger Anders Holm utgiva en egen samling av prejudikat från Högsta domstolen under titeln Nytt Juridiskt Arkiv (NJA), från och med 1876 med undertiteln Afd.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Högsta domstolens rättspraxis under åren 1874 till 1888 är till stor del offentliggjord genom två med varandra konkurrerande juridiska tidskrifter. Sedan 1864 utkom Tidskrift för Lagstiftning, Lagskipning och Förvaltning (NT), utgiven av justitierådet Christian Naumann till hans död den 30 augusti 1888. Därefter utgavs tidskriften till 1888 års slut av dåvarande rådmannen i Stockholm Walfrid Billing, som hade medverkat vid tidskriftens redigering alltsedan begynnelsen 1864.
1874 började vice häradshövdingen Gustaf Birger Anders Holm utgiva en egen samling av prejudikat från Högsta domstolen under titeln Nytt Juridiskt Arkiv (NJA), från och med 1876 med undertiteln Afd.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1976
ISBN: 9789154408115
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 94 st
Högsta domstolens rättspraxis under åren 1874 till 1888 är till stor del offentliggjord genom två med varandra konkurrerande juridiska tidskrifter. Sedan 1864 utkom Tidskrift för Lagstiftning, Lagskipning och Förvaltning (NT), utgiven av justitierådet Christian Naumann till hans död den 30 augusti 1888. Därefter utgavs tidskriften till 1888 års slut av dåvarande rådmannen i Stockholm Walfrid Billing, som hade medverkat vid tidskriftens redigering alltsedan begynnelsen 1864.
1874 började vice häradshövdingen Gustaf Birger Anders Holm utgiva en egen samling av prejudikat från Högsta domstolen under titeln Nytt Juridiskt Arkiv (NJA), från och med 1876 med undertiteln Afd.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Högsta domstolens rättspraxis under åren 1874 till 1888 är till stor del offentliggjord genom två med varandra konkurrerande juridiska tidskrifter. Sedan 1864 utkom Tidskrift för Lagstiftning, Lagskipning och Förvaltning (NT), utgiven av justitierådet Christian Naumann till hans död den 30 augusti 1888. Därefter utgavs tidskriften till 1888 års slut av dåvarande rådmannen i Stockholm Walfrid Billing, som hade medverkat vid tidskriftens redigering alltsedan begynnelsen 1864.
1874 började vice häradshövdingen Gustaf Birger Anders Holm utgiva en egen samling av prejudikat från Högsta domstolen under titeln Nytt Juridiskt Arkiv (NJA), från och med 1876 med undertiteln Afd.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)