Religion - människor och tro; Björn Falkevall, Annika Thor, Ewa Wärmegård; 2001

Religion - människor och tro Upplaga 1

av Björn Falkevall, Annika Thor, Ewa Wärmegård
Religion - Människor och tro kännetecknas av att livsfrågor och etik ges stort utrymme och av att frågeställningarna utgår från elevernas egen verklighet.

Läs mer
Boken betonar samband och likheter mellan religionerna, men lyfter också fram olikheterna. Varje världsreligion presenteras efter en och samma modell, vilket gör jämförelser möjliga.
Varje kapitel:
· ger möjlighet till inlevelse, diskussion och reflexion. De många uppgifterna stimulerar eleverna till egen aktivitet och självständigt tänkande.
· använder skönlitteratur eller myter som väg till kunskap, vid sidan av det mer faktabetonade stoffet.
· har en spännande illustrering som kompletterar och förstärker texterna.
Boken finns inläst hos Inläsningstjänst.
Religion - Människor och tro kännetecknas av att livsfrågor och etik ges stort utrymme och av att frågeställningarna utgår från elevernas egen verklighet.

Läs mer
Boken betonar samband och likheter mellan religionerna, men lyfter också fram olikheterna. Varje världsreligion presenteras efter en och samma modell, vilket gör jämförelser möjliga.
Varje kapitel:
· ger möjlighet till inlevelse, diskussion och reflexion. De många uppgifterna stimulerar eleverna till egen aktivitet och självständigt tänkande.
· använder skönlitteratur eller myter som väg till kunskap, vid sidan av det mer faktabetonade stoffet.
· har en spännande illustrering som kompletterar och förstärker texterna.
Boken finns inläst hos Inläsningstjänst.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2001
ISBN: 9789121183311
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 192 st
Religion - Människor och tro kännetecknas av att livsfrågor och etik ges stort utrymme och av att frågeställningarna utgår från elevernas egen verklighet.

Läs mer
Boken betonar samband och likheter mellan religionerna, men lyfter också fram olikheterna. Varje världsreligion presenteras efter en och samma modell, vilket gör jämförelser möjliga.
Varje kapitel:
· ger möjlighet till inlevelse, diskussion och reflexion. De många uppgifterna stimulerar eleverna till egen aktivitet och självständigt tänkande.
· använder skönlitteratur eller myter som väg till kunskap, vid sidan av det mer faktabetonade stoffet.
· har en spännande illustrering som kompletterar och förstärker texterna.
Boken finns inläst hos Inläsningstjänst.
Religion - Människor och tro kännetecknas av att livsfrågor och etik ges stort utrymme och av att frågeställningarna utgår från elevernas egen verklighet.

Läs mer
Boken betonar samband och likheter mellan religionerna, men lyfter också fram olikheterna. Varje världsreligion presenteras efter en och samma modell, vilket gör jämförelser möjliga.
Varje kapitel:
· ger möjlighet till inlevelse, diskussion och reflexion. De många uppgifterna stimulerar eleverna till egen aktivitet och självständigt tänkande.
· använder skönlitteratur eller myter som väg till kunskap, vid sidan av det mer faktabetonade stoffet.
· har en spännande illustrering som kompletterar och förstärker texterna.
Boken finns inläst hos Inläsningstjänst.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)