Retorikboken : en grundläggande arbetsmodell i 12 steg för åk 3-9; Karin Beronius, Lena Nilsson; 2022
endast ny

Retorikboken : en grundläggande arbetsmodell i 12 steg för åk 3-9 Upplaga 2

av Karin Beronius, Lena Nilsson
Retorikundervisningen ska vara ett praktiskt verktyg för alla stadier och alla ämnen i skolan. Även om boken främst riktar sig till grundskolans åk 3-9, kan den användas också på gymnasiet som en inkörsport till ­arbetet med retorik. Den är så enkel att använda att man, även om man aldrig tidigare har arbetat med retorik, tillsammans med eleverna kan arbeta sig fram genom boken samtidigt som man lär sig ha riktigt roligt tillsammans. I 12 steg går vi igenom ­retorikens grundbegrepp och ­beprövade arbetsmetoder. I Retorikboken ingår fler än 100 övningar, som får kopieras fritt. Boken tillägnas alla Sveriges lärare, elever och föräldrar. Enligt läroplanen ska undervisningen i svenska ge eleverna möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära för att tänka, kommunicera, lära, lyssna aktivt och uttrycka känslor. Retorik är kunskap för livet och vi menar att det är lika viktigt som att lära sig skriva. Att arbeta med språket, språkandet, att kunna hålla tal, ­anföranden och ­presentationer, att kunna tala, lyssna, samtala och argumentera, är en kunskap som borde höra till de grundläggande färdig­heterna i dagens kommu­nikationssamhälle, en praktisk kunskap till nytta och glädje genom hela utbildningstiden såväl under skoltid som fritid från grundskola upp till högskolenivå och därefter i både yrkes- och privatliv.

Boken som fostrar barnen till empatiska, respektfulla, vältaliga och välmående individer. Boken är ett måste i varje klassrum. Boken vi har väntat länge på är nu här. Den behövs akut i våra skolor.

Beronius, Karin Retorikboken Publiceras i BTJ-häftet nr 13, 2022. Lektör Michael Economou Recension: Författarna Karin Beronius och Lena Nilsson visar djup förtrogenhet med ämnet, uppbyggd under många års skolpraktik och samt flera retorikprojekt i fortbildningssammanhang, bland annat på universitet och högskolor. ...den är lätt att arbeta med. ... innehållet ska tjäna som ett praktiskt verktyg för alla ämnen och stadier, förmår också entusiasmera och bejaka vår svenska demokratis grundläggande värden, framför allt yttrandefriheten. Tron på elevers förmåga,...ett tillåtande klassrumsklimat, vilket i sin tur förutsätter trygghetsskapande tillitsövningar.... Berättande, aktivt lyssnande, minnesteknik, framförandeövningar, ge och ta kritik, röst- och avslappningsövningar, teoriavsnitt samt exempel på individ- och gruppövningar tillhör bokens matnyttigheter, som presenteras tydligt och klart. Allt kopplas samtidigt dels till styrdokument och målplaner...
Retorikundervisningen ska vara ett praktiskt verktyg för alla stadier och alla ämnen i skolan. Även om boken främst riktar sig till grundskolans åk 3-9, kan den användas också på gymnasiet som en inkörsport till ­arbetet med retorik. Den är så enkel att använda att man, även om man aldrig tidigare har arbetat med retorik, tillsammans med eleverna kan arbeta sig fram genom boken samtidigt som man lär sig ha riktigt roligt tillsammans. I 12 steg går vi igenom ­retorikens grundbegrepp och ­beprövade arbetsmetoder. I Retorikboken ingår fler än 100 övningar, som får kopieras fritt. Boken tillägnas alla Sveriges lärare, elever och föräldrar. Enligt läroplanen ska undervisningen i svenska ge eleverna möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära för att tänka, kommunicera, lära, lyssna aktivt och uttrycka känslor. Retorik är kunskap för livet och vi menar att det är lika viktigt som att lära sig skriva. Att arbeta med språket, språkandet, att kunna hålla tal, ­anföranden och ­presentationer, att kunna tala, lyssna, samtala och argumentera, är en kunskap som borde höra till de grundläggande färdig­heterna i dagens kommu­nikationssamhälle, en praktisk kunskap till nytta och glädje genom hela utbildningstiden såväl under skoltid som fritid från grundskola upp till högskolenivå och därefter i både yrkes- och privatliv.

Boken som fostrar barnen till empatiska, respektfulla, vältaliga och välmående individer. Boken är ett måste i varje klassrum. Boken vi har väntat länge på är nu här. Den behövs akut i våra skolor.

Beronius, Karin Retorikboken Publiceras i BTJ-häftet nr 13, 2022. Lektör Michael Economou Recension: Författarna Karin Beronius och Lena Nilsson visar djup förtrogenhet med ämnet, uppbyggd under många års skolpraktik och samt flera retorikprojekt i fortbildningssammanhang, bland annat på universitet och högskolor. ...den är lätt att arbeta med. ... innehållet ska tjäna som ett praktiskt verktyg för alla ämnen och stadier, förmår också entusiasmera och bejaka vår svenska demokratis grundläggande värden, framför allt yttrandefriheten. Tron på elevers förmåga,...ett tillåtande klassrumsklimat, vilket i sin tur förutsätter trygghetsskapande tillitsövningar.... Berättande, aktivt lyssnande, minnesteknik, framförandeövningar, ge och ta kritik, röst- och avslappningsövningar, teoriavsnitt samt exempel på individ- och gruppövningar tillhör bokens matnyttigheter, som presenteras tydligt och klart. Allt kopplas samtidigt dels till styrdokument och målplaner...
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2022
ISBN: 9789188925725
Förlag: Bokförlaget K&R
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 241 st
Retorikundervisningen ska vara ett praktiskt verktyg för alla stadier och alla ämnen i skolan. Även om boken främst riktar sig till grundskolans åk 3-9, kan den användas också på gymnasiet som en inkörsport till ­arbetet med retorik. Den är så enkel att använda att man, även om man aldrig tidigare har arbetat med retorik, tillsammans med eleverna kan arbeta sig fram genom boken samtidigt som man lär sig ha riktigt roligt tillsammans. I 12 steg går vi igenom ­retorikens grundbegrepp och ­beprövade arbetsmetoder. I Retorikboken ingår fler än 100 övningar, som får kopieras fritt. Boken tillägnas alla Sveriges lärare, elever och föräldrar. Enligt läroplanen ska undervisningen i svenska ge eleverna möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära för att tänka, kommunicera, lära, lyssna aktivt och uttrycka känslor. Retorik är kunskap för livet och vi menar att det är lika viktigt som att lära sig skriva. Att arbeta med språket, språkandet, att kunna hålla tal, ­anföranden och ­presentationer, att kunna tala, lyssna, samtala och argumentera, är en kunskap som borde höra till de grundläggande färdig­heterna i dagens kommu­nikationssamhälle, en praktisk kunskap till nytta och glädje genom hela utbildningstiden såväl under skoltid som fritid från grundskola upp till högskolenivå och därefter i både yrkes- och privatliv.

Boken som fostrar barnen till empatiska, respektfulla, vältaliga och välmående individer. Boken är ett måste i varje klassrum. Boken vi har väntat länge på är nu här. Den behövs akut i våra skolor.

Beronius, Karin Retorikboken Publiceras i BTJ-häftet nr 13, 2022. Lektör Michael Economou Recension: Författarna Karin Beronius och Lena Nilsson visar djup förtrogenhet med ämnet, uppbyggd under många års skolpraktik och samt flera retorikprojekt i fortbildningssammanhang, bland annat på universitet och högskolor. ...den är lätt att arbeta med. ... innehållet ska tjäna som ett praktiskt verktyg för alla ämnen och stadier, förmår också entusiasmera och bejaka vår svenska demokratis grundläggande värden, framför allt yttrandefriheten. Tron på elevers förmåga,...ett tillåtande klassrumsklimat, vilket i sin tur förutsätter trygghetsskapande tillitsövningar.... Berättande, aktivt lyssnande, minnesteknik, framförandeövningar, ge och ta kritik, röst- och avslappningsövningar, teoriavsnitt samt exempel på individ- och gruppövningar tillhör bokens matnyttigheter, som presenteras tydligt och klart. Allt kopplas samtidigt dels till styrdokument och målplaner...
Retorikundervisningen ska vara ett praktiskt verktyg för alla stadier och alla ämnen i skolan. Även om boken främst riktar sig till grundskolans åk 3-9, kan den användas också på gymnasiet som en inkörsport till ­arbetet med retorik. Den är så enkel att använda att man, även om man aldrig tidigare har arbetat med retorik, tillsammans med eleverna kan arbeta sig fram genom boken samtidigt som man lär sig ha riktigt roligt tillsammans. I 12 steg går vi igenom ­retorikens grundbegrepp och ­beprövade arbetsmetoder. I Retorikboken ingår fler än 100 övningar, som får kopieras fritt. Boken tillägnas alla Sveriges lärare, elever och föräldrar. Enligt läroplanen ska undervisningen i svenska ge eleverna möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära för att tänka, kommunicera, lära, lyssna aktivt och uttrycka känslor. Retorik är kunskap för livet och vi menar att det är lika viktigt som att lära sig skriva. Att arbeta med språket, språkandet, att kunna hålla tal, ­anföranden och ­presentationer, att kunna tala, lyssna, samtala och argumentera, är en kunskap som borde höra till de grundläggande färdig­heterna i dagens kommu­nikationssamhälle, en praktisk kunskap till nytta och glädje genom hela utbildningstiden såväl under skoltid som fritid från grundskola upp till högskolenivå och därefter i både yrkes- och privatliv.

Boken som fostrar barnen till empatiska, respektfulla, vältaliga och välmående individer. Boken är ett måste i varje klassrum. Boken vi har väntat länge på är nu här. Den behövs akut i våra skolor.

Beronius, Karin Retorikboken Publiceras i BTJ-häftet nr 13, 2022. Lektör Michael Economou Recension: Författarna Karin Beronius och Lena Nilsson visar djup förtrogenhet med ämnet, uppbyggd under många års skolpraktik och samt flera retorikprojekt i fortbildningssammanhang, bland annat på universitet och högskolor. ...den är lätt att arbeta med. ... innehållet ska tjäna som ett praktiskt verktyg för alla ämnen och stadier, förmår också entusiasmera och bejaka vår svenska demokratis grundläggande värden, framför allt yttrandefriheten. Tron på elevers förmåga,...ett tillåtande klassrumsklimat, vilket i sin tur förutsätter trygghetsskapande tillitsövningar.... Berättande, aktivt lyssnande, minnesteknik, framförandeövningar, ge och ta kritik, röst- och avslappningsövningar, teoriavsnitt samt exempel på individ- och gruppövningar tillhör bokens matnyttigheter, som presenteras tydligt och klart. Allt kopplas samtidigt dels till styrdokument och målplaner...
Ny bok
279 kr293 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
279 kr293 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)