Ritningsläsning grundkurs Lärarhandledning; Frank Eriksson; 2003

Ritningsläsning grundkurs Lärarhandledning Upplaga 4

av Frank Eriksson
Läs mer
Läromedlet är lämpligt både för lärarledd undervisning och självstudier.
Faktabok
Färg i figurerna, stor och lättläst stil och skalenliga figurer.
Övningshäfte
Övningarna följer avsnitten i faktaboken. Tre typer av ritningar ingår: sammanställnings-, detalj- och tabellritningar.
Lärarhandledning
Innehåller lösningar till samtliga övningar
Byggsats
Till en del av övningarna i övningshäftet används en byggsats. Av byggsatsens delar ska eleven bl.a. "tillverka" olika föremål efter givna ritningar.
Läs mer
Läromedlet är lämpligt både för lärarledd undervisning och självstudier.
Faktabok
Färg i figurerna, stor och lättläst stil och skalenliga figurer.
Övningshäfte
Övningarna följer avsnitten i faktaboken. Tre typer av ritningar ingår: sammanställnings-, detalj- och tabellritningar.
Lärarhandledning
Innehåller lösningar till samtliga övningar
Byggsats
Till en del av övningarna i övningshäftet används en byggsats. Av byggsatsens delar ska eleven bl.a. "tillverka" olika föremål efter givna ritningar.
Upplaga: 4e upplagan
Utgiven: 2003
ISBN: 9789147018079
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 36 st
Läs mer
Läromedlet är lämpligt både för lärarledd undervisning och självstudier.
Faktabok
Färg i figurerna, stor och lättläst stil och skalenliga figurer.
Övningshäfte
Övningarna följer avsnitten i faktaboken. Tre typer av ritningar ingår: sammanställnings-, detalj- och tabellritningar.
Lärarhandledning
Innehåller lösningar till samtliga övningar
Byggsats
Till en del av övningarna i övningshäftet används en byggsats. Av byggsatsens delar ska eleven bl.a. "tillverka" olika föremål efter givna ritningar.
Läs mer
Läromedlet är lämpligt både för lärarledd undervisning och självstudier.
Faktabok
Färg i figurerna, stor och lättläst stil och skalenliga figurer.
Övningshäfte
Övningarna följer avsnitten i faktaboken. Tre typer av ritningar ingår: sammanställnings-, detalj- och tabellritningar.
Lärarhandledning
Innehåller lösningar till samtliga övningar
Byggsats
Till en del av övningarna i övningshäftet används en byggsats. Av byggsatsens delar ska eleven bl.a. "tillverka" olika föremål efter givna ritningar.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)