Robotik; Lars Asplund; 2011

Robotik Upplaga 1

av Lars Asplund
Detta är den första heltäckande boken i ämnet robotik som beskriver alla tekniska aspekter av en robot. Robotiken förutspås få en mycket stor genomslagskraft i vårt moderna samhälle, inte bara inom industrin utan även inom verksamheter som idag framstår som omöjliga att automatisera.

Läs mer
Boken behandlar allt från hur man mekaniskt utformar en robot, till hur man får den att utföra avsedda uppgifter: sensorer och aktuatorer för uppfattnings- och reaktionsförmåga, elektronik för kommunikation och signalhantering, datateknik och programmering för styrning. Boken tar upp den teori som behövs för att förstå hur en robot fungerar och vägleder i det praktiska arbetet med att bygga en robot. Innehållet är lämpligt för en grundkurs i robotik eller mekatronik på universitetsnivå eller som fördjupning för den intresserade gymnasieingenjören.

Om författarna
Lars Asplund är professor i datateknik på Mälardalens högskola, där han 2003 startade Sveriges första civilingenjörsprogram i robotik. Förutom att vara ansvarig för utbildningen i robotik, bedriver han forskning i robotikområden som lärande system och realtids- och säkerhetskritiska system. Sin akademiska bana började Lars Asplund vid Uppsala universitet där han erhöll sin docentkompetens i fysik. Forskningen gled sedan gradvis över till datavetenskap. Även elektroniken har varit ett stort intresse och resulterat i nio böcker på populärvetenskaplig nivå.
Detta är den första heltäckande boken i ämnet robotik som beskriver alla tekniska aspekter av en robot. Robotiken förutspås få en mycket stor genomslagskraft i vårt moderna samhälle, inte bara inom industrin utan även inom verksamheter som idag framstår som omöjliga att automatisera.

Läs mer
Boken behandlar allt från hur man mekaniskt utformar en robot, till hur man får den att utföra avsedda uppgifter: sensorer och aktuatorer för uppfattnings- och reaktionsförmåga, elektronik för kommunikation och signalhantering, datateknik och programmering för styrning. Boken tar upp den teori som behövs för att förstå hur en robot fungerar och vägleder i det praktiska arbetet med att bygga en robot. Innehållet är lämpligt för en grundkurs i robotik eller mekatronik på universitetsnivå eller som fördjupning för den intresserade gymnasieingenjören.

Om författarna
Lars Asplund är professor i datateknik på Mälardalens högskola, där han 2003 startade Sveriges första civilingenjörsprogram i robotik. Förutom att vara ansvarig för utbildningen i robotik, bedriver han forskning i robotikområden som lärande system och realtids- och säkerhetskritiska system. Sin akademiska bana började Lars Asplund vid Uppsala universitet där han erhöll sin docentkompetens i fysik. Forskningen gled sedan gradvis över till datavetenskap. Även elektroniken har varit ett stort intresse och resulterat i nio böcker på populärvetenskaplig nivå.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2011
ISBN: 9789147019410
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 512 st
Detta är den första heltäckande boken i ämnet robotik som beskriver alla tekniska aspekter av en robot. Robotiken förutspås få en mycket stor genomslagskraft i vårt moderna samhälle, inte bara inom industrin utan även inom verksamheter som idag framstår som omöjliga att automatisera.

Läs mer
Boken behandlar allt från hur man mekaniskt utformar en robot, till hur man får den att utföra avsedda uppgifter: sensorer och aktuatorer för uppfattnings- och reaktionsförmåga, elektronik för kommunikation och signalhantering, datateknik och programmering för styrning. Boken tar upp den teori som behövs för att förstå hur en robot fungerar och vägleder i det praktiska arbetet med att bygga en robot. Innehållet är lämpligt för en grundkurs i robotik eller mekatronik på universitetsnivå eller som fördjupning för den intresserade gymnasieingenjören.

Om författarna
Lars Asplund är professor i datateknik på Mälardalens högskola, där han 2003 startade Sveriges första civilingenjörsprogram i robotik. Förutom att vara ansvarig för utbildningen i robotik, bedriver han forskning i robotikområden som lärande system och realtids- och säkerhetskritiska system. Sin akademiska bana började Lars Asplund vid Uppsala universitet där han erhöll sin docentkompetens i fysik. Forskningen gled sedan gradvis över till datavetenskap. Även elektroniken har varit ett stort intresse och resulterat i nio böcker på populärvetenskaplig nivå.
Detta är den första heltäckande boken i ämnet robotik som beskriver alla tekniska aspekter av en robot. Robotiken förutspås få en mycket stor genomslagskraft i vårt moderna samhälle, inte bara inom industrin utan även inom verksamheter som idag framstår som omöjliga att automatisera.

Läs mer
Boken behandlar allt från hur man mekaniskt utformar en robot, till hur man får den att utföra avsedda uppgifter: sensorer och aktuatorer för uppfattnings- och reaktionsförmåga, elektronik för kommunikation och signalhantering, datateknik och programmering för styrning. Boken tar upp den teori som behövs för att förstå hur en robot fungerar och vägleder i det praktiska arbetet med att bygga en robot. Innehållet är lämpligt för en grundkurs i robotik eller mekatronik på universitetsnivå eller som fördjupning för den intresserade gymnasieingenjören.

Om författarna
Lars Asplund är professor i datateknik på Mälardalens högskola, där han 2003 startade Sveriges första civilingenjörsprogram i robotik. Förutom att vara ansvarig för utbildningen i robotik, bedriver han forskning i robotikområden som lärande system och realtids- och säkerhetskritiska system. Sin akademiska bana började Lars Asplund vid Uppsala universitet där han erhöll sin docentkompetens i fysik. Forskningen gled sedan gradvis över till datavetenskap. Även elektroniken har varit ett stort intresse och resulterat i nio böcker på populärvetenskaplig nivå.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)