Safari Östafrika; P-O Johansson, Monica Johansson; 2014

Safari Östafrika Upplaga 5

av P-O Johansson, Monica Johansson
På få platser i världen möter man det verkliga ursprunget på så nära håll som bland Östafrikas vilda djur. Döden och livet förutsätter varandra. Bara ljuset skiljer natt från dag, liv och rörelse upphör aldrig. Det nästan ofattbart sinnrika samspelet i näringskedjan ger plats åt alla. Varje del av gräsets strå, varje löv, varje trädgren har sin särskilda plats i ett välutvecklat ekologiskt system. Ett oändligt antal gränser delar in savanner, skogar och vattendrag i ett system av revir, betesplatser, vandringsvägar och arenor för kamper på liv och död. Denna bok är en vägledning in i det vilda Östafrikas djurliv.
På få platser i världen möter man det verkliga ursprunget på så nära håll som bland Östafrikas vilda djur. Döden och livet förutsätter varandra. Bara ljuset skiljer natt från dag, liv och rörelse upphör aldrig. Det nästan ofattbart sinnrika samspelet i näringskedjan ger plats åt alla. Varje del av gräsets strå, varje löv, varje trädgren har sin särskilda plats i ett välutvecklat ekologiskt system. Ett oändligt antal gränser delar in savanner, skogar och vattendrag i ett system av revir, betesplatser, vandringsvägar och arenor för kamper på liv och död. Denna bok är en vägledning in i det vilda Östafrikas djurliv.
Upplaga: 5e upplagan
Utgiven: 2014
ISBN: 9789163301292
Förlag: Angalia
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 168 st
På få platser i världen möter man det verkliga ursprunget på så nära håll som bland Östafrikas vilda djur. Döden och livet förutsätter varandra. Bara ljuset skiljer natt från dag, liv och rörelse upphör aldrig. Det nästan ofattbart sinnrika samspelet i näringskedjan ger plats åt alla. Varje del av gräsets strå, varje löv, varje trädgren har sin särskilda plats i ett välutvecklat ekologiskt system. Ett oändligt antal gränser delar in savanner, skogar och vattendrag i ett system av revir, betesplatser, vandringsvägar och arenor för kamper på liv och död. Denna bok är en vägledning in i det vilda Östafrikas djurliv.
På få platser i världen möter man det verkliga ursprunget på så nära håll som bland Östafrikas vilda djur. Döden och livet förutsätter varandra. Bara ljuset skiljer natt från dag, liv och rörelse upphör aldrig. Det nästan ofattbart sinnrika samspelet i näringskedjan ger plats åt alla. Varje del av gräsets strå, varje löv, varje trädgren har sin särskilda plats i ett välutvecklat ekologiskt system. Ett oändligt antal gränser delar in savanner, skogar och vattendrag i ett system av revir, betesplatser, vandringsvägar och arenor för kamper på liv och död. Denna bok är en vägledning in i det vilda Östafrikas djurliv.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)