Säker utryckning. Krasch och prevention vid utryckningskörning; Jörgen Lundälv; 2006

Säker utryckning. Krasch och prevention vid utryckningskörning Upplaga 1

av Jörgen Lundälv
Trafikolyckor och kraschvåld med utryckningsfordon får ofta förödande konsekvenser för alla inblandande – personal, patienter och medtrafikanter. Hittills har detta varit lite uppmärksammade problem. I boken Säker utryckning beskrivs olyckor med polis-, ambulans- och räddningsfordon i de nordiska länderna liksom en rad skadeförebyggande insatser. Praktik och forskning i förening.

Boken är till för alla som kör eller kommer att köra ett utryckningsfordon och som behöver veta mer om risker med höghastighetskörning och framför allt konsekvenser av kraschvåldet. Den vänder sig också till utbildningssamordnare och till arbetsgivare som har ansvar för körutbildning inom området. Boken, som är den första av sitt slag i Norden, inleds med ett förord av Christer Johansson, utbildningsledare vid Ambulanssjukvården i Dalarna.

Jörgen Lundälv är forskare, journalist och socionom samt författare till flera böcker inom trafikskadeområdet. Idag är han verksam som universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet och docent i trafikmedicin vid Umeå universitet.
Trafikolyckor och kraschvåld med utryckningsfordon får ofta förödande konsekvenser för alla inblandande – personal, patienter och medtrafikanter. Hittills har detta varit lite uppmärksammade problem. I boken Säker utryckning beskrivs olyckor med polis-, ambulans- och räddningsfordon i de nordiska länderna liksom en rad skadeförebyggande insatser. Praktik och forskning i förening.

Boken är till för alla som kör eller kommer att köra ett utryckningsfordon och som behöver veta mer om risker med höghastighetskörning och framför allt konsekvenser av kraschvåldet. Den vänder sig också till utbildningssamordnare och till arbetsgivare som har ansvar för körutbildning inom området. Boken, som är den första av sitt slag i Norden, inleds med ett förord av Christer Johansson, utbildningsledare vid Ambulanssjukvården i Dalarna.

Jörgen Lundälv är forskare, journalist och socionom samt författare till flera böcker inom trafikskadeområdet. Idag är han verksam som universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet och docent i trafikmedicin vid Umeå universitet.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2006
ISBN: 9789171111371
Förlag: Mayers / Meyer Information och förlag
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 159 st
Trafikolyckor och kraschvåld med utryckningsfordon får ofta förödande konsekvenser för alla inblandande – personal, patienter och medtrafikanter. Hittills har detta varit lite uppmärksammade problem. I boken Säker utryckning beskrivs olyckor med polis-, ambulans- och räddningsfordon i de nordiska länderna liksom en rad skadeförebyggande insatser. Praktik och forskning i förening.

Boken är till för alla som kör eller kommer att köra ett utryckningsfordon och som behöver veta mer om risker med höghastighetskörning och framför allt konsekvenser av kraschvåldet. Den vänder sig också till utbildningssamordnare och till arbetsgivare som har ansvar för körutbildning inom området. Boken, som är den första av sitt slag i Norden, inleds med ett förord av Christer Johansson, utbildningsledare vid Ambulanssjukvården i Dalarna.

Jörgen Lundälv är forskare, journalist och socionom samt författare till flera böcker inom trafikskadeområdet. Idag är han verksam som universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet och docent i trafikmedicin vid Umeå universitet.
Trafikolyckor och kraschvåld med utryckningsfordon får ofta förödande konsekvenser för alla inblandande – personal, patienter och medtrafikanter. Hittills har detta varit lite uppmärksammade problem. I boken Säker utryckning beskrivs olyckor med polis-, ambulans- och räddningsfordon i de nordiska länderna liksom en rad skadeförebyggande insatser. Praktik och forskning i förening.

Boken är till för alla som kör eller kommer att köra ett utryckningsfordon och som behöver veta mer om risker med höghastighetskörning och framför allt konsekvenser av kraschvåldet. Den vänder sig också till utbildningssamordnare och till arbetsgivare som har ansvar för körutbildning inom området. Boken, som är den första av sitt slag i Norden, inleds med ett förord av Christer Johansson, utbildningsledare vid Ambulanssjukvården i Dalarna.

Jörgen Lundälv är forskare, journalist och socionom samt författare till flera böcker inom trafikskadeområdet. Idag är han verksam som universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet och docent i trafikmedicin vid Umeå universitet.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)