Sjuksköterskans omvårdnadskunnande; Birgitta Klang, Ingrid Thorell-Ekstrand; 2014
spara 59%
5+ säljare

Sjuksköterskans omvårdnadskunnande Upplaga 1

av Birgitta Klang, Ingrid Thorell-Ekstrand
Sjuksköterskans Omvardnadskunnande ar den idealiska boken för svenska sjuksköterskor. Sjuksköterskans Omvardnadskunnande ar baserad pa Fundamentals of Nursing av Kozier, Erb, Berman och Snyder och den svenska utgavan har bearbetats av ett mycket erfaret team av svenska forskare och förelasare. 

 

Texten ar omfattande och har genomgaende ett praktiskt perspektiv som ger en grundlig inblick i amnet.

 

Boken tar bland annat upp omvardnadens historiska utveckling, lagar och traditioner, halsa och ohalsa, etik och sakerhet i vardandet, infektionskontroll och hygien, hud och sar, fysisk aktivitet, atandet, vatskebalans och utsöndringar, smarta, akut omhandertagande, palliativ vard. 

 

Pa ett pedagogiskt och informativt satt levandegörs materialet samtidigt som studenterna far en god insikt i praktiskt arbete med hjalp av:

 

Berattelse fran varden inleder de flesta kapitel och har som syfte att visa nagot som en sjuksköterska kan möta, med sikte pa kapitlets innehall. 
OmvΣrdnadsprocessen ar utöver ett sarskilt kapitel ocksa en rubrik i flera kapitel. Dar papekas under Bedömning sadant som kan behöva sarskilt observeras,  anvandbara skalor och bedömningsinstrument presenteras och ges referenser.  
Begreppet omvardnadsdiagnoser ges utrymme, ofta med exempel fran NANDA-klassifikationen. 
Nar det ar relevant presenteras den fysiologi som behövs för att första patientens symtom och varför viss omvardnad behöver utföras. 
Forskning i fokus – forskningsstudier som anvands som stöd  i form av informativa rutor.  
Arbetsledande synpunkter ges i samband med omvardnadsatgarder som ofta utförs av annan vardpersonal och dar sjuksköterskan har ett arbetsledande ansvar.
 

 

Bokens hanvisningar till Vardhandboken gör att atgarder presenteras sakert och uppdaterat.

 

 

Birgitta Klang och Ingrid Thorell-Ekstrand (bada leg sjuksköterskor, doktorer i medicinsk vetenskap, tidigare lektorer vid Röda Korsets Högskola och Karolinska Universitetssjukhuset) ar bokens huvudredaktörer. De har arbetat med ett mycket erfaret författarteam som tillsammans har bred kunskap och gedigen erfarenhet 
av undervisning inom ™mnet.
Sjuksköterskans Omvardnadskunnande ar den idealiska boken för svenska sjuksköterskor. Sjuksköterskans Omvardnadskunnande ar baserad pa Fundamentals of Nursing av Kozier, Erb, Berman och Snyder och den svenska utgavan har bearbetats av ett mycket erfaret team av svenska forskare och förelasare. 

 

Texten ar omfattande och har genomgaende ett praktiskt perspektiv som ger en grundlig inblick i amnet.

 

Boken tar bland annat upp omvardnadens historiska utveckling, lagar och traditioner, halsa och ohalsa, etik och sakerhet i vardandet, infektionskontroll och hygien, hud och sar, fysisk aktivitet, atandet, vatskebalans och utsöndringar, smarta, akut omhandertagande, palliativ vard. 

 

Pa ett pedagogiskt och informativt satt levandegörs materialet samtidigt som studenterna far en god insikt i praktiskt arbete med hjalp av:

 

Berattelse fran varden inleder de flesta kapitel och har som syfte att visa nagot som en sjuksköterska kan möta, med sikte pa kapitlets innehall. 
OmvΣrdnadsprocessen ar utöver ett sarskilt kapitel ocksa en rubrik i flera kapitel. Dar papekas under Bedömning sadant som kan behöva sarskilt observeras,  anvandbara skalor och bedömningsinstrument presenteras och ges referenser.  
Begreppet omvardnadsdiagnoser ges utrymme, ofta med exempel fran NANDA-klassifikationen. 
Nar det ar relevant presenteras den fysiologi som behövs för att första patientens symtom och varför viss omvardnad behöver utföras. 
Forskning i fokus – forskningsstudier som anvands som stöd  i form av informativa rutor.  
Arbetsledande synpunkter ges i samband med omvardnadsatgarder som ofta utförs av annan vardpersonal och dar sjuksköterskan har ett arbetsledande ansvar.
 

 

Bokens hanvisningar till Vardhandboken gör att atgarder presenteras sakert och uppdaterat.

 

 

Birgitta Klang och Ingrid Thorell-Ekstrand (bada leg sjuksköterskor, doktorer i medicinsk vetenskap, tidigare lektorer vid Röda Korsets Högskola och Karolinska Universitetssjukhuset) ar bokens huvudredaktörer. De har arbetat med ett mycket erfaret författarteam som tillsammans har bred kunskap och gedigen erfarenhet 
av undervisning inom ™mnet.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2014
ISBN: 9780273744801
Förlag: Pearson Education
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 408 st
Sjuksköterskans Omvardnadskunnande ar den idealiska boken för svenska sjuksköterskor. Sjuksköterskans Omvardnadskunnande ar baserad pa Fundamentals of Nursing av Kozier, Erb, Berman och Snyder och den svenska utgavan har bearbetats av ett mycket erfaret team av svenska forskare och förelasare. 

 

Texten ar omfattande och har genomgaende ett praktiskt perspektiv som ger en grundlig inblick i amnet.

 

Boken tar bland annat upp omvardnadens historiska utveckling, lagar och traditioner, halsa och ohalsa, etik och sakerhet i vardandet, infektionskontroll och hygien, hud och sar, fysisk aktivitet, atandet, vatskebalans och utsöndringar, smarta, akut omhandertagande, palliativ vard. 

 

Pa ett pedagogiskt och informativt satt levandegörs materialet samtidigt som studenterna far en god insikt i praktiskt arbete med hjalp av:

 

Berattelse fran varden inleder de flesta kapitel och har som syfte att visa nagot som en sjuksköterska kan möta, med sikte pa kapitlets innehall. 
OmvΣrdnadsprocessen ar utöver ett sarskilt kapitel ocksa en rubrik i flera kapitel. Dar papekas under Bedömning sadant som kan behöva sarskilt observeras,  anvandbara skalor och bedömningsinstrument presenteras och ges referenser.  
Begreppet omvardnadsdiagnoser ges utrymme, ofta med exempel fran NANDA-klassifikationen. 
Nar det ar relevant presenteras den fysiologi som behövs för att första patientens symtom och varför viss omvardnad behöver utföras. 
Forskning i fokus – forskningsstudier som anvands som stöd  i form av informativa rutor.  
Arbetsledande synpunkter ges i samband med omvardnadsatgarder som ofta utförs av annan vardpersonal och dar sjuksköterskan har ett arbetsledande ansvar.
 

 

Bokens hanvisningar till Vardhandboken gör att atgarder presenteras sakert och uppdaterat.

 

 

Birgitta Klang och Ingrid Thorell-Ekstrand (bada leg sjuksköterskor, doktorer i medicinsk vetenskap, tidigare lektorer vid Röda Korsets Högskola och Karolinska Universitetssjukhuset) ar bokens huvudredaktörer. De har arbetat med ett mycket erfaret författarteam som tillsammans har bred kunskap och gedigen erfarenhet 
av undervisning inom ™mnet.
Sjuksköterskans Omvardnadskunnande ar den idealiska boken för svenska sjuksköterskor. Sjuksköterskans Omvardnadskunnande ar baserad pa Fundamentals of Nursing av Kozier, Erb, Berman och Snyder och den svenska utgavan har bearbetats av ett mycket erfaret team av svenska forskare och förelasare. 

 

Texten ar omfattande och har genomgaende ett praktiskt perspektiv som ger en grundlig inblick i amnet.

 

Boken tar bland annat upp omvardnadens historiska utveckling, lagar och traditioner, halsa och ohalsa, etik och sakerhet i vardandet, infektionskontroll och hygien, hud och sar, fysisk aktivitet, atandet, vatskebalans och utsöndringar, smarta, akut omhandertagande, palliativ vard. 

 

Pa ett pedagogiskt och informativt satt levandegörs materialet samtidigt som studenterna far en god insikt i praktiskt arbete med hjalp av:

 

Berattelse fran varden inleder de flesta kapitel och har som syfte att visa nagot som en sjuksköterska kan möta, med sikte pa kapitlets innehall. 
OmvΣrdnadsprocessen ar utöver ett sarskilt kapitel ocksa en rubrik i flera kapitel. Dar papekas under Bedömning sadant som kan behöva sarskilt observeras,  anvandbara skalor och bedömningsinstrument presenteras och ges referenser.  
Begreppet omvardnadsdiagnoser ges utrymme, ofta med exempel fran NANDA-klassifikationen. 
Nar det ar relevant presenteras den fysiologi som behövs för att första patientens symtom och varför viss omvardnad behöver utföras. 
Forskning i fokus – forskningsstudier som anvands som stöd  i form av informativa rutor.  
Arbetsledande synpunkter ges i samband med omvardnadsatgarder som ofta utförs av annan vardpersonal och dar sjuksköterskan har ett arbetsledande ansvar.
 

 

Bokens hanvisningar till Vardhandboken gör att atgarder presenteras sakert och uppdaterat.

 

 

Birgitta Klang och Ingrid Thorell-Ekstrand (bada leg sjuksköterskor, doktorer i medicinsk vetenskap, tidigare lektorer vid Röda Korsets Högskola och Karolinska Universitetssjukhuset) ar bokens huvudredaktörer. De har arbetat med ett mycket erfaret författarteam som tillsammans har bred kunskap och gedigen erfarenhet 
av undervisning inom ™mnet.
Begagnad bok
419 kr1015 krSpara 596 kr (59%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
419 kr1015 krSpara 596 kr (59%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar