Teoretiska grunder för vårdande; Maria Arman, Karin Dahlberg, Margaretha Ekebergh (red), Patrik Rytterström, Albertine Ranheim, Helena Dahlberg, Elisabeth Lindberg, Arne Rehnsfeldt; 2015
5+ säljare

Teoretiska grunder för vårdande Upplaga 1

av Maria Arman, Karin Dahlberg, Margaretha Ekebergh (red), Patrik Rytterström, Albertine Ranheim
m.fl.

Denna bok kastar ljus över teorin bakom vårdvetenskap på ett både överblickbart och fördjupat sätt, och tränger till kärnan i vad hälsa innebär och vad själva vårdandet handlar om. Att tillgodose behoven hos individer som behöver assistans, vägledning och stöd för att behålla eller återfå sin hälsa kräver gedigen kunskap och sund omdömesförmåga. "Teoretiska grunder för vårdande" erbjuder en förklaring av och vägledning i hur sjuksköterskor och andra yrkesverksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn kan tänka, känna och agera inom ett ständigt utvecklande vårdyrke.

Boken belyser vårdvetenskaplig teori på ett klart och fördjupande sätt, och tar oss rakt in i kärnan av vad hälsa och vård innebär. Författarna har sina teoretiska rötter både i livsvärldsteori och i en karitativ syn, två teorier som komplementerar varandra i såväl djup som bredd. Här framträder gemensamt patientperspektivet och betydelsen av mötet för utveckling av hälsa. I den andra reviderade upplagan har författarna framhävt det hälsofrämjande perspektivet ännu mer.

Denna bok ingår i en serie bestående av två delar: del 1 "Teoretiska grunder för vårdande" och del 2 "Praktiska grunder för omvårdnad" Texterna utgör en grund för studier inom omvårdnad och vårdvetenskap där aktuell vårdvetenskaplig forskning sammanfattas och relevanta grundläggande begrepp introduceras. Fallstudier och situationsskildringar illustrerar och gör de teoretiska begreppen levande. Faktarutor och reflektionsfrågor finns för att stödja inlärningsprocessen och sökord samt referenser bidrar till vidare fördjupning. "Teoretiska grunder för vårdande" riktar sig främst till sjuksköterskestudenter, men är även lämplig för andra professioner inom hälso- och sjukvården. Boken kan användas både på grundläggande och avancerad nivå.

Denna bok kastar ljus över teorin bakom vårdvetenskap på ett både överblickbart och fördjupat sätt, och tränger till kärnan i vad hälsa innebär och vad själva vårdandet handlar om. Att tillgodose behoven hos individer som behöver assistans, vägledning och stöd för att behålla eller återfå sin hälsa kräver gedigen kunskap och sund omdömesförmåga. "Teoretiska grunder för vårdande" erbjuder en förklaring av och vägledning i hur sjuksköterskor och andra yrkesverksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn kan tänka, känna och agera inom ett ständigt utvecklande vårdyrke.

Boken belyser vårdvetenskaplig teori på ett klart och fördjupande sätt, och tar oss rakt in i kärnan av vad hälsa och vård innebär. Författarna har sina teoretiska rötter både i livsvärldsteori och i en karitativ syn, två teorier som komplementerar varandra i såväl djup som bredd. Här framträder gemensamt patientperspektivet och betydelsen av mötet för utveckling av hälsa. I den andra reviderade upplagan har författarna framhävt det hälsofrämjande perspektivet ännu mer.

Denna bok ingår i en serie bestående av två delar: del 1 "Teoretiska grunder för vårdande" och del 2 "Praktiska grunder för omvårdnad" Texterna utgör en grund för studier inom omvårdnad och vårdvetenskap där aktuell vårdvetenskaplig forskning sammanfattas och relevanta grundläggande begrepp introduceras. Fallstudier och situationsskildringar illustrerar och gör de teoretiska begreppen levande. Faktarutor och reflektionsfrågor finns för att stödja inlärningsprocessen och sökord samt referenser bidrar till vidare fördjupning. "Teoretiska grunder för vårdande" riktar sig främst till sjuksköterskestudenter, men är även lämplig för andra professioner inom hälso- och sjukvården. Boken kan användas både på grundläggande och avancerad nivå.

Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2015
ISBN: 9789147114115
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 307 st
2 upplagor
Upplaga 2 (2022)
från 489 kr
Upplaga 1 (2015)
från 175 kr

Denna bok kastar ljus över teorin bakom vårdvetenskap på ett både överblickbart och fördjupat sätt, och tränger till kärnan i vad hälsa innebär och vad själva vårdandet handlar om. Att tillgodose behoven hos individer som behöver assistans, vägledning och stöd för att behålla eller återfå sin hälsa kräver gedigen kunskap och sund omdömesförmåga. "Teoretiska grunder för vårdande" erbjuder en förklaring av och vägledning i hur sjuksköterskor och andra yrkesverksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn kan tänka, känna och agera inom ett ständigt utvecklande vårdyrke.

Boken belyser vårdvetenskaplig teori på ett klart och fördjupande sätt, och tar oss rakt in i kärnan av vad hälsa och vård innebär. Författarna har sina teoretiska rötter både i livsvärldsteori och i en karitativ syn, två teorier som komplementerar varandra i såväl djup som bredd. Här framträder gemensamt patientperspektivet och betydelsen av mötet för utveckling av hälsa. I den andra reviderade upplagan har författarna framhävt det hälsofrämjande perspektivet ännu mer.

Denna bok ingår i en serie bestående av två delar: del 1 "Teoretiska grunder för vårdande" och del 2 "Praktiska grunder för omvårdnad" Texterna utgör en grund för studier inom omvårdnad och vårdvetenskap där aktuell vårdvetenskaplig forskning sammanfattas och relevanta grundläggande begrepp introduceras. Fallstudier och situationsskildringar illustrerar och gör de teoretiska begreppen levande. Faktarutor och reflektionsfrågor finns för att stödja inlärningsprocessen och sökord samt referenser bidrar till vidare fördjupning. "Teoretiska grunder för vårdande" riktar sig främst till sjuksköterskestudenter, men är även lämplig för andra professioner inom hälso- och sjukvården. Boken kan användas både på grundläggande och avancerad nivå.

Denna bok kastar ljus över teorin bakom vårdvetenskap på ett både överblickbart och fördjupat sätt, och tränger till kärnan i vad hälsa innebär och vad själva vårdandet handlar om. Att tillgodose behoven hos individer som behöver assistans, vägledning och stöd för att behålla eller återfå sin hälsa kräver gedigen kunskap och sund omdömesförmåga. "Teoretiska grunder för vårdande" erbjuder en förklaring av och vägledning i hur sjuksköterskor och andra yrkesverksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn kan tänka, känna och agera inom ett ständigt utvecklande vårdyrke.

Boken belyser vårdvetenskaplig teori på ett klart och fördjupande sätt, och tar oss rakt in i kärnan av vad hälsa och vård innebär. Författarna har sina teoretiska rötter både i livsvärldsteori och i en karitativ syn, två teorier som komplementerar varandra i såväl djup som bredd. Här framträder gemensamt patientperspektivet och betydelsen av mötet för utveckling av hälsa. I den andra reviderade upplagan har författarna framhävt det hälsofrämjande perspektivet ännu mer.

Denna bok ingår i en serie bestående av två delar: del 1 "Teoretiska grunder för vårdande" och del 2 "Praktiska grunder för omvårdnad" Texterna utgör en grund för studier inom omvårdnad och vårdvetenskap där aktuell vårdvetenskaplig forskning sammanfattas och relevanta grundläggande begrepp introduceras. Fallstudier och situationsskildringar illustrerar och gör de teoretiska begreppen levande. Faktarutor och reflektionsfrågor finns för att stödja inlärningsprocessen och sökord samt referenser bidrar till vidare fördjupning. "Teoretiska grunder för vårdande" riktar sig främst till sjuksköterskestudenter, men är även lämplig för andra professioner inom hälso- och sjukvården. Boken kan användas både på grundläggande och avancerad nivå.

Begagnad bok
175 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
175 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar