SKISS konst, arbetsliv, forskning- nio rapporter; Linda Fagerström, Lars Göran Karlsson, Carina Hellgren, Gunnar Augustsson, Sören Augustinsson, Ulf Ericsson, Fredrik Lindstrand, Staffan Selander, Emma Stenström, Jonathan Metzger; 2011

SKISS konst, arbetsliv, forskning- nio rapporter Upplaga 1

av Linda Fagerström, Lars Göran Karlsson, Carina Hellgren, Gunnar Augustsson, Sören Augustinsson
m.fl.
UR FÖRORDET:
Eftersom SKISS rört sig i ett sammanflätat gränsland mellan konst, konstnärer, arbetsliv, organisationsstrukturer, demokrati och arbetsplatsrelaterad hälsa finns en rad svåra frågeställningar att pröva. Hur kan arbetslivet utvecklas genom konstnärer på plats i arbetslivet? Och hur ska en sådan konstnärlig verksamhet kunna utvecklas på sina egna villkor och utan att förlora i integritet? Och hur strukturerar och organiserar man detta arbete?
Kan en sådan verksamhet bidra till ett bättre arbetsliv med en större delaktighet och ett ökad välmående för personal och anställda? Är det en rimlig ambition? Och är det verkligen ett konstnärligt ansvar?
Några av texterna redovisar enskilda projekt som skribenterna följt på närmare håll. Andra ger en mer övergripande beskrivning och fördjupar sig i ett par av de aspekter som SKISS och de medverkande konstnärernas undersökande arbete kommit att beröra. Antologin ska inte i första hand ses som en regelrätt forskarrapport utan snarare som ett bidrag i det fortlöpande, och oavslutade, samtal kring konst och samhälle som ständigt pågår. Liksom SKISS verksamhet bygger antologin på en gemensam process.
Boken sammanfattar sex år av projekt och väver samman det med forskningsarbeten som gjorts kring de olika projekten. Boken är intressant för alla som vill se ett utvidgat konstfält och som arbetar med konst och kultur, arbetslivsfrågor, folkhälsa och samhällsfrågor i stort.
SKISS står för Samtidskonstnärer i Samtidssamhället och ägs av Folkrörelsernas Konstfrämjande.
UR FÖRORDET:
Eftersom SKISS rört sig i ett sammanflätat gränsland mellan konst, konstnärer, arbetsliv, organisationsstrukturer, demokrati och arbetsplatsrelaterad hälsa finns en rad svåra frågeställningar att pröva. Hur kan arbetslivet utvecklas genom konstnärer på plats i arbetslivet? Och hur ska en sådan konstnärlig verksamhet kunna utvecklas på sina egna villkor och utan att förlora i integritet? Och hur strukturerar och organiserar man detta arbete?
Kan en sådan verksamhet bidra till ett bättre arbetsliv med en större delaktighet och ett ökad välmående för personal och anställda? Är det en rimlig ambition? Och är det verkligen ett konstnärligt ansvar?
Några av texterna redovisar enskilda projekt som skribenterna följt på närmare håll. Andra ger en mer övergripande beskrivning och fördjupar sig i ett par av de aspekter som SKISS och de medverkande konstnärernas undersökande arbete kommit att beröra. Antologin ska inte i första hand ses som en regelrätt forskarrapport utan snarare som ett bidrag i det fortlöpande, och oavslutade, samtal kring konst och samhälle som ständigt pågår. Liksom SKISS verksamhet bygger antologin på en gemensam process.
Boken sammanfattar sex år av projekt och väver samman det med forskningsarbeten som gjorts kring de olika projekten. Boken är intressant för alla som vill se ett utvidgat konstfält och som arbetar med konst och kultur, arbetslivsfrågor, folkhälsa och samhällsfrågor i stort.
SKISS står för Samtidskonstnärer i Samtidssamhället och ägs av Folkrörelsernas Konstfrämjande.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2011
ISBN: 9789163383694
Förlag: Folkrörelsernas konstfrämjande
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 287 st
UR FÖRORDET:
Eftersom SKISS rört sig i ett sammanflätat gränsland mellan konst, konstnärer, arbetsliv, organisationsstrukturer, demokrati och arbetsplatsrelaterad hälsa finns en rad svåra frågeställningar att pröva. Hur kan arbetslivet utvecklas genom konstnärer på plats i arbetslivet? Och hur ska en sådan konstnärlig verksamhet kunna utvecklas på sina egna villkor och utan att förlora i integritet? Och hur strukturerar och organiserar man detta arbete?
Kan en sådan verksamhet bidra till ett bättre arbetsliv med en större delaktighet och ett ökad välmående för personal och anställda? Är det en rimlig ambition? Och är det verkligen ett konstnärligt ansvar?
Några av texterna redovisar enskilda projekt som skribenterna följt på närmare håll. Andra ger en mer övergripande beskrivning och fördjupar sig i ett par av de aspekter som SKISS och de medverkande konstnärernas undersökande arbete kommit att beröra. Antologin ska inte i första hand ses som en regelrätt forskarrapport utan snarare som ett bidrag i det fortlöpande, och oavslutade, samtal kring konst och samhälle som ständigt pågår. Liksom SKISS verksamhet bygger antologin på en gemensam process.
Boken sammanfattar sex år av projekt och väver samman det med forskningsarbeten som gjorts kring de olika projekten. Boken är intressant för alla som vill se ett utvidgat konstfält och som arbetar med konst och kultur, arbetslivsfrågor, folkhälsa och samhällsfrågor i stort.
SKISS står för Samtidskonstnärer i Samtidssamhället och ägs av Folkrörelsernas Konstfrämjande.
UR FÖRORDET:
Eftersom SKISS rört sig i ett sammanflätat gränsland mellan konst, konstnärer, arbetsliv, organisationsstrukturer, demokrati och arbetsplatsrelaterad hälsa finns en rad svåra frågeställningar att pröva. Hur kan arbetslivet utvecklas genom konstnärer på plats i arbetslivet? Och hur ska en sådan konstnärlig verksamhet kunna utvecklas på sina egna villkor och utan att förlora i integritet? Och hur strukturerar och organiserar man detta arbete?
Kan en sådan verksamhet bidra till ett bättre arbetsliv med en större delaktighet och ett ökad välmående för personal och anställda? Är det en rimlig ambition? Och är det verkligen ett konstnärligt ansvar?
Några av texterna redovisar enskilda projekt som skribenterna följt på närmare håll. Andra ger en mer övergripande beskrivning och fördjupar sig i ett par av de aspekter som SKISS och de medverkande konstnärernas undersökande arbete kommit att beröra. Antologin ska inte i första hand ses som en regelrätt forskarrapport utan snarare som ett bidrag i det fortlöpande, och oavslutade, samtal kring konst och samhälle som ständigt pågår. Liksom SKISS verksamhet bygger antologin på en gemensam process.
Boken sammanfattar sex år av projekt och väver samman det med forskningsarbeten som gjorts kring de olika projekten. Boken är intressant för alla som vill se ett utvidgat konstfält och som arbetar med konst och kultur, arbetslivsfrågor, folkhälsa och samhällsfrågor i stort.
SKISS står för Samtidskonstnärer i Samtidssamhället och ägs av Folkrörelsernas Konstfrämjande.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)