Skolliv - om skolan som arbetsplats; Ulla Kindenberg, Anders Persson, Gunhild Wallin; 2006

Skolliv - om skolan som arbetsplats Upplaga 1

av Ulla Kindenberg, Anders Persson, Gunhild Wallin
Skolan har blivit en ideologisk "het potatis" som väcker engagemang, både inom och utom skolans värld. Debatten är högljudd om t.ex. betygen, ordningen i skolan och lärarnas arbetsmiljö. I Skolliv presenteras aktuell skolforskning på ett sätt som gör den tillgänglig för alla som är intresserade av vad som händer i skolan.

Läs mer
Skolforskare inom Arbetslivsinstitutets tema Skolans arbetsliv intervjuas om en rad skolfrågor: om exempelvis läraryrkets förändring, om hur lärare kan få ny kraft genom aktionslärande, om utvecklingssamtalet, om ordning och reda i skolan och mycket annat. Här ges också en översikt över annan skolforskning, t.ex. om verbalt våld, buller och skolans arbetsmiljö i stort.

Om författarna
Ulla Kindenberg är frilansjournalist med inriktning på arbetsliv, arbetsmiljö, arbetsorganisation och skola. För Arbetslivsinstitutet har hon tidigare bland annat skrivit Att så för framtiden (2005) och Skolans arbetsmiljöhandbok (2005).

Gunhild Wallin är frilansjournalist med inriktning på arbetsliv, ledarskap och etik. Hon har bland annat varit chefredaktör för SSR-tidningen och för tidskriften Ethos – tid för etik i arbete.

Anders Persson är professor i utbildningsvetenskap vid lärarutbildningen i Halmstad och docent och universitetslektor vid Lunds universitet.
Skolan har blivit en ideologisk "het potatis" som väcker engagemang, både inom och utom skolans värld. Debatten är högljudd om t.ex. betygen, ordningen i skolan och lärarnas arbetsmiljö. I Skolliv presenteras aktuell skolforskning på ett sätt som gör den tillgänglig för alla som är intresserade av vad som händer i skolan.

Läs mer
Skolforskare inom Arbetslivsinstitutets tema Skolans arbetsliv intervjuas om en rad skolfrågor: om exempelvis läraryrkets förändring, om hur lärare kan få ny kraft genom aktionslärande, om utvecklingssamtalet, om ordning och reda i skolan och mycket annat. Här ges också en översikt över annan skolforskning, t.ex. om verbalt våld, buller och skolans arbetsmiljö i stort.

Om författarna
Ulla Kindenberg är frilansjournalist med inriktning på arbetsliv, arbetsmiljö, arbetsorganisation och skola. För Arbetslivsinstitutet har hon tidigare bland annat skrivit Att så för framtiden (2005) och Skolans arbetsmiljöhandbok (2005).

Gunhild Wallin är frilansjournalist med inriktning på arbetsliv, ledarskap och etik. Hon har bland annat varit chefredaktör för SSR-tidningen och för tidskriften Ethos – tid för etik i arbete.

Anders Persson är professor i utbildningsvetenskap vid lärarutbildningen i Halmstad och docent och universitetslektor vid Lunds universitet.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2006
ISBN: 9789147700110
Förlag: Liber
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 172 st
Skolan har blivit en ideologisk "het potatis" som väcker engagemang, både inom och utom skolans värld. Debatten är högljudd om t.ex. betygen, ordningen i skolan och lärarnas arbetsmiljö. I Skolliv presenteras aktuell skolforskning på ett sätt som gör den tillgänglig för alla som är intresserade av vad som händer i skolan.

Läs mer
Skolforskare inom Arbetslivsinstitutets tema Skolans arbetsliv intervjuas om en rad skolfrågor: om exempelvis läraryrkets förändring, om hur lärare kan få ny kraft genom aktionslärande, om utvecklingssamtalet, om ordning och reda i skolan och mycket annat. Här ges också en översikt över annan skolforskning, t.ex. om verbalt våld, buller och skolans arbetsmiljö i stort.

Om författarna
Ulla Kindenberg är frilansjournalist med inriktning på arbetsliv, arbetsmiljö, arbetsorganisation och skola. För Arbetslivsinstitutet har hon tidigare bland annat skrivit Att så för framtiden (2005) och Skolans arbetsmiljöhandbok (2005).

Gunhild Wallin är frilansjournalist med inriktning på arbetsliv, ledarskap och etik. Hon har bland annat varit chefredaktör för SSR-tidningen och för tidskriften Ethos – tid för etik i arbete.

Anders Persson är professor i utbildningsvetenskap vid lärarutbildningen i Halmstad och docent och universitetslektor vid Lunds universitet.
Skolan har blivit en ideologisk "het potatis" som väcker engagemang, både inom och utom skolans värld. Debatten är högljudd om t.ex. betygen, ordningen i skolan och lärarnas arbetsmiljö. I Skolliv presenteras aktuell skolforskning på ett sätt som gör den tillgänglig för alla som är intresserade av vad som händer i skolan.

Läs mer
Skolforskare inom Arbetslivsinstitutets tema Skolans arbetsliv intervjuas om en rad skolfrågor: om exempelvis läraryrkets förändring, om hur lärare kan få ny kraft genom aktionslärande, om utvecklingssamtalet, om ordning och reda i skolan och mycket annat. Här ges också en översikt över annan skolforskning, t.ex. om verbalt våld, buller och skolans arbetsmiljö i stort.

Om författarna
Ulla Kindenberg är frilansjournalist med inriktning på arbetsliv, arbetsmiljö, arbetsorganisation och skola. För Arbetslivsinstitutet har hon tidigare bland annat skrivit Att så för framtiden (2005) och Skolans arbetsmiljöhandbok (2005).

Gunhild Wallin är frilansjournalist med inriktning på arbetsliv, ledarskap och etik. Hon har bland annat varit chefredaktör för SSR-tidningen och för tidskriften Ethos – tid för etik i arbete.

Anders Persson är professor i utbildningsvetenskap vid lärarutbildningen i Halmstad och docent och universitetslektor vid Lunds universitet.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)