Små barn i förskolan : till föräldrar; Gunilla Niss, Ann-Karin Söderström; 2006

Små barn i förskolan : till föräldrar Upplaga 1

av Gunilla Niss, Ann-Karin Söderström
Förskolan är viktig för alla familjer med små barn. Som föräldrar vill vi känna oss trygga med förskolans pedagogiska verksamhet och omsorg om barnen. Därför är det viktigt att föräldrar är insatta i förskolans verksamhet. Det här häftet beskriver förskolans uppdrag och arbetssätt, små barns behov, relationen mellan hemmet och förskolan samt inskolning. Det vänder sig till alla föräldrar med barn i förskolan men är särskilt lämpligt för familjer som möter förskolan för första gången och ska starta inskolning med sitt barn. Läs också Små barn i förskolan. Den viktiga vardagen och läroplanen(ISBN 91-44-04552-2). Boken beskriver barns utveckling genom lek och lärande samt vuxnas förhållningssätt och samspel med barnen. Den ger många konkreta exempel på hur verksamheten kan möta de minsta barnens behov och läroplanens krav.
Förskolan är viktig för alla familjer med små barn. Som föräldrar vill vi känna oss trygga med förskolans pedagogiska verksamhet och omsorg om barnen. Därför är det viktigt att föräldrar är insatta i förskolans verksamhet. Det här häftet beskriver förskolans uppdrag och arbetssätt, små barns behov, relationen mellan hemmet och förskolan samt inskolning. Det vänder sig till alla föräldrar med barn i förskolan men är särskilt lämpligt för familjer som möter förskolan för första gången och ska starta inskolning med sitt barn. Läs också Små barn i förskolan. Den viktiga vardagen och läroplanen(ISBN 91-44-04552-2). Boken beskriver barns utveckling genom lek och lärande samt vuxnas förhållningssätt och samspel med barnen. Den ger många konkreta exempel på hur verksamheten kan möta de minsta barnens behov och läroplanens krav.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2006
ISBN: 9789144019789
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 16 st
Förskolan är viktig för alla familjer med små barn. Som föräldrar vill vi känna oss trygga med förskolans pedagogiska verksamhet och omsorg om barnen. Därför är det viktigt att föräldrar är insatta i förskolans verksamhet. Det här häftet beskriver förskolans uppdrag och arbetssätt, små barns behov, relationen mellan hemmet och förskolan samt inskolning. Det vänder sig till alla föräldrar med barn i förskolan men är särskilt lämpligt för familjer som möter förskolan för första gången och ska starta inskolning med sitt barn. Läs också Små barn i förskolan. Den viktiga vardagen och läroplanen(ISBN 91-44-04552-2). Boken beskriver barns utveckling genom lek och lärande samt vuxnas förhållningssätt och samspel med barnen. Den ger många konkreta exempel på hur verksamheten kan möta de minsta barnens behov och läroplanens krav.
Förskolan är viktig för alla familjer med små barn. Som föräldrar vill vi känna oss trygga med förskolans pedagogiska verksamhet och omsorg om barnen. Därför är det viktigt att föräldrar är insatta i förskolans verksamhet. Det här häftet beskriver förskolans uppdrag och arbetssätt, små barns behov, relationen mellan hemmet och förskolan samt inskolning. Det vänder sig till alla föräldrar med barn i förskolan men är särskilt lämpligt för familjer som möter förskolan för första gången och ska starta inskolning med sitt barn. Läs också Små barn i förskolan. Den viktiga vardagen och läroplanen(ISBN 91-44-04552-2). Boken beskriver barns utveckling genom lek och lärande samt vuxnas förhållningssätt och samspel med barnen. Den ger många konkreta exempel på hur verksamheten kan möta de minsta barnens behov och läroplanens krav.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)