Smärta : ett mångfacetterat problem; Glenn Hægerstam; 2008
5+ säljare

Smärta : ett mångfacetterat problem Upplaga 1

av Glenn Hægerstam
Smärta är ett fenomen som berör hela den drabbade människan. Ingen aspekt av livet förblir oberörd av smärtan om den upplevs starkt och under en längre tid. Därför måste också alla aspekter av det mänskliga livet beaktas för att en sådan smärta skall bli begriplig. I denna bok har författaren utvecklat ett synsätt - en modell - som tar hänsyn till alla tänkbara aspekter på såväl upplevelsen av smärtan som hur den kommuniceras till det omgivande samhället. I ett inledande kapitel beskrivs sensationen dvs. den process som initierar smärtupplevelsen. I det efterföljande kapitlet diskuteras själva upplevelsen och de faktorer som påverkar denna. Tolkningen av upplevelsen ges stort utrymme eftersom lidandet, som orsakas av den tolkade upplevelsen, är centralt. I detta kapitel berörs ett antal fenomen som formar det totala lidandet. Alla de faktorer som påverkar yttringen, dvs. kommunikationen av lidandet till omgivande människor, beskrivs sedan. I den avslutande diskussionen jämförs den aktuella modellen med andra modeller med avseende på klinisk användbarhet. Ett stort antal exempel, faktarutor och ordförklaringar samt en omfattande notapparat gör boken lättillgänglig. Den vänder sig framför allt till universitets- och högskolestudenter vid grund- och specialistutbildningar men också till kliniskt verksamma inom hälso- och sjukvården.
Smärta är ett fenomen som berör hela den drabbade människan. Ingen aspekt av livet förblir oberörd av smärtan om den upplevs starkt och under en längre tid. Därför måste också alla aspekter av det mänskliga livet beaktas för att en sådan smärta skall bli begriplig. I denna bok har författaren utvecklat ett synsätt - en modell - som tar hänsyn till alla tänkbara aspekter på såväl upplevelsen av smärtan som hur den kommuniceras till det omgivande samhället. I ett inledande kapitel beskrivs sensationen dvs. den process som initierar smärtupplevelsen. I det efterföljande kapitlet diskuteras själva upplevelsen och de faktorer som påverkar denna. Tolkningen av upplevelsen ges stort utrymme eftersom lidandet, som orsakas av den tolkade upplevelsen, är centralt. I detta kapitel berörs ett antal fenomen som formar det totala lidandet. Alla de faktorer som påverkar yttringen, dvs. kommunikationen av lidandet till omgivande människor, beskrivs sedan. I den avslutande diskussionen jämförs den aktuella modellen med andra modeller med avseende på klinisk användbarhet. Ett stort antal exempel, faktarutor och ordförklaringar samt en omfattande notapparat gör boken lättillgänglig. Den vänder sig framför allt till universitets- och högskolestudenter vid grund- och specialistutbildningar men också till kliniskt verksamma inom hälso- och sjukvården.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2008
ISBN: 9789144046839
Förlag: Studentlitteratur
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 239 st
Smärta är ett fenomen som berör hela den drabbade människan. Ingen aspekt av livet förblir oberörd av smärtan om den upplevs starkt och under en längre tid. Därför måste också alla aspekter av det mänskliga livet beaktas för att en sådan smärta skall bli begriplig. I denna bok har författaren utvecklat ett synsätt - en modell - som tar hänsyn till alla tänkbara aspekter på såväl upplevelsen av smärtan som hur den kommuniceras till det omgivande samhället. I ett inledande kapitel beskrivs sensationen dvs. den process som initierar smärtupplevelsen. I det efterföljande kapitlet diskuteras själva upplevelsen och de faktorer som påverkar denna. Tolkningen av upplevelsen ges stort utrymme eftersom lidandet, som orsakas av den tolkade upplevelsen, är centralt. I detta kapitel berörs ett antal fenomen som formar det totala lidandet. Alla de faktorer som påverkar yttringen, dvs. kommunikationen av lidandet till omgivande människor, beskrivs sedan. I den avslutande diskussionen jämförs den aktuella modellen med andra modeller med avseende på klinisk användbarhet. Ett stort antal exempel, faktarutor och ordförklaringar samt en omfattande notapparat gör boken lättillgänglig. Den vänder sig framför allt till universitets- och högskolestudenter vid grund- och specialistutbildningar men också till kliniskt verksamma inom hälso- och sjukvården.
Smärta är ett fenomen som berör hela den drabbade människan. Ingen aspekt av livet förblir oberörd av smärtan om den upplevs starkt och under en längre tid. Därför måste också alla aspekter av det mänskliga livet beaktas för att en sådan smärta skall bli begriplig. I denna bok har författaren utvecklat ett synsätt - en modell - som tar hänsyn till alla tänkbara aspekter på såväl upplevelsen av smärtan som hur den kommuniceras till det omgivande samhället. I ett inledande kapitel beskrivs sensationen dvs. den process som initierar smärtupplevelsen. I det efterföljande kapitlet diskuteras själva upplevelsen och de faktorer som påverkar denna. Tolkningen av upplevelsen ges stort utrymme eftersom lidandet, som orsakas av den tolkade upplevelsen, är centralt. I detta kapitel berörs ett antal fenomen som formar det totala lidandet. Alla de faktorer som påverkar yttringen, dvs. kommunikationen av lidandet till omgivande människor, beskrivs sedan. I den avslutande diskussionen jämförs den aktuella modellen med andra modeller med avseende på klinisk användbarhet. Ett stort antal exempel, faktarutor och ordförklaringar samt en omfattande notapparat gör boken lättillgänglig. Den vänder sig framför allt till universitets- och högskolestudenter vid grund- och specialistutbildningar men också till kliniskt verksamma inom hälso- och sjukvården.
Begagnad bok
159 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
159 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar