Social kompetens - - när individen, de andra och samhället möts; Anders Persson; 2000

Social kompetens - - när individen, de andra och samhället möts Upplaga 1

av Anders Persson
Vad är det vi anses sakna när vi påstås behöva mer social kompetens och hur kan det komma sig att denna upplevelse av brist på social kompetens uppträder just nu? Frågorna är denna boks utgångspunkt. Social kompetens handlar om individens förmåga att både kunna anpassa sig till en grupp och att kunna samspela med andra människor. För att tolka och förstå fenomenet betraktar författaren dessa förmågor i ljuset av de samhällsförändringar som vi just nu befinner oss i. Genom att relatera social kompetens till angelägna frågor som exempelvis samhällets sociala klimat, den tilltagande individualiseringen, mobbing, grupptryck och våld visas att mycket av det som tidigare tagits för givet vad gäller relationen mellan individen, de andra och samhället nu tas upp till förnyad diskussion och granskning. Det görs inom olika samhällsvetenskaper men också på ett mer vardagligt sätt. Just intresset för social kompetens ses i denna bok som ett vardagligt problematiserande av vår nuvarande sociala och samhälleliga existens.

Boken kan läsas av alla med intresse av den nuvarande samhällsutvecklingen och lämpar sig väl som lärobok i högskoleutbildningar i samhällsvetenskapliga ämnen samt inom utbildningar för lärare och pedagoger på alla nivåer, studie- och yrkesvägledare, socionomer m.fl.
Vad är det vi anses sakna när vi påstås behöva mer social kompetens och hur kan det komma sig att denna upplevelse av brist på social kompetens uppträder just nu? Frågorna är denna boks utgångspunkt. Social kompetens handlar om individens förmåga att både kunna anpassa sig till en grupp och att kunna samspela med andra människor. För att tolka och förstå fenomenet betraktar författaren dessa förmågor i ljuset av de samhällsförändringar som vi just nu befinner oss i. Genom att relatera social kompetens till angelägna frågor som exempelvis samhällets sociala klimat, den tilltagande individualiseringen, mobbing, grupptryck och våld visas att mycket av det som tidigare tagits för givet vad gäller relationen mellan individen, de andra och samhället nu tas upp till förnyad diskussion och granskning. Det görs inom olika samhällsvetenskaper men också på ett mer vardagligt sätt. Just intresset för social kompetens ses i denna bok som ett vardagligt problematiserande av vår nuvarande sociala och samhälleliga existens.

Boken kan läsas av alla med intresse av den nuvarande samhällsutvecklingen och lämpar sig väl som lärobok i högskoleutbildningar i samhällsvetenskapliga ämnen samt inom utbildningar för lärare och pedagoger på alla nivåer, studie- och yrkesvägledare, socionomer m.fl.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2000
ISBN: 9789144020402
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: E-bok
Språk: Svenska
Sidor: 163 st
Vad är det vi anses sakna när vi påstås behöva mer social kompetens och hur kan det komma sig att denna upplevelse av brist på social kompetens uppträder just nu? Frågorna är denna boks utgångspunkt. Social kompetens handlar om individens förmåga att både kunna anpassa sig till en grupp och att kunna samspela med andra människor. För att tolka och förstå fenomenet betraktar författaren dessa förmågor i ljuset av de samhällsförändringar som vi just nu befinner oss i. Genom att relatera social kompetens till angelägna frågor som exempelvis samhällets sociala klimat, den tilltagande individualiseringen, mobbing, grupptryck och våld visas att mycket av det som tidigare tagits för givet vad gäller relationen mellan individen, de andra och samhället nu tas upp till förnyad diskussion och granskning. Det görs inom olika samhällsvetenskaper men också på ett mer vardagligt sätt. Just intresset för social kompetens ses i denna bok som ett vardagligt problematiserande av vår nuvarande sociala och samhälleliga existens.

Boken kan läsas av alla med intresse av den nuvarande samhällsutvecklingen och lämpar sig väl som lärobok i högskoleutbildningar i samhällsvetenskapliga ämnen samt inom utbildningar för lärare och pedagoger på alla nivåer, studie- och yrkesvägledare, socionomer m.fl.
Vad är det vi anses sakna när vi påstås behöva mer social kompetens och hur kan det komma sig att denna upplevelse av brist på social kompetens uppträder just nu? Frågorna är denna boks utgångspunkt. Social kompetens handlar om individens förmåga att både kunna anpassa sig till en grupp och att kunna samspela med andra människor. För att tolka och förstå fenomenet betraktar författaren dessa förmågor i ljuset av de samhällsförändringar som vi just nu befinner oss i. Genom att relatera social kompetens till angelägna frågor som exempelvis samhällets sociala klimat, den tilltagande individualiseringen, mobbing, grupptryck och våld visas att mycket av det som tidigare tagits för givet vad gäller relationen mellan individen, de andra och samhället nu tas upp till förnyad diskussion och granskning. Det görs inom olika samhällsvetenskaper men också på ett mer vardagligt sätt. Just intresset för social kompetens ses i denna bok som ett vardagligt problematiserande av vår nuvarande sociala och samhälleliga existens.

Boken kan läsas av alla med intresse av den nuvarande samhällsutvecklingen och lämpar sig väl som lärobok i högskoleutbildningar i samhällsvetenskapliga ämnen samt inom utbildningar för lärare och pedagoger på alla nivåer, studie- och yrkesvägledare, socionomer m.fl.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)