Sociologiska perspektiv på religion i Sverige; Mia Lövheim, Magdalena Nordin; 2015
5+ säljare

Sociologiska perspektiv på religion i Sverige Upplaga 1

av Mia Lövheim, Magdalena Nordin
Sverige framställs i internationella undersökningar som det mest sekulariserade landet i världen. Samtidigt har religion kommit att bli alltmer synlig i samhället på ett sätt som leder till nya och komplicerade frågor. Hur kan vi få kunskap om, förstå och tolka religion som en del av samhället? I den här boken används sociologiska perspektiv för att förstå och förklara religion i dagens Sverige.

Fokus i boken ligger framför allt på de uttryck för religion som är vanligast förekommande i det svenska samhället. Det innebär främst Svenska kyrkan och kristna frikyrkor, men också till exempel islam och kristet ortodoxa kyrkor.

Med exempel från aktuell forskning utifrån olika teman, som exempelvis medier och religion, politik och religion och religionens relation till civilsamhället, ger författarna nya perspektiv på religion i dagens svenska samhälle.

Mia Lövheim är teologie doktor och professor i religionssociologi vid teologiska institutionen, Uppsala universitet.

Magdalena Nordin är filosofie doktor och lektor i religionssociologi vid centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.

Tomas Axelson, teologie doktor, docent i religionssociologi vid Uppsala universitet och lektor i religionsvetenskap med medieinriktning vid Högskolan Dalarna.

Marta Axner, teologie doktor i religionssociologi, forskare med anknytning till Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet.

Anna Davisson Bremborg, teologie doktor, docent i religionssociologi, präst i Svenska kyrkan.

Karin Jarnkvist, filosofie doktor i religionsvetenskap, lektor i sociologi vid Mittuniversitetet.

Maria Klingenberg, teologie doktor, forskare vid Centrum för forskning och religion och samhälle, Uppsala universitet.

Annette Leis-Peters, teologie doktor i religionssociologi, førsteamanuensis och prefekt vid Diakonhjemmet høgskole i Oslo, docent i religionssociologi vid Uppsala universitet.

Jonas Lindberg, teologie doktor i religionssociologi vid Uppsala universitet, präst i Svenska kyrkan, journalist och ledarskribent i Kyrkans Tidning.

Martha Middlemiss Lé Mon, teologie doktor i religionssociologi, föreståndare för Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS), Uppsala universitet.

Per Pettersson, teologie doktor, professor i religionssociologi, Karlstads universitet och gästprofessor i religionssociologi vid Uppsala universitet.

Anders Sjöborg, teologie doktor, docent och lektor i religionssociologi vid teologiska institutionen, Uppsala universitet.

Erika Willander, filosofie doktor i sociologi, forskare vid analysenheten på Svenska kyrkans kyrkokansli.
Sverige framställs i internationella undersökningar som det mest sekulariserade landet i världen. Samtidigt har religion kommit att bli alltmer synlig i samhället på ett sätt som leder till nya och komplicerade frågor. Hur kan vi få kunskap om, förstå och tolka religion som en del av samhället? I den här boken används sociologiska perspektiv för att förstå och förklara religion i dagens Sverige.

Fokus i boken ligger framför allt på de uttryck för religion som är vanligast förekommande i det svenska samhället. Det innebär främst Svenska kyrkan och kristna frikyrkor, men också till exempel islam och kristet ortodoxa kyrkor.

Med exempel från aktuell forskning utifrån olika teman, som exempelvis medier och religion, politik och religion och religionens relation till civilsamhället, ger författarna nya perspektiv på religion i dagens svenska samhälle.

Mia Lövheim är teologie doktor och professor i religionssociologi vid teologiska institutionen, Uppsala universitet.

Magdalena Nordin är filosofie doktor och lektor i religionssociologi vid centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.

Tomas Axelson, teologie doktor, docent i religionssociologi vid Uppsala universitet och lektor i religionsvetenskap med medieinriktning vid Högskolan Dalarna.

Marta Axner, teologie doktor i religionssociologi, forskare med anknytning till Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet.

Anna Davisson Bremborg, teologie doktor, docent i religionssociologi, präst i Svenska kyrkan.

Karin Jarnkvist, filosofie doktor i religionsvetenskap, lektor i sociologi vid Mittuniversitetet.

Maria Klingenberg, teologie doktor, forskare vid Centrum för forskning och religion och samhälle, Uppsala universitet.

Annette Leis-Peters, teologie doktor i religionssociologi, førsteamanuensis och prefekt vid Diakonhjemmet høgskole i Oslo, docent i religionssociologi vid Uppsala universitet.

Jonas Lindberg, teologie doktor i religionssociologi vid Uppsala universitet, präst i Svenska kyrkan, journalist och ledarskribent i Kyrkans Tidning.

Martha Middlemiss Lé Mon, teologie doktor i religionssociologi, föreståndare för Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS), Uppsala universitet.

Per Pettersson, teologie doktor, professor i religionssociologi, Karlstads universitet och gästprofessor i religionssociologi vid Uppsala universitet.

Anders Sjöborg, teologie doktor, docent och lektor i religionssociologi vid teologiska institutionen, Uppsala universitet.

Erika Willander, filosofie doktor i sociologi, forskare vid analysenheten på Svenska kyrkans kyrkokansli.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2015
ISBN: 9789140690432
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 176 st
Sverige framställs i internationella undersökningar som det mest sekulariserade landet i världen. Samtidigt har religion kommit att bli alltmer synlig i samhället på ett sätt som leder till nya och komplicerade frågor. Hur kan vi få kunskap om, förstå och tolka religion som en del av samhället? I den här boken används sociologiska perspektiv för att förstå och förklara religion i dagens Sverige.

Fokus i boken ligger framför allt på de uttryck för religion som är vanligast förekommande i det svenska samhället. Det innebär främst Svenska kyrkan och kristna frikyrkor, men också till exempel islam och kristet ortodoxa kyrkor.

Med exempel från aktuell forskning utifrån olika teman, som exempelvis medier och religion, politik och religion och religionens relation till civilsamhället, ger författarna nya perspektiv på religion i dagens svenska samhälle.

Mia Lövheim är teologie doktor och professor i religionssociologi vid teologiska institutionen, Uppsala universitet.

Magdalena Nordin är filosofie doktor och lektor i religionssociologi vid centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.

Tomas Axelson, teologie doktor, docent i religionssociologi vid Uppsala universitet och lektor i religionsvetenskap med medieinriktning vid Högskolan Dalarna.

Marta Axner, teologie doktor i religionssociologi, forskare med anknytning till Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet.

Anna Davisson Bremborg, teologie doktor, docent i religionssociologi, präst i Svenska kyrkan.

Karin Jarnkvist, filosofie doktor i religionsvetenskap, lektor i sociologi vid Mittuniversitetet.

Maria Klingenberg, teologie doktor, forskare vid Centrum för forskning och religion och samhälle, Uppsala universitet.

Annette Leis-Peters, teologie doktor i religionssociologi, førsteamanuensis och prefekt vid Diakonhjemmet høgskole i Oslo, docent i religionssociologi vid Uppsala universitet.

Jonas Lindberg, teologie doktor i religionssociologi vid Uppsala universitet, präst i Svenska kyrkan, journalist och ledarskribent i Kyrkans Tidning.

Martha Middlemiss Lé Mon, teologie doktor i religionssociologi, föreståndare för Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS), Uppsala universitet.

Per Pettersson, teologie doktor, professor i religionssociologi, Karlstads universitet och gästprofessor i religionssociologi vid Uppsala universitet.

Anders Sjöborg, teologie doktor, docent och lektor i religionssociologi vid teologiska institutionen, Uppsala universitet.

Erika Willander, filosofie doktor i sociologi, forskare vid analysenheten på Svenska kyrkans kyrkokansli.
Sverige framställs i internationella undersökningar som det mest sekulariserade landet i världen. Samtidigt har religion kommit att bli alltmer synlig i samhället på ett sätt som leder till nya och komplicerade frågor. Hur kan vi få kunskap om, förstå och tolka religion som en del av samhället? I den här boken används sociologiska perspektiv för att förstå och förklara religion i dagens Sverige.

Fokus i boken ligger framför allt på de uttryck för religion som är vanligast förekommande i det svenska samhället. Det innebär främst Svenska kyrkan och kristna frikyrkor, men också till exempel islam och kristet ortodoxa kyrkor.

Med exempel från aktuell forskning utifrån olika teman, som exempelvis medier och religion, politik och religion och religionens relation till civilsamhället, ger författarna nya perspektiv på religion i dagens svenska samhälle.

Mia Lövheim är teologie doktor och professor i religionssociologi vid teologiska institutionen, Uppsala universitet.

Magdalena Nordin är filosofie doktor och lektor i religionssociologi vid centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.

Tomas Axelson, teologie doktor, docent i religionssociologi vid Uppsala universitet och lektor i religionsvetenskap med medieinriktning vid Högskolan Dalarna.

Marta Axner, teologie doktor i religionssociologi, forskare med anknytning till Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet.

Anna Davisson Bremborg, teologie doktor, docent i religionssociologi, präst i Svenska kyrkan.

Karin Jarnkvist, filosofie doktor i religionsvetenskap, lektor i sociologi vid Mittuniversitetet.

Maria Klingenberg, teologie doktor, forskare vid Centrum för forskning och religion och samhälle, Uppsala universitet.

Annette Leis-Peters, teologie doktor i religionssociologi, førsteamanuensis och prefekt vid Diakonhjemmet høgskole i Oslo, docent i religionssociologi vid Uppsala universitet.

Jonas Lindberg, teologie doktor i religionssociologi vid Uppsala universitet, präst i Svenska kyrkan, journalist och ledarskribent i Kyrkans Tidning.

Martha Middlemiss Lé Mon, teologie doktor i religionssociologi, föreståndare för Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS), Uppsala universitet.

Per Pettersson, teologie doktor, professor i religionssociologi, Karlstads universitet och gästprofessor i religionssociologi vid Uppsala universitet.

Anders Sjöborg, teologie doktor, docent och lektor i religionssociologi vid teologiska institutionen, Uppsala universitet.

Erika Willander, filosofie doktor i sociologi, forskare vid analysenheten på Svenska kyrkans kyrkokansli.
Begagnad bok
235 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
235 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar