Södermanland - kurslitteratur

Länets residensstad är Nyköping som har sin högre utbildning Campus Nyköping. I länet finns också Mälardalens högskola i Eskilstuna som är länets största stad. Oavsett ifall du studera på Campus i Nyköping, Komvux i Flen eller på Mälardalens högskola så hittar du din litteratur här.
📦︎ Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar♻️ Spara uppåt 70% på begagnad kurslitteratur
Levande texter; Ulf Jansson; 2004
-69%
5+ säljare
Levande texter Upplaga 2
av Ulf Jansson (2004)
225 kr
Nypris: 705 kr
Den levande litteraturen; Ulf Jansson; 2004
-73%
5+ säljare
av Ulf Jansson (2004)
199 kr
Nypris: 711 kr
Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne; Linda Berg, Ingela Berggren, Berit Finnström, Gullvi Flensner, Febe Friberg, Inga Larsson, Eva Lidén, Berit Lindahl; 2010
5+ säljare
av Linda Berg, Ingela Berggren, Berit Finnström m.fl. (2010)
95 kr
Allmändidaktik : vetenskap för lärare; Jessica Aspfors, Marina Bendtsen, Mikaela Björklund, Gunnel Knubb-Manninen, Elina Lahelma, Gjert Langfeldt, Karin Linnanmäki, Fritjof Sahlström, Torbjörn Sandén, Jan Sjöberg, Kaj Sjöholm, Kristina Ström, Renata Svedlin, Tom Wikman, Elisabet Öhrn, Tomas Kroksmark, Pirjo Lahdenperä, Margareta Sandström, Roger Säljö, Päivi Häkkinen, Pertti Kansanen, Karin Rönnerman, Marja Kankaanranta; 2011
5+ säljare
av Jessica Aspfors, Marina Bendtsen, Mikaela Björklund m.fl. (2011)
109 kr
Marknadsföring: teori, strategi och praktik; Philip Kotler, Gary Armstrong, Anders Parment; 2012
5+ säljare
av Philip Kotler, Gary Armstrong, Anders Parment (2012)
169 kr
Genusperspektiv på vård och omvårdnad; Helén Strömberg, Henrik Eriksson, Elisabeth Dahlborg Lyckhage, Ingrid Jorfeldt, Sune G. Dufwa, Per Ekstrand, Gunnel Svedberg, Jonas Sandberg, Lotta Saarnio; 2010
5+ säljare
av Helén Strömberg, Henrik Eriksson, Elisabeth Dahlborg Lyckhage m.fl. (2010)
85 kr
Hälsopsykologi; Olof Rydén, Ulf Stenström; 2008
5+ säljare
Hälsopsykologi Upplaga 3
av Olof Rydén, Ulf Stenström (2008)
99 kr
Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik; Göran Ejlertsson; 2005
5+ säljare
av Göran Ejlertsson (2005)
95 kr
Redovisning och bokföring : med utgångspunkt i BAS-planen; Eva Hedenström, Hans Malmquist; 2015
5+ säljare
av Eva Hedenström, Hans Malmquist (2015)
95 kr
Förvaltningsrätt : en introduktion för professionsutbildningar; Annika Staaf, Lars Zanderin; 2011
5+ säljare
av Annika Staaf, Lars Zanderin (2011)
119 kr