Spioner och spioner som spionerar på spioner. Spioner och kontraspioner i S; Tore Forsberg; 2004

Spioner och spioner som spionerar på spioner. Spioner och kontraspioner i S Upplaga 2

av Tore Forsberg
En sällsynthet i vårt offentliga liv - en självständig intellektuell som inte är rädd för att byta ståndpunkt och äger lusten att bli motsagd. Boken Det ansvarsfulla uppdraget är skriven till och om en lyssnande människa, en som gillar att argumentera för och emot, en människa vars identitet är gränsöverskridande han existerar mellan politikens, förvaltningens och mediernas värld men utan att förlora livets andliga värden.
En sällsynthet i vårt offentliga liv - en självständig intellektuell som inte är rädd för att byta ståndpunkt och äger lusten att bli motsagd. Boken Det ansvarsfulla uppdraget är skriven till och om en lyssnande människa, en som gillar att argumentera för och emot, en människa vars identitet är gränsöverskridande han existerar mellan politikens, förvaltningens och mediernas värld men utan att förlora livets andliga värden.
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2004
ISBN: 9789189660663
Förlag: Hjalmarson & Högberg Bokförlag
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 512 st
En sällsynthet i vårt offentliga liv - en självständig intellektuell som inte är rädd för att byta ståndpunkt och äger lusten att bli motsagd. Boken Det ansvarsfulla uppdraget är skriven till och om en lyssnande människa, en som gillar att argumentera för och emot, en människa vars identitet är gränsöverskridande han existerar mellan politikens, förvaltningens och mediernas värld men utan att förlora livets andliga värden.
En sällsynthet i vårt offentliga liv - en självständig intellektuell som inte är rädd för att byta ståndpunkt och äger lusten att bli motsagd. Boken Det ansvarsfulla uppdraget är skriven till och om en lyssnande människa, en som gillar att argumentera för och emot, en människa vars identitet är gränsöverskridande han existerar mellan politikens, förvaltningens och mediernas värld men utan att förlora livets andliga värden.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)