Sport och medier; en introduktion; Peter Dahlén; 2008

Sport och medier; en introduktion Upplaga 12008

av Peter Dahlén
Sport genomsyrar i dag den kulturella offentligheten ochär en del av den globalanöjesmarknaden. Sportens stjärnorärstilikonermed djupa förankringar i modeindustrinsamtidigt som de tillhörsamhällets mest värderade personer. Inget av dettahadevaritmöjligt utan medier som press, radio, film, tv, videospel och Internet. Det är via de berättelser som formas i ochcirkulerarmellanolikamedier som framgångsrikaidrottare blir kändaför den storaallmänheten. Sport har med andra ord stor kulturell, social, ekonomiskochideologisk betydelseför dagens samhällsliv. Detta ochmycketannat behandlas i denna bok. Syftetär attge en introduktion till forskning och teorier om förhållandetmellan sport och medier. Med utgångspunkt i den historiskautvecklingen av medierad sport behandlas såväl mediesportens produktionsmässiga betingelser som dess publikmässiga aspekter ochtextmässigarepresentationer av exempelviskön, etnicitetochnationalism. I slutet av varje kapitel finns en utförlig litteraturlista för alla som söker underlag till egna studier på området.
Sport genomsyrar i dag den kulturella offentligheten ochär en del av den globalanöjesmarknaden. Sportens stjärnorärstilikonermed djupa förankringar i modeindustrinsamtidigt som de tillhörsamhällets mest värderade personer. Inget av dettahadevaritmöjligt utan medier som press, radio, film, tv, videospel och Internet. Det är via de berättelser som formas i ochcirkulerarmellanolikamedier som framgångsrikaidrottare blir kändaför den storaallmänheten. Sport har med andra ord stor kulturell, social, ekonomiskochideologisk betydelseför dagens samhällsliv. Detta ochmycketannat behandlas i denna bok. Syftetär attge en introduktion till forskning och teorier om förhållandetmellan sport och medier. Med utgångspunkt i den historiskautvecklingen av medierad sport behandlas såväl mediesportens produktionsmässiga betingelser som dess publikmässiga aspekter ochtextmässigarepresentationer av exempelviskön, etnicitetochnationalism. I slutet av varje kapitel finns en utförlig litteraturlista för alla som söker underlag till egna studier på området.
Upplaga: 12008e upplagan
Utgiven: 2008
ISBN: 9788271472542
Förlag: IJ-forlaget
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 628 st
Sport genomsyrar i dag den kulturella offentligheten ochär en del av den globalanöjesmarknaden. Sportens stjärnorärstilikonermed djupa förankringar i modeindustrinsamtidigt som de tillhörsamhällets mest värderade personer. Inget av dettahadevaritmöjligt utan medier som press, radio, film, tv, videospel och Internet. Det är via de berättelser som formas i ochcirkulerarmellanolikamedier som framgångsrikaidrottare blir kändaför den storaallmänheten. Sport har med andra ord stor kulturell, social, ekonomiskochideologisk betydelseför dagens samhällsliv. Detta ochmycketannat behandlas i denna bok. Syftetär attge en introduktion till forskning och teorier om förhållandetmellan sport och medier. Med utgångspunkt i den historiskautvecklingen av medierad sport behandlas såväl mediesportens produktionsmässiga betingelser som dess publikmässiga aspekter ochtextmässigarepresentationer av exempelviskön, etnicitetochnationalism. I slutet av varje kapitel finns en utförlig litteraturlista för alla som söker underlag till egna studier på området.
Sport genomsyrar i dag den kulturella offentligheten ochär en del av den globalanöjesmarknaden. Sportens stjärnorärstilikonermed djupa förankringar i modeindustrinsamtidigt som de tillhörsamhällets mest värderade personer. Inget av dettahadevaritmöjligt utan medier som press, radio, film, tv, videospel och Internet. Det är via de berättelser som formas i ochcirkulerarmellanolikamedier som framgångsrikaidrottare blir kändaför den storaallmänheten. Sport har med andra ord stor kulturell, social, ekonomiskochideologisk betydelseför dagens samhällsliv. Detta ochmycketannat behandlas i denna bok. Syftetär attge en introduktion till forskning och teorier om förhållandetmellan sport och medier. Med utgångspunkt i den historiskautvecklingen av medierad sport behandlas såväl mediesportens produktionsmässiga betingelser som dess publikmässiga aspekter ochtextmässigarepresentationer av exempelviskön, etnicitetochnationalism. I slutet av varje kapitel finns en utförlig litteraturlista för alla som söker underlag till egna studier på området.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)