Statsvetenskaplig förvaltningsanalys; Lennart Lundquist; 1993

Statsvetenskaplig förvaltningsanalys Upplaga 1

av Lennart Lundquist
Denna bok ger en sammanfattning av den statsvetenskapliga förvaltningsforskningen. Författaren redovisar generella förvaltningsanalytiska problemställningar och visar på trender i den teoretiska utvecklingen, identifierar försummade områden och drar upp konturerna till ett framtida forskningsprogram.
En central tanke i boken är att offentlig förvaltning är en i grunden politisk verksamhet av stor betydelse för välfärdsstaten. Författaren tar upp frågan om det finns särskilda demokratiska värden som både den offentliga förvaltningen och förvaltningsforskningen bör utgå ifrån, och argumenterar för att forskningen i större utsträckning än hittills ska beakta både förvaltningens politiska karaktär och de demokratiska värdena.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Denna bok ger en sammanfattning av den statsvetenskapliga förvaltningsforskningen. Författaren redovisar generella förvaltningsanalytiska problemställningar och visar på trender i den teoretiska utvecklingen, identifierar försummade områden och drar upp konturerna till ett framtida forskningsprogram.
En central tanke i boken är att offentlig förvaltning är en i grunden politisk verksamhet av stor betydelse för välfärdsstaten. Författaren tar upp frågan om det finns särskilda demokratiska värden som både den offentliga förvaltningen och förvaltningsforskningen bör utgå ifrån, och argumenterar för att forskningen i större utsträckning än hittills ska beakta både förvaltningens politiska karaktär och de demokratiska värdena.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1993
ISBN: 9789144477114
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 194 st
Denna bok ger en sammanfattning av den statsvetenskapliga förvaltningsforskningen. Författaren redovisar generella förvaltningsanalytiska problemställningar och visar på trender i den teoretiska utvecklingen, identifierar försummade områden och drar upp konturerna till ett framtida forskningsprogram.
En central tanke i boken är att offentlig förvaltning är en i grunden politisk verksamhet av stor betydelse för välfärdsstaten. Författaren tar upp frågan om det finns särskilda demokratiska värden som både den offentliga förvaltningen och förvaltningsforskningen bör utgå ifrån, och argumenterar för att forskningen i större utsträckning än hittills ska beakta både förvaltningens politiska karaktär och de demokratiska värdena.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Denna bok ger en sammanfattning av den statsvetenskapliga förvaltningsforskningen. Författaren redovisar generella förvaltningsanalytiska problemställningar och visar på trender i den teoretiska utvecklingen, identifierar försummade områden och drar upp konturerna till ett framtida forskningsprogram.
En central tanke i boken är att offentlig förvaltning är en i grunden politisk verksamhet av stor betydelse för välfärdsstaten. Författaren tar upp frågan om det finns särskilda demokratiska värden som både den offentliga förvaltningen och förvaltningsforskningen bör utgå ifrån, och argumenterar för att forskningen i större utsträckning än hittills ska beakta både förvaltningens politiska karaktär och de demokratiska värdena.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)