Stockholm Centre for Commercial Law årsbok. 2; Mårten Schultz, Jori Munukka, Teresa Simon-Almendal, Gustaf Sjöberg, Jessika van der Sluijs, Fabian Walla, Mauro Zamboni, Mia Carlson, Lars Gorton, Lars Heuman, Jan Kleineman, Fredric Korling, Göran Millqvist; 2010
endast ny

Stockholm Centre for Commercial Law årsbok. 2 Upplaga 1

av Mårten Schultz, Jori Munukka, Teresa Simon-Almendal, Gustaf Sjöberg, Jessika van der Sluijs
m.fl.
Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet har till uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridik. Det sker bland annat genom att Centret tar initiativ till samt leder och samordnar forskningsprojekt. Centret anordnar också vetenskapliga föreläsningar, seminarier och symposier. I föreliggande skriftserie presenteras fortlöpande bidrag från Centrets verksamhet. Stockholm Centre for Commercial Law, Centret, har inneburit en nytändning för forskningen i kommersiell rätt. Denna antologi består av en del av de forskningsresultat som presterats vid Centret under senare tid. Artiklarna i boken, som är delvis tidigare publicerade, delvis nyskrivna, återspeglar verksamhetens intensitet och bredd. I denna volym bråkar den kommersiella rättens olika discipliner om uppmärksamheten. Allmän och speciell avtalsrätt, fordringsrätt, finansmarknadsrätt, komparativ förmögenhetsrätt, allmän och speciell processrätt och skadeståndsrätt finns representerade i antologin. Innehåll:
- Skadeståndsrättslig sambandsvärdering – en kursändring
av Mia Carlsson - Changed circumstances and loan agreements
av Lars Gorton - Processuell senfärdighet – en kåserande framställning
av Lars Heuman - Skyldighet för en part att lämna en förteckning över de skriftliga bevis han innehar
av Lars Heuman - Europakonventionen och den svenska skadeståndsrättens utveckling
av Jan Kleineman - Principen jura novit curia – särskilt i skiljeförfaranden
av Jan Kleineman - Aspekter på reglering av rådgivares ansvar
av Fredric Korling - Redovisningsskyldighet i senare rättspraxis. En skyldighet med komplikationer
av Göran Millqvist - Avtalsfrihet i hyresrätten - Om betydelsen av hyresgästs dispositioner
av Jori Munukka - Civil Law Consequences of Corruption in Sweden
av Jori Munukka - Europeiska civilrättsprinciper
av Mårten Schultz - Obehörig vinst rediviva
av Mårten Schultz - Mål om oriktig uppgift – ett par processuella och bevisrättsliga frågeställningar
av Teresa Simon Almendal - Stödlagen
av Gustaf Sjöberg - Carnegiedomen
av Jessika van der Sluijs - Swedish Capital Market Law – A European Perspective
av Fabian Walla - How to Expand Evolutionary Theory with Legal Positivism (for the Benefit of Transnational Corporate Law-Making)
av Mauro Zamboni
Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet har till uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridik. Det sker bland annat genom att Centret tar initiativ till samt leder och samordnar forskningsprojekt. Centret anordnar också vetenskapliga föreläsningar, seminarier och symposier. I föreliggande skriftserie presenteras fortlöpande bidrag från Centrets verksamhet. Stockholm Centre for Commercial Law, Centret, har inneburit en nytändning för forskningen i kommersiell rätt. Denna antologi består av en del av de forskningsresultat som presterats vid Centret under senare tid. Artiklarna i boken, som är delvis tidigare publicerade, delvis nyskrivna, återspeglar verksamhetens intensitet och bredd. I denna volym bråkar den kommersiella rättens olika discipliner om uppmärksamheten. Allmän och speciell avtalsrätt, fordringsrätt, finansmarknadsrätt, komparativ förmögenhetsrätt, allmän och speciell processrätt och skadeståndsrätt finns representerade i antologin. Innehåll:
- Skadeståndsrättslig sambandsvärdering – en kursändring
av Mia Carlsson - Changed circumstances and loan agreements
av Lars Gorton - Processuell senfärdighet – en kåserande framställning
av Lars Heuman - Skyldighet för en part att lämna en förteckning över de skriftliga bevis han innehar
av Lars Heuman - Europakonventionen och den svenska skadeståndsrättens utveckling
av Jan Kleineman - Principen jura novit curia – särskilt i skiljeförfaranden
av Jan Kleineman - Aspekter på reglering av rådgivares ansvar
av Fredric Korling - Redovisningsskyldighet i senare rättspraxis. En skyldighet med komplikationer
av Göran Millqvist - Avtalsfrihet i hyresrätten - Om betydelsen av hyresgästs dispositioner
av Jori Munukka - Civil Law Consequences of Corruption in Sweden
av Jori Munukka - Europeiska civilrättsprinciper
av Mårten Schultz - Obehörig vinst rediviva
av Mårten Schultz - Mål om oriktig uppgift – ett par processuella och bevisrättsliga frågeställningar
av Teresa Simon Almendal - Stödlagen
av Gustaf Sjöberg - Carnegiedomen
av Jessika van der Sluijs - Swedish Capital Market Law – A European Perspective
av Fabian Walla - How to Expand Evolutionary Theory with Legal Positivism (for the Benefit of Transnational Corporate Law-Making)
av Mauro Zamboni
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2010
ISBN: 9789172233997
Förlag: Jure Förlag
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 537 st
Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet har till uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridik. Det sker bland annat genom att Centret tar initiativ till samt leder och samordnar forskningsprojekt. Centret anordnar också vetenskapliga föreläsningar, seminarier och symposier. I föreliggande skriftserie presenteras fortlöpande bidrag från Centrets verksamhet. Stockholm Centre for Commercial Law, Centret, har inneburit en nytändning för forskningen i kommersiell rätt. Denna antologi består av en del av de forskningsresultat som presterats vid Centret under senare tid. Artiklarna i boken, som är delvis tidigare publicerade, delvis nyskrivna, återspeglar verksamhetens intensitet och bredd. I denna volym bråkar den kommersiella rättens olika discipliner om uppmärksamheten. Allmän och speciell avtalsrätt, fordringsrätt, finansmarknadsrätt, komparativ förmögenhetsrätt, allmän och speciell processrätt och skadeståndsrätt finns representerade i antologin. Innehåll:
- Skadeståndsrättslig sambandsvärdering – en kursändring
av Mia Carlsson - Changed circumstances and loan agreements
av Lars Gorton - Processuell senfärdighet – en kåserande framställning
av Lars Heuman - Skyldighet för en part att lämna en förteckning över de skriftliga bevis han innehar
av Lars Heuman - Europakonventionen och den svenska skadeståndsrättens utveckling
av Jan Kleineman - Principen jura novit curia – särskilt i skiljeförfaranden
av Jan Kleineman - Aspekter på reglering av rådgivares ansvar
av Fredric Korling - Redovisningsskyldighet i senare rättspraxis. En skyldighet med komplikationer
av Göran Millqvist - Avtalsfrihet i hyresrätten - Om betydelsen av hyresgästs dispositioner
av Jori Munukka - Civil Law Consequences of Corruption in Sweden
av Jori Munukka - Europeiska civilrättsprinciper
av Mårten Schultz - Obehörig vinst rediviva
av Mårten Schultz - Mål om oriktig uppgift – ett par processuella och bevisrättsliga frågeställningar
av Teresa Simon Almendal - Stödlagen
av Gustaf Sjöberg - Carnegiedomen
av Jessika van der Sluijs - Swedish Capital Market Law – A European Perspective
av Fabian Walla - How to Expand Evolutionary Theory with Legal Positivism (for the Benefit of Transnational Corporate Law-Making)
av Mauro Zamboni
Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet har till uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridik. Det sker bland annat genom att Centret tar initiativ till samt leder och samordnar forskningsprojekt. Centret anordnar också vetenskapliga föreläsningar, seminarier och symposier. I föreliggande skriftserie presenteras fortlöpande bidrag från Centrets verksamhet. Stockholm Centre for Commercial Law, Centret, har inneburit en nytändning för forskningen i kommersiell rätt. Denna antologi består av en del av de forskningsresultat som presterats vid Centret under senare tid. Artiklarna i boken, som är delvis tidigare publicerade, delvis nyskrivna, återspeglar verksamhetens intensitet och bredd. I denna volym bråkar den kommersiella rättens olika discipliner om uppmärksamheten. Allmän och speciell avtalsrätt, fordringsrätt, finansmarknadsrätt, komparativ förmögenhetsrätt, allmän och speciell processrätt och skadeståndsrätt finns representerade i antologin. Innehåll:
- Skadeståndsrättslig sambandsvärdering – en kursändring
av Mia Carlsson - Changed circumstances and loan agreements
av Lars Gorton - Processuell senfärdighet – en kåserande framställning
av Lars Heuman - Skyldighet för en part att lämna en förteckning över de skriftliga bevis han innehar
av Lars Heuman - Europakonventionen och den svenska skadeståndsrättens utveckling
av Jan Kleineman - Principen jura novit curia – särskilt i skiljeförfaranden
av Jan Kleineman - Aspekter på reglering av rådgivares ansvar
av Fredric Korling - Redovisningsskyldighet i senare rättspraxis. En skyldighet med komplikationer
av Göran Millqvist - Avtalsfrihet i hyresrätten - Om betydelsen av hyresgästs dispositioner
av Jori Munukka - Civil Law Consequences of Corruption in Sweden
av Jori Munukka - Europeiska civilrättsprinciper
av Mårten Schultz - Obehörig vinst rediviva
av Mårten Schultz - Mål om oriktig uppgift – ett par processuella och bevisrättsliga frågeställningar
av Teresa Simon Almendal - Stödlagen
av Gustaf Sjöberg - Carnegiedomen
av Jessika van der Sluijs - Swedish Capital Market Law – A European Perspective
av Fabian Walla - How to Expand Evolutionary Theory with Legal Positivism (for the Benefit of Transnational Corporate Law-Making)
av Mauro Zamboni
Ny bok
551 kr580 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
551 kr580 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)