Stockholm Centre for Commercial Law årsbok. 4; Mårten Schultz, Ulf Bernitz, Caroline Carlson, Lars Heuman, Eiríkur Jónsson, Fredric Korling, Göran Millqvist, Jori Munukka, Marcus Radetzki, Mårten Schultz, Teresa Simon-Almendal, Gustaf Sjöberg, Jessika van der Sluijs, Ben Staveley, Jessika Östberg, Lars Pehrson; 2012
endast ny

Stockholm Centre for Commercial Law årsbok. 4 Upplaga 1

av Mårten Schultz, Ulf Bernitz, Caroline Carlson, Lars Heuman, Eiríkur Jónsson
m.fl.
I denna volym finns uppsatser från många av den kommersiella rättens områden. Här finns europarätt, avtalsrätt, köprätt, försäkringsrätt, skadeståndsrätt, skatterätt, finansmarknadsrätt, associationsrätt, insolvensrätt, sakrätt, samt, inom den kommersiella rätten, interdisciplinära ämnen representerade. Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet har till uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridik. Det sker bland annat genom att Centret tar initiativ till samt leder och samordnar forskningsprojekt. Centret anordnar också vetenskapliga föreläsningar, seminarier och symposier. I föreliggande skriftserie presenteras fortlöpande bidrag från Centrets verksamhet. Stockholm Centre for Commercial Law, Centret, har fortsatt att utvecklas, med några nya tillskott av yngre forskare. Centret utgör ett stabilt och kreativt forskningscentrum för kommersiell rätt i vid bemärkelse. Denna antologi presenterar en del av produktionen från flera av Centrets forskare samt dess gäster under året som gått. Artiklarna, som är delvis tidigare publicerade och delvis nyskrivna, speglar dynamiken av den forskarmiljö Centret lyckats skapa. INNEHÅLL:
- Scandinavian Law and European Codification
Ulf Bernitz
- Rätten att inte lämna ut uppgifter vid beslut om tredjemansrevision
Caroline Carlson
- Rättsvetenskaplig metod och hierarkin mellan rättskällorna
Lars Heuman
- Compensation for Procurement Damage in Icelandic Law: Recent Developments
Eiríkur Jónsson
- Reklamation av investeringsrådgivning och diskretionär förvaltning
Fredric Korling
- Patentöverlåtelse, sakrättslig fullbordan och hävningsförbehåll
Göran Millqvist
- Transnational Contract Law Principles in Swedish Case Law – PICC, PECL and DCFR
Jori Munukka
- Ansvarsförsäkringsskyddets betydelse vid tillämpning av 3 kap 6 § SKL
Marcus Radetzki
- Obehörig vinst-motiveringar
Mårten Schultz
- Skatteförfarandelagen – 71 kapitel och alltjämt något som saknas? – några problematiserande reflektioner från ett rättssäkerhetsperspektiv
Teresa Simon-Almendal
- FinancialCrisis Management and Corporate Governance
Gustaf Sjöberg
- Försäkringsfall och täckningsprinciperna
Jessika van der Sluijs
- Commercial contracts under English law – why are they so long? Talk for The Stockholm Oxford Law Symposium, 14 September 2012
Ben Staveley
- Ersättningar till ledande befattningshavare i aktiebolag – några riktlinjer
Jessica Östberg & Lars Pehrson
I denna volym finns uppsatser från många av den kommersiella rättens områden. Här finns europarätt, avtalsrätt, köprätt, försäkringsrätt, skadeståndsrätt, skatterätt, finansmarknadsrätt, associationsrätt, insolvensrätt, sakrätt, samt, inom den kommersiella rätten, interdisciplinära ämnen representerade. Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet har till uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridik. Det sker bland annat genom att Centret tar initiativ till samt leder och samordnar forskningsprojekt. Centret anordnar också vetenskapliga föreläsningar, seminarier och symposier. I föreliggande skriftserie presenteras fortlöpande bidrag från Centrets verksamhet. Stockholm Centre for Commercial Law, Centret, har fortsatt att utvecklas, med några nya tillskott av yngre forskare. Centret utgör ett stabilt och kreativt forskningscentrum för kommersiell rätt i vid bemärkelse. Denna antologi presenterar en del av produktionen från flera av Centrets forskare samt dess gäster under året som gått. Artiklarna, som är delvis tidigare publicerade och delvis nyskrivna, speglar dynamiken av den forskarmiljö Centret lyckats skapa. INNEHÅLL:
- Scandinavian Law and European Codification
Ulf Bernitz
- Rätten att inte lämna ut uppgifter vid beslut om tredjemansrevision
Caroline Carlson
- Rättsvetenskaplig metod och hierarkin mellan rättskällorna
Lars Heuman
- Compensation for Procurement Damage in Icelandic Law: Recent Developments
Eiríkur Jónsson
- Reklamation av investeringsrådgivning och diskretionär förvaltning
Fredric Korling
- Patentöverlåtelse, sakrättslig fullbordan och hävningsförbehåll
Göran Millqvist
- Transnational Contract Law Principles in Swedish Case Law – PICC, PECL and DCFR
Jori Munukka
- Ansvarsförsäkringsskyddets betydelse vid tillämpning av 3 kap 6 § SKL
Marcus Radetzki
- Obehörig vinst-motiveringar
Mårten Schultz
- Skatteförfarandelagen – 71 kapitel och alltjämt något som saknas? – några problematiserande reflektioner från ett rättssäkerhetsperspektiv
Teresa Simon-Almendal
- FinancialCrisis Management and Corporate Governance
Gustaf Sjöberg
- Försäkringsfall och täckningsprinciperna
Jessika van der Sluijs
- Commercial contracts under English law – why are they so long? Talk for The Stockholm Oxford Law Symposium, 14 September 2012
Ben Staveley
- Ersättningar till ledande befattningshavare i aktiebolag – några riktlinjer
Jessica Östberg & Lars Pehrson
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2012
ISBN: 9789172235007
Förlag: Jure Förlag
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 312 st
I denna volym finns uppsatser från många av den kommersiella rättens områden. Här finns europarätt, avtalsrätt, köprätt, försäkringsrätt, skadeståndsrätt, skatterätt, finansmarknadsrätt, associationsrätt, insolvensrätt, sakrätt, samt, inom den kommersiella rätten, interdisciplinära ämnen representerade. Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet har till uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridik. Det sker bland annat genom att Centret tar initiativ till samt leder och samordnar forskningsprojekt. Centret anordnar också vetenskapliga föreläsningar, seminarier och symposier. I föreliggande skriftserie presenteras fortlöpande bidrag från Centrets verksamhet. Stockholm Centre for Commercial Law, Centret, har fortsatt att utvecklas, med några nya tillskott av yngre forskare. Centret utgör ett stabilt och kreativt forskningscentrum för kommersiell rätt i vid bemärkelse. Denna antologi presenterar en del av produktionen från flera av Centrets forskare samt dess gäster under året som gått. Artiklarna, som är delvis tidigare publicerade och delvis nyskrivna, speglar dynamiken av den forskarmiljö Centret lyckats skapa. INNEHÅLL:
- Scandinavian Law and European Codification
Ulf Bernitz
- Rätten att inte lämna ut uppgifter vid beslut om tredjemansrevision
Caroline Carlson
- Rättsvetenskaplig metod och hierarkin mellan rättskällorna
Lars Heuman
- Compensation for Procurement Damage in Icelandic Law: Recent Developments
Eiríkur Jónsson
- Reklamation av investeringsrådgivning och diskretionär förvaltning
Fredric Korling
- Patentöverlåtelse, sakrättslig fullbordan och hävningsförbehåll
Göran Millqvist
- Transnational Contract Law Principles in Swedish Case Law – PICC, PECL and DCFR
Jori Munukka
- Ansvarsförsäkringsskyddets betydelse vid tillämpning av 3 kap 6 § SKL
Marcus Radetzki
- Obehörig vinst-motiveringar
Mårten Schultz
- Skatteförfarandelagen – 71 kapitel och alltjämt något som saknas? – några problematiserande reflektioner från ett rättssäkerhetsperspektiv
Teresa Simon-Almendal
- FinancialCrisis Management and Corporate Governance
Gustaf Sjöberg
- Försäkringsfall och täckningsprinciperna
Jessika van der Sluijs
- Commercial contracts under English law – why are they so long? Talk for The Stockholm Oxford Law Symposium, 14 September 2012
Ben Staveley
- Ersättningar till ledande befattningshavare i aktiebolag – några riktlinjer
Jessica Östberg & Lars Pehrson
I denna volym finns uppsatser från många av den kommersiella rättens områden. Här finns europarätt, avtalsrätt, köprätt, försäkringsrätt, skadeståndsrätt, skatterätt, finansmarknadsrätt, associationsrätt, insolvensrätt, sakrätt, samt, inom den kommersiella rätten, interdisciplinära ämnen representerade. Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet har till uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridik. Det sker bland annat genom att Centret tar initiativ till samt leder och samordnar forskningsprojekt. Centret anordnar också vetenskapliga föreläsningar, seminarier och symposier. I föreliggande skriftserie presenteras fortlöpande bidrag från Centrets verksamhet. Stockholm Centre for Commercial Law, Centret, har fortsatt att utvecklas, med några nya tillskott av yngre forskare. Centret utgör ett stabilt och kreativt forskningscentrum för kommersiell rätt i vid bemärkelse. Denna antologi presenterar en del av produktionen från flera av Centrets forskare samt dess gäster under året som gått. Artiklarna, som är delvis tidigare publicerade och delvis nyskrivna, speglar dynamiken av den forskarmiljö Centret lyckats skapa. INNEHÅLL:
- Scandinavian Law and European Codification
Ulf Bernitz
- Rätten att inte lämna ut uppgifter vid beslut om tredjemansrevision
Caroline Carlson
- Rättsvetenskaplig metod och hierarkin mellan rättskällorna
Lars Heuman
- Compensation for Procurement Damage in Icelandic Law: Recent Developments
Eiríkur Jónsson
- Reklamation av investeringsrådgivning och diskretionär förvaltning
Fredric Korling
- Patentöverlåtelse, sakrättslig fullbordan och hävningsförbehåll
Göran Millqvist
- Transnational Contract Law Principles in Swedish Case Law – PICC, PECL and DCFR
Jori Munukka
- Ansvarsförsäkringsskyddets betydelse vid tillämpning av 3 kap 6 § SKL
Marcus Radetzki
- Obehörig vinst-motiveringar
Mårten Schultz
- Skatteförfarandelagen – 71 kapitel och alltjämt något som saknas? – några problematiserande reflektioner från ett rättssäkerhetsperspektiv
Teresa Simon-Almendal
- FinancialCrisis Management and Corporate Governance
Gustaf Sjöberg
- Försäkringsfall och täckningsprinciperna
Jessika van der Sluijs
- Commercial contracts under English law – why are they so long? Talk for The Stockholm Oxford Law Symposium, 14 September 2012
Ben Staveley
- Ersättningar till ledande befattningshavare i aktiebolag – några riktlinjer
Jessica Östberg & Lars Pehrson
Ny bok
428 kr450 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
428 kr450 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)